Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - WSPÓLNOTA


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


Na co dzień nasze życie przebiega we Wspólnocie, która stanowi dla nas Dom i Rodzinę, miejsce w którym wzrastamy w wierze, modlimy się wspólnie, odpoczywamy, dzielimy się swymi talentami i darami, ubogacamy wzajemnie poprzez życie naszym charyzmatem. Te wszystkie wymiary przeplatają się w naszym codziennym życiu, w zwykłych zajęciach, punktach dnia. Każdy dzień jest odkrywaniem w drugim Bracie, w zwykłych czynnościach dnia, w posługiwaniu apostolskim, we wspólnych działaniach miłości Najświętszego Serca, które nas powołało i zjednoczyło w tym Zgromadzeniu zakonnym, w tej Wspólnocie.

Wszystkie nasze wspólnoty posiadają tego samego Ducha, który nadaje naszemu życiu i działaniu wyjątkową specyfikę i odcień. Takim najważniejszym rysem, który otrzymaliśmy od naszych Założycieli, jest duch rodzinny i duch gościnności. Doświadczyć tego ducha można w momencie, gdy przekroczy się progi naszych Wspólnot. Obecność tego samego Ducha w naszych Wspólnotach sprawia, że w każdym z naszych Domów czujemy się jak u siebie. Zawsze możemy odwiedzić inną wspólnotę i zawsze będziemy przyjęci z otwartymi ramionami i sercami. Oczywiście oprócz cech wspólnych każda Wspólnota posiada jeszcze swoją własną i niepowtarzalną specyfikę, która wypływa z niepowtarzalności Osób, które ją tworzą. Każda Wspólnota ponadto sama ustala według naszych Konstytucji i Statutów swój plan dnia, swoje modlitwy wspólne oraz inne elementy życia wspólnotowego. Bracia wspólnie ustalają rytm dnia tak, aby znalazł się w nim czas na pracę apostolską, modlitwę, odpoczynek, itd.

We Wspólnotach zbieramy się zazwyczaj na wspólnych modlitwach porannych, południowych i wieczornych, a najważniejszym punktem dnia jest wspólnie sprawowana Eucharystia, która jednoczy nas wszystkich wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W rytm modlitwy wplatamy również adorację Najświętszego Sakramentu, która wyrasta z samego centrum naszej duchowości i stanowi przedłużenie Eucharystii. Nie może również w naszych modlitwach zabraknąć modlitwy Ludu Bożego - Liturgii Godzin, która gromadzi nas przy wspólnocie Kościoła.

Trudno sobie wyobrazić Wspólnotę, która nie gromadziłaby się przy jednym stole, dlatego Bracia zbierają się także na wspólne posiłki, które jednoczą nas ze sobą jeszcze mocniej. Wspólne posiłki dają nam sposobność do dzielenia się wydarzeniami dnia, naszymi radościami ze zwykłych spraw, które napotykamy co dnia na swych drogach. Ta atmosfera przenosi się także na wspólne rekreacyjne spotkania popołudniowe lub wieczorne, gdzie możemy wspólnie rozmawiać, dyskutować, ubogacać się wzajemnie, dzielić się swym wnętrzem.

Każda Wspólnota posiada również swoją określoną strukturę, która zapewnia jej prawidłowe i sprawne funkcjonowanie. Dlatego na czele Wspólnoty stoi zawsze Przełożony, który na drodze dialogu animuje i prowadzi całą Wspólnotę. Każdy we Wspólnocie posiada swoje określone miejsce i swoją określoną funkcję, więc tworzy się pewna całość, w której każda osoba jest potrzebna i ma swoje zadanie do spełnienia. Najbardziej doceniamy wartość każdej osoby, gdy choćby na chwilę zabraknie jej we Wspólnocie i "czegoś" w tej całości zaczyna brakować. Wspólnota staje się więc miejsce, gdzie bracia służą sobie nawzajem: mogę liczyć na wszystkich oraz mogę coś dać z siebie dla wszystkich.

Wspólnota objawia się również jako Świadek wobec świata, który nas otacza. Wspólne życie tak wielu i tak bardzo różnych osób świadczy o mocy łaski, która nas jednoczy - o mocy miłości Najświętszych Serc. Ludziom żyjących wokół nas - samotnie lub w rodzinach - chcemy ukazać prawdę, że prawdziwa wspólnota rodzi się z miłości Boga ku nam, że dzięki tej miłości możliwa jest rezygnacja z własnego egoizmu, by służyć innym. Dla miłości Boga bowiem warto porzucić wiele, aby otrzymać "stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym."(Mk 10, 30)

Wyrazem naszego braterstwa są także nasze Spotkania Wspólnotowe całej naszej Prowincji, które gromadzą wszystkich braci pracujących w Polsce i poza granicami. Spotykamy się dwa razy w roku, by wspólnie się modlić i pogłębiać naszą duchowość (odbywają się wtedy nasze rekolekcje zakonne), dzielić się naszymi wspólnymi doświadczeniami, radować się charyzmatem i darem powołania.

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna