Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DROGA ZAKONNA - STUDIA/JUNIORAT


| Postulat | Nowicjat | Ceremonia ślubów | Studia/Juniorat | Dojrzałość zakonna |


Po zakończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych czasowych ślubów zakonnych stajemy się już zakonnikami. Jednak przypominamy jeszcze młodą roślinkę, która potrzebuje jeszcze rozwoju i przygotowań, by móc w przyszłości stać się dojrzałym drzewem i przynosić dobre owoce. Dlatego czas między pierwszymi ślubami a ślubami wieczystymi przeznaczony jest na bardzo intensywną formację. W tym czasie młodzi zakonnicy przebywają w Domu Studiów, który znajduje się we Wrocławiu. To właśnie tam podejmują pracę nad własnym rozwojem intelektualny, emocjonalnym, duchowym i wspólnotowym. Pomocą służą im formatorzy, którzy wspierają ich i ukierunkowują. Jednocześnie trwa bardzo intensywny okres sześcioletnich studiów wyższych z zakresu filozofii i teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, który ukończony zostaje dyplomem magistra teologii. Młodzi zakonnicy przygotowują się także do przyszłej pracy duszpasterskiej, dlatego podejmują także liczne praktyki duszpasterskie. Na poszczególnych lat odbywają staże w szpitalach, w hospicjach, domach opieki społecznej, w parafiach, w pracy z młodzieżą, w czasie rekolekcji.

Na piątym roku studiów młodzi zakonnicy składają śluby wieczyste, które w pełny sposób włączają ich do Zgromadzenia. Zaś po ukończeniu piątego roku przyjmują święcenia diakonatu, które bezpośrednio przygotowują ich do święceń kapłańskich na koniec szóstego roku studiów. Tą doniosłą uroczystością zakonnicy kończą okres formacji początkowej i rozpoczynają pełną pracę w misji Zgromadzenia.

Podobną formację przechodzą zakonnicy, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich. Zamiast studiów wyższych podejmują oni kształcenie w ramach kursów specjalistycznych i zawodowych, które pozwalają im przygotować się do przyszłych zadań i prac w Zgromadzeniu. Oni także w większym zakresie odbywają rozmaite staże i praktyki.


Biuletyn informacyjny Kleryków ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna