Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - DUSZPASTERSTWO - SANKTUARIA


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu

Rys historyczny

Na podstawie kronik oraz niektórych dzieł historycznych można stwierdzić, że kościół w Starym Wielisławiu należy do najstarszych kościołów Ziemi Kłodzkiej, zwanej niegdyś Hrabstwem Kłodzkim. Według źródeł czeskich św. Wojciech, idąc z wyprawą misyjną na Prusy, zatrzymał się u swego wuja, księdza, właśnie w Starym Wielisławiu.

Dzięki figurze Matki Bolesnej, słynącej łaskami i cudami, kościół ten od utrwalenia się chrześcijaństwa w Ziemi Kłodzkiej stał się zarazem jednym z najsłynniejszych.

Ziemia Kłodzka stawszy się terenem długich walk i wojen między Czechami i Polakami, była wyludniona. W roku 1137, książę czeski Sobiesław zawarł pokój z księciem polskim Bolesławem. Pokój ten trwał do roku 1270, umożliwiając i sprzyjając napływowi na te tereny ludności różnej narodowości.

W XII wieku kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Starym Wielisławiu figuruje w kronikach jako parafialny, a w 1300 roku papież Bonifacy VIII wyróżnia go, nadając mu liczne odpusty bullą wręczoną w Rzymie delegacji i Ziemi Kłodzkiej pod przewodnictwem Biskupa Praskiego z okazji Roku Jubileuszowego. Ze względu na figurę Matki Boskiej Bolesnej cudami słynącej, bulla papieska nazywa kościół wielisławski "Przybytkiem Niebieskim".

Według podania figurę tę wyrzeźbił w XIII wieku mieszkaniec wsi Wielisław, nazwiskiem Schneider, który wiele cierpiał z powodu różnych nieszczęść na niego spadających. Matka Boża objawiła mu się, polecając wykonanie figury według swych możliwości, a gdy to uczynił, nieszczęścia ustąpiły.

W 1428 roku 27 grudnia od strony Dusznik nadciągnęli Husyci. Nie pierwszy raz napadli na te ziemie. I tym razem siali spustoszenie. Zniszczyli wioskę, zabijali ludność katolicką i spalili kościół. Chociaż po spalonym drewnianym kościele pozostały tylko zgliszcza i popiół to figura Matki Bożej w cudowny sposób ocalała. Została umieszczona w nowej, wybudowanej z kamienia świątyni.

W latach 1618-1622 kościół w Wielisławiu był jedynym kościołem na Ziemi Kłodzkiej, którego nie ogarnęła fala protestantyzmu - fakt ten przypisuje się specjalnej opiece Matki Bożej. O licznych łaskach otrzymanych w tej świątyni za przyczyną Matki Bożej Bolesnej świadczą wota przy figurze.

Po II wojnie światowej, do roku 1950 parafia Stary Wielisław nie miała swego duszpasterza. Obsługiwana była dojazdowo przez proboszcza Polanicy Zdroju. Część wiosek należących do parafii przydzielono do parafii sąsiadujących Liczba parafian zmniejszyła się o 2/3. Obecnie pracę duszpasterską w parafii Stary Wielistaw prowadzą Ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Dzisiaj parafia liczy 830 parafian. Dzięki ofiarności miejscowej ludności i czcicieli Matki Bożej Wielisławskiej oraz częściowej pomocy Urzędu Konserwatorskiego kościół został odremontowany.

W roku 2000 zbiegły się trzy uroczystości: Wielki Jubileusz - 2000 lat od narodzin Chrystusa, Milenium - 1000 lat istnienia diecezji wrocławskiej i 700 lat od bulli papieża Bo-nifacego VIII. Była to doskonała okazja by pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza wspólnie złożyć Bogu dziękczynienie i poświęcić odnowiony kościół.

W pierwszym roku trzeciego tysiąclecia z inspiracji J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza z udziałem duchowieństwa, przedstawicieli władz pańśtwowych, wojewódzkich, samorządowych i licznie przybyłych pielgrzymów pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Luiggi Poggi przybyłego z Rzymu, odprawiona została 16 września 2001 roku uroczysta Msza św., w czasie której odczytany został dekret o Reaktywacji Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu.

Na tę uroczystość zos-tały odnowione i ponownie umieszczone w krużgankach obrazy przedstawiające Siedem Boleści Matki Bożej, przy których od ponad dwustu lat odprawiana była Koronka do Matki Bożej Bolesnej jako dziękczynienie za uratowanie mieszkańców od śmierci gdy w 1713 r. przez Ziemię Kłodzką przeszła zbierająca obfite żniwo śmiertelna zaraza. Od roku nabożeństwa te są wznowione i odprawiane w każdą III sobotę miesiąca.

Msze święte:
w niedzielę: 9.00, 11.00, 16.00
w tygodniu: latem 18.00, zimą 17.00

Uroczystość Odpustowa o godz. 11.00 w II niedzielę września poprzedzającą liturgiczne święto Matki Bożej Bolesnej lub 15 września, jeśli wypada niedziela.

W przeddzień odpustu Dzień modlitw Chorych. Do sanktuarium przybywają chorzy na godz. 14.00, by tu się wyspowiadać, przyjąć Sakrament Chorych i uczestniczyć w Eucha-rystii.

W każdą III sobotę miesiąca od godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie o godz. 18.00 (latem) lub o godz. 17.00 (zimą) - Koronka do 7 Bo-leści Matki Bożej z procesją w krużgankach i Msza święta.

Adres:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Stary Wielisław 83 B
57-313 Stary Wielisław
woj. dolnośląskie
tel. 074 868-15-26
www.starywielislaw.pl

Dojazd:
Jadąc samochodem z Kłodzka na Kudowę Zdrój należy skręcić do Polanicy Zdrój. Tam następnie skręcić na Bystrzycę Kłodzką, a potem skierować się na Stary Wielisław i kierować się według kierunkowskazów. Można dojechać także koleją: pociągiem relacji Kłodzko - Kudowa Zdrój. Pociąg zatrzymuje się na stacji Stary Wielisław.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie

Rys historyczny

Tradycja podaje, iż w roku 1080 na tym nadprośniańskim terenie istniał kościół ściśle związany z kultem św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który niosąc chrześcijaństwo przechodził przez te tereny i ewangelizował.

Ksiądz Walenty Patykiewicz w swoich historycznych badaniach Archidiakonatu Rudzkiego, wyszczególnił Cieszęcin jako jedną z najstarszych XIII-wiecznych parafii.

W dokumentach Matricularium Regni Poloniae oraz Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis jest mowa o Parafii Cieszęcin pod wezwaniem św. Wojciecha. W roku tym parafia obejmowała największy zasięg.

W roku 1679 pielgrzymka wiernych sprowadziła z Rzymu relikwie św. Walentego, którego kult zakorzenił się wśród wiernych. W 1789 roku rozpoczęto budowę obecnego drewnianego kościoła.

W czasie drugiej wojny światowej kościół został zamknięty przez okupantów. Niemcy doszczętnie zrabowali kościół, w tym również dzwony. Przywrócenie kultu nastąpiło dopiero po wyzwoleniu spod okupacji w 1945 roku.

Kult św. Wojciecha w szczególny sposób przybiera na sile w 1995 roku. 19 września tego roku pielgrzymka parafialna udała się do Katedry gnieźnieńskiej, skąd w uroczysty sposób zostały sprowadzone do kościoła relikwie św. Wojciecha.

Od roku 1999 posługę w sanktuarium i parafii Cieszęcin sprawują ojcowie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Msze święte:
W niedzielę i święta: godz. 8.30, 10.15, 12.00
W dni powszednie: godz. 18.00

Uroczystości Odpustowe odbywają się 23 kwietnia w uroczystość Św. Wojciecha - Głównego Patrona Polski lub w ostatnią niedzielę miesiąca kwietnia.

W szczególny sposób - jako odpust drugorzędny - obchodzi się także wspomnienie św. Walentego 14 lutego.

Adres:
Diecezjalne Sanktuarium Św. Wojciecha
Cieszęcin 15
98-400 Wieruszów
tel. 062 784-45-94
sanktuarium-cieszecin.pl

Dojazd:
Należy dojechać do miejscowości Wieruszów (80 km na północny wschód od Wrocławia) i tam skręcić na Galewice.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna