Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DUCHOWOŚĆ - POŚWIĘCENIE NAJŚWIĘTSZYM SERCOM


| Poświęcenie Najświętszym Sercom | Eucharystia i Adoracja | Wspólnota | Międzynarodowość | Wynagrodzenie | Śluby zakonne |


"Fundamentem naszego Instytutu jest poświęcenie się Najświętszym Sercom" (o. Maria-Józef Coudrin)

Droga naszego poświęcenia Najświętszym Sercom wyrasta z kontemplacji, przeżywania i pragnienia przepowiadania światu Miłości Boga wcielonego w Jezusie. W najcudowniejszy sposób zrealizowała to w swym życiu Maryja, co wyrażamy przez zjednoczenie Serca Jezusa i Serca Maryi.

Kontemplacja

W tej Drodze to zawsze Bóg ma pierwsze słowo, do Niego należy zbawcza inicjatywa. Jego krokiem ku nam stał się Jezus Chrystus, który przez swe Narodzenie, Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie, objawił nam niepojętą Miłość Ojca. W przebitym Sercu Chrystusa odnajdujemy ożywcze źródło tej Miłości, która przebacza, oczyszcza, podnosi i uświęca każdego z nas.

Doświadczenie tej Miłości Boga, tak cudownie wyrażonej w Sercu Chrystusa, prowadzi nas do odpowiedzi na wezwanie Boga. Spotkanie Serca Boga w samym centrum naszego życia - w naszych sercach - i zachwyt nad wyzwalającymi owocami tego spotkania, przynagla nas do wejścia w dialog miłości z naszym Stwórcą i Panem. Rodzi ono głębokie pragnienie zjednoczenia z Nim w Przymierzu Miłości. Wzór tego zespolenia odkrywamy w Maryi, która w cudowny i pełny sposób odpowiedziała na wezwanie Boga, przyjmując Słowo Wcielone i podążając za Nim z wiarą i miłością.

Przeżywanie

Każdy z nas usłyszał wezwanie Serca Jezusa: "Pójdź za Mną". W odpowiedzi na to wołanie podjęliśmy Drogę Najświętszych Serc. Pociągnięci miłością Serca Zbawiciela pragniemy poprzez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, podążać Jego śladami, by w codzienności upodabniać się do Niego. Czynimy naszymi własnymi pragnienia, postawy i troski Jezusa, które zawiodły Go do przebicia Serca na Krzyżu. To właśnie z Tego przebitego Serca wypływają dla nas zbawienne łaski, które prowadzą nas każdego dnia po ścieżkach naśladowania Chrystusa. Uprzedza nas w Drodze i wspiera Maryja, Matka Słowa, wzór miłości i wiary.

Przepowiadanie

W naszej Drodze doświadczamy ogromu łask, które spływają na nas z przebitego Serca Jezusa. Świadomość tych darów rodzi w nas wdzięczność za dar wybrania i powołania, które skierował do nas Pan, aby nieść światu orędzie o Jego zbawczej Miłości. Pociągnięci tym wezwaniem Jezusa włączamy się w Jego zbawczą misję, podążając w rozmaite zakątki świata, do serc ludzkich spragnionych Bożej prawdy. "Nasza misja przynagla nas do działalności ewangelizacyjnej. Ta zaś włącza nas w wewnętrzny dynamizm Miłości Chrystusa do Ojca i dla świata, przede wszystkim do ubogich, strapionych, zepchniętych na margines życia społecznego i tych, którzy nie znają Dobrej Nowiny." (Konstytucje, 6)

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna