Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DROGA ZAKONNA - POSTULAT


| Postulat | Nowicjat | Ceremonia ślubów | Studia/Juniorat | Dojrzałość zakonna |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Postulat (Prenowicjat) jest wstępnym etapem na drodze życia zakonnego, w którym dokonuje się rozeznanie powołania u kandydatów oraz bada ich zdolność do podjęcia życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu. Ten czas sprzyja uzupełnieniu wykształcenia religijnego z zakresu materiału katechetycznego. W kolejnych etapach tego okresu następuje stopniowe przechodzenie kandydatów z życia świeckiego do życia właściwego osobom konsekrowanym.

Proces przyjęcia do Zgromadzenia rozpoczyna się od nawiązania kontaktu listownego, telefonicznego lub e-mailowego z Duszpasterzem powołaniowym, który już w rozmowach osobistych zaznajamia kandydata z wymogami przyjęcia. O przyjęciu do Zgromadzenia decyduje Przełożony Prowincjalny na podstawie złożonej pisemnej prośby kandydata wraz z odpowiednimi dokumentami. W zależności od wieku kandydatów okres ten trwa od jednego do trzech lat. W tym czasie kandydaci pozostają pod opieką Mistrza Prenowicjatu, który odpowiada za formację w tym okresie. Formacja odbywa się przede wszystkim w domu zakonnym wyznaczonym przez Zarząd Prowincjalny, ale nie ogranicza się tylko i wyłącznie do niego. Obecnie tę funkcję pełni Klasztor Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu.

Bracia postulanci (prenowicjusze) nie uczestniczą jednak w pełny sposób w codziennym życiu wspólnoty, lecz tylko w jej wybranych punktach, takich jak: codzienna Eucharystia, posiłki, nabożeństwa liturgiczne, niedzielnych modlitwach wspólnoty. W tym okresie umożliwiony jest również częsty kontakt z rodziną i środowiskiem, z którego pochodzą kandydaci. Dlatego możliwy jest częsty wyjazd do domu rodzinnego na święta, przerwy semestralne, wakacje, uroczystości rodzinne, itp.

Sam proces formacji w Prenowicjacie podzielony jest na dwa etapy:

 • W pierwszych trzech miesiącach skupia się na:
  1. Kandydaci uczą się tworzyć i budować wspólnotę poprzez wzajemne poznawanie się, lepsze rozumienie, akceptowanie i nawiązywanie relacji.
  2. Rozbudzana jest również potrzeba modlitwa osobistej. Modlitwy w tym okresie prowadzone są w wyznaczonych porach, lecz każdy modli się indywidualnie.
  3. Bracia postulanci poznają także podstawowe prawdy wiary, dobrego wychowania oraz życia wspólnotowego.
 • W drugim etapie formacja poświęcona jest na:
  1. Różne kursy teologiczne, naukę języków obcych, dokształcenie zawodowe (dla kandydatów na braci zakonnych)
  2. Stopniowe przechodzenie od modlitwy indywidualnej do wspólnotowej. Wprowadzane są również stopniowo niektóre modlitwy zakonne naszego Zgromadzenia.
  3. Formowanie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.
  4. Kształtowanie podstawowego poziomu kultury ogólnej i osobistej
  5. Prowadzenie kandydatów do równowagi uczuciowej, a zwłaszcza równowagi w dziedzinie płciowości, która polega na akceptacji drugiego człowieka, mężczyzny czy kobiety, z poszanowaniem ich odrębności.
  6. Formowanie zdolności do życia we wspólnocie pod władzą przełożonych.
  7. W miarę możliwości na zaangażowaniu pastoralnemu.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna