Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - REKOLEKCJE - REKOLEKCJE PARAFIALNE


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


"Ponadto, celem naszego Zgromadzenia jest szerzenie z całą - na jaką nas stać - gorliwością prawdziwe nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego i Najsłodszego Serca Maryi."(Konstytucje wprowadzające, 6) Misję niesienia światu Dobrej Nowiny o miłości Boga, która objawiła się w Najświętszym Sercu Jezusa, realizujemy także poprzez głoszenie rekolekcji i misji parafialnych. W życiu Kościoła uwydatniają się szczególne okresy, które skłaniają wiernych do głębszego wnikania w tajemnice zbawienia i czerpania ze zdrojów łaski Bożej. Te okresy to przede wszystkim Adwent i Przygotowanie Paschalne (Wielki Post). Wtedy właśnie odbywają się w parafiach rekolekcje, które mają pomóc wiernym w zbliżeniu się do Boga. Wielu naszych ojców przez wszystkie lata odwiedzali i głosili takie właśnie rekolekcje w parafiach na terenie całej Polski. Wśród nich było wielu wyśmienitych kaznodziei, którzy odcisnęli szczególne znamię na duchowości wielu chrześcijan. Po dziś dzień głoszone są rekolekcje adwentowe i wielkopostne przez wielu naszych ojców.

Rekolekcje te przybierają coraz nowe formy, a nasi ojcowie sięgają po nowe środki ewangelizacyjne, zwłaszcza przy rekolekcjach organizowanych dla dzieci i młodzieży. Takie właśnie rekolekcje angażują całe grupy ewangelizacyjne, w skład których wchodzą: ojcowie i bracia Najświętszych Serc, bracia klerycy, siostry zakonne, młodzież Najświętszych Serc, studenci, zespoły muzyczne. W rekolekcjach takich sięga się już po nowe formy ewangelizacji, tj.: prace w małych grupach, spotkania z wyjątkowymi osobami, koncerty zespołów chrześcijańskich, Drogi Krzyżowe przez miasto, pantomima, itp. Te formy stanowią próbę nowego przekazu Ewangelii tak, by uczynić ją jak najbardziej zrozumiałą dla dzisiejszego młodego człowieka. Rekolekcje te przeprowadzamy na terenie parafii, szkoły, a czasami na terenie miasta.

Wyjątkową formą rekolekcji są misje święte, które przeprowadza się w parafiach przeciętnie co dziesięć lat. Często misje święte odbywają się tuż przed ważnymi uroczystościami w parafii, jak np.: peregrynacja kopii Jasnogórskiego Obrazu. Misje zawsze trwają dłużej i obejmują gruntowniejszy wysiłek duchowy, aby w głębszy sposób przeżyć własne nawrócenie i osobiste opowiedzenie się za Chrystusem. Na szczególną uwagę zasługuje tu Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca w rodzinach, w parafii, w sercu każdego człowieka. Dzieło tych szczególnych misji rozpoczął O. Mateo Crawley Boevey ss.cc., który na początku XX stulecia stał się Apostołem Bożego Serca na całym świecie. Kontynuatorami tego dzieła są nasi ojcowie, którzy przemierzają parafie całej Polski, aby głosić cudowną miłość Bożego Serca, które pragnie królować w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych parafiach i w naszej Ojczyźnie. W czasie tych misji następuje osobiste intronizowanie Serca Jezusa w swym własnym sercu lub w rodzinie i akt ten związany jest z przyjęciem obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po roku następuje odnowienie takich misji, w czasie których odbywa się osobiste zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten sposób dopełnia się również nasz charyzmat miłości Najświętszych Serc, które pragniemy nieść całemu światu.

Misja głoszenie światu Dobrej Nowiny o miłości Boga wciąż na nowo pobudza nas do wykorzystywania każdego momentu naszej posługi, aby ukazywać dobroć i czułość Najświętszych Serc. Niesiemy więc obraz Najświętszych Serc w naszych słowach w najrozmaitszych okazjach, jak np.: homilie niedzielne, okazjonalne kazania, przy okazji spotkań powołaniowych i misyjnych, przy katechizacji w szkołach, przy rozmaitych spotkaniach duszpasterskich.

W naszym głoszeniu pragniemy jak najlepiej ukazać Dar miłości Ojca, który objawił się w Jego Synu, tak cudownie przyjętym przez Maryję. Sami doświadczamy piękno tego Daru jako zakonnicy Najświętszych Serc, przeżywamy Go i kontemplujemy, by następnie nieść ten Dar w naszych sercach do innych, którzy potrzebują Bożego światła, Jego ciepła i czułości. Pragniemy, aby nasze głoszenie to były nie tylko słowa, ale przede wszystkim świadectwo Bożego działania w naszym życiu, świadectwo Jego mocy i łaski, która może przemieniać ludzkie serca na podobieństwo Swojego Serca. Dlatego naszemu głoszeniu towarzyszy modlitwa wielu naszych braci, którzy w ciszy naszych kaplic, przed Najświętszym sakramentem polecają wszystkich, do których jesteśmy posłani przez Pana.informator o rekolekcjach (pdf)


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna