Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - REKOLEKCJE - OŚRODKI REKOLEKCYJNE


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


"Aby królowanie Boże urzeczywistniło się pośród ludzi, staramy się przekształcić ludzkie serca i być nosicielami wspólnoty braterskiej w świecie." (Konstytucje, 6)

Kontemplowanie i przeżywanie Miłości Wcielonej w naszych wspólnotach prowadzi nas ku wszystkim, którzy odczuwają tęsknotę za prawdziwą Miłością i głębią życia duchowego. Uformowani w "szkole Bożego Serca" jesteśmy posyłani, aby pomóc innym w kształtowaniu własnego serca na wzór Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Ta pomoc dotyczy zwłaszcza osób świeckich, młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych. Niektórzy z nich skupiają się w ruchach religijnych związanych z naszym Zgromadzeniem, jak np.: Sodalicja Najświętszych Serc, Młodzież Najświętszych Serc, Fundacja Bł. Damiana de Veuster, niektórzy zaś korzystają z niej w sposób nieformalny.

Dzielimy się z nimi naszą duchowością i naszym przeżywaniem tajemnicy Bożego Serca, ukazując nasze ścieżki, którymi podążamy, oraz wspierając w tej drodze życia duchowego. Najczęściej odbywa się to w czasie rozmaitych rekolekcji, które mają miejsce w naszych ośrodkach rekolekcyjnych. W czasie tych dni skupienia pomagamy uczestnikom w ich osobistym spotkaniu z Bogiem oraz pokazujemy drogi ku głębszemu życiu duchowemu. Sercem tych rekolekcji jest zawsze Eucharystia, która znajduje swoje przedłużenie w Adoracji. Właśnie tu odkrywamy najpełniej bicie Bożego Serca i uwrażliwiamy swój "słuch na słowa Pana".

Rekolekcje te odbywają się w naszych wspólnotach, które promieniują swym własnym duchem modlitwy, życia braterskiego i apostolskiego. Każdy z przybywających do tej wspólnoty może zaczerpnąć jej tchnienie i ubogacić się jej duchem. Wyjeżdżając zaś może zabrać ze sobą wszystko, czego doświadczył i czego zaczerpnął do swojego serca.

Polanica Zdrój
Klasztor "Christus Rex"

Klasztor "Christus Rex" jest domem macierzystym Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Obecnie znajduje się tu oprócz ośrodka rekolekcyjnego również dom ojców starszych oraz Muzeum Misyjne. Dom rekolekcyjny służy spotkaniom i rekolekcjom rozmaitych grup. Odbywają się tu: rekolekcje kapłańskie i zakonne, rekolekcje Sodalicji Najświętszych Serc, zwłaszcza przed uroczystościami Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Chrystusa Króla, rekolekcje młodzieżowe i dziecięce, rekolekcje powołaniowe. Przybywa tu również wiele indywidualnych osób i rodzin, które pragną również zaczerpnąć z ducha tej wspólnoty.

Szczególnym walorem tego Klasztoru jest położenie, gdyż góruje on nad Polanicą Zdrój (Sokołówka) na zboczu Góry Kamiennej. Roztacza się stąd cudowny widok na Równie Łomnicką i Kotlinę Kłodzką. Dlatego miejsce to stanowi ostoję ciszy, która pozwala wejść w głębokie skupienie. Bliskość gór i przyrody sprzyja ponadto szukaniu i odnajdywaniu kontaktu ze Stwórcą i Panem.

Wchodząc w progi tego Klasztoru wyczuwa się tu szczególny klimat, który naznaczony jest historią tego Domu i mieszkających tu ludzi. Mury tego Klasztoru znają życie i historię wielu pokoleń zakonników, którzy wśród nich modlili się, pracowali i służyli Bogu. Każdy z nich odcisnął na nim swe piętno, pozostawił swój ślad. Można więc przechadzając się korytarzami tego Klasztoru odczytać ich historię, a czasami usłyszeń autentyczne wspomnienia tamtych dni od żyjących tu starszych ojców, którzy są świadkami poprzednich pokoleń.

Kontakt

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna