Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


HISTORIA - ZAŁOŻYCIELE - DOBRY OJCIEC


| Początki | Dobry Ojciec | Dobra Matka | Pierwsze misje | O. Damian | O. Mateo | O. Eustachio | Męczennicy hiszpańscy | Sercanie w Polsce |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


O. Józef Coudrin (1768-1837) - jego ścieżka naznaczona została piętnem najostrzejszych walk Rewolucji Francuskiej z Kościołem Katolickim we Francji. Z powodu rozwiązania seminarium nie mógł przystąpić do sakramentu kapłaństwa. Dopiero w konspiracyjny sposób 4 marca 1792 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa ukrywającego się w Seminarium Irlandzkim w Paryżu. Zaraz po swoich święceniach miał odprawić Mszę św. Prymicyjną w kościele parafialnym w rodzinnym Coussay-les-Bois, lecz odmawiając złożenia przysięgi na Konstytucję Cywilną Kleru, musiał chronić się ucieczką.

W oczekiwaniu "lepszych czasów" ukrywał się w La Motte d'Usseau, gdzie przebywał od czerwca do października 1792 r. Właśnie tam, podczas długich godzin rozmyślań i adoracji Najświętszego Sakramentu (partykuł Ciała Chrystusa - jak wierzył - znajdujących się na korporale), hartowała się jego wiara i gotowość do całkowitego oddania się Bogu.

Podczas jednej z takich wielogodzinnych adoracji, miał widzenie, w którym jak później opowiadał, wyraźnie widział duże zastępy biało odzianych kobiet i mężczyzn, niosących w rękach świece (symbol światła - Chrystusa) w dwóch ginących gdzieś rzędach. Tam wizja stała się impulsem pragnienia założenia zgromadzenia zakonnego i pełnego poświęcenia się miłości Najświętszych Serc.

Po opuszczeniu kryjówki dnia 20 października 1792 r., oddaje się całkowicie konspiracyjnej pracy duszpasterskiej. Prowadzi niezwykle bohaterskie życie, udzielając sakramentów wielu ludziom znajdujących się w najskrajniejszych warunkach życiowych. Miejsca jego posługi były bardzo różne, np. w piwnicach, na strychach, w stodołach, wkradał się do więzienia, aby tam służyć posługą kapłańską skazanym przez rewolucję na śmierć. Znany był pod wieloma pseudonimami: Caprais, Pierrot, Jerome, Marche-a-Terre. Stał się w tym okresie jednym z najbardziej ściganych przez władze kapłanów, jednak Boża Opatrzność wciąż wyprowadzała go z zastawionych zasadzek i pułapek.

W 1794 roku o. Józef nawiązał bliższe kontakty ze Wspólnotą Najświętszego Serca Pana Jezusa, której spotkał się z Henryką Aymer de la Chevalerie. Gorliwość tych Dwoje owocuje pragnieniem przekształcenia istniejącej wspólnoty w nowe zgromadzenie zakonne. Wizja z La Motte d'Usseau zaczęła się urzeczywistniać. Wigilia Narodzenia Pańskiego 1800 roku staje momentem Narodzin i Początkiem Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna