Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DROGA ZAKONNA - NOWICJAT


| Postulat | Nowicjat | Ceremonia ślubów | Studia/Juniorat | Dojrzałość zakonna |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Nowicjat jest szczególnie ważnym okresem w formacji początkowej kandydatów do Zgromadzenia. Jest to czas stawiania fundamentów pod dalszy rozwój powołania zakonnego, zintegrowanego z charyzmatem i misją Zgromadzenia, a jednocześnie czas dalszego rozeznawania własnego powołania; na ile jest ono zgodne z powołaniem i misją Instytutu, którego w przyszłości mam być cząstką. Zakładając pewien, wypracowany już wcześniej, stopień rozwoju cech ludzkich i chrześcijańskich, przewiduje się kontynuację w tym wymiarze. Przede wszystkim jednak koncentruje się na formacji duchowej: na pogłębieniu swego związku z Chrystusem na modlitwie osobistej i wspólnotowej. Wejście w osobiste relacje z Bogiem stanowi niezbędny fundament do pełnej i dojrzałej odpowiedzi kandydata na wezwanie Chrystusa. Ta pogłębiona relacja staje się także fundamentem dalszej drogi zakonnej: na etapie ślubów czasowych, a także w dojrzałości zakonnej. Dzięki niej zakonnik wsłuchuje się w pragnienia, postawy i uczucia Serca Zbawiciela, by następnie w postawie miłości podążać za śladami i wezwaniami Bożego Syna.

Głęboka więź z Bogiem tworząca się w modlitwie i przez modlitwę jest nieodłącznie związana z poznawaniem charyzmatu naszego Zgromadzenia, tak, by stopniowo coraz bardziej dostosowywać do niego swój umysł i serce. Nasza więź z Bogiem tworzy się pod działaniem i łaską specyficznego charyzmatu, pod działaniem Bożego Ducha. To On sprawia, że nie jesteśmy jakimiś "abstrakcyjnymi" zakonnikami, ale zakonnikami Najświętszych Serc. To właśnie ten charyzmat wyznacza całe nasze życie, całą naszą drogę: wraz ze specyficzną duchowością i misją. Właśnie czas nowicjatu przeznaczony jest na szczególne poznawanie charyzmatu Najświętszych Serc. Ważne jest jednak nie tylko teoretyczne poznanie charyzmatu Zgromadzenia, ale przede wszystkim uznanie go za swój w głębi swojego serca i życie nim każdego dnia..

Program Nowicjatu przewiduje więc: poznawanie historii i duchowości naszego Zgromadzenia, studiowanie podstawowych dokumentów, jak: Konstytucje i Statuty, Reguła Życia, listy Ojców Generałów i decyzje ostatnich Kapituł, a także zakłada bezpośredni kontakt i poznawanie różnych wspólnot Prowincji w ich zwyczajnym życiu i pracy.

Jako Zgromadzenie międzynarodowe i misyjne przykładamy wielką wagę do nauki przynajmniej jednego z trzech języków powszechnie obowiązujących w naszym Instytucie (angielski, francuski, hiszpański). Ta nauka, rozpoczęta w pre-nowicjacie, znajduje w nowicjacie swoją kontynuację.

Nowicjat, trwający normalnie 12 miesięcy spędzonych we wspólnocie nowicjatu, która obecnie znajduje się w Dom zakonny Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju. W tym czasie bracia nowicjusze przebywają cały czas w tej wspólnocie i poświęcają się całkowicie formacji zakonnej. Opiekę nad ich formacją sprawuje Mistrz Nowicjatu, który prowadzi kandydatów przez cały ten okres do pełnej odpowiedzi na wezwanie Boga, służy pomocą, wsparciem i swoim doświadczeniem. Wspólnota nowicjatu żyje wspólnie ze wspólnotą Domu zakonnego oraz posiada kontakt z innymi wspólnotami SSCC, dzięki czemu bracia nowicjusze mogą być świadkami życia tych wspólnot i nawiązywać relacje ze wszystkimi członkami Zgromadzenia. Daje im to pełniejszy obraz Zgromadzenia i pozwala w podjęciu odpowiedzialnej decyzji.

W ciągu nowicjatu następuje również obrzęd nałożenia habitu zakonnego (obłóczyny), kiedy to bracia nowicjusze oblekają habit bez szkaplerza, który wkładają dopiero po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych. Okres nowicjatu kończy się złożeniem pierwszych ślubów czasowych (profesji czasowej), która w zwykłych warunkach ma miejsce w święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, czyli 8 września.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna