Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - MŁODZIEŻ


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


W charyzmacie Najświętszych Serc ważnym wymiarem misji jest odtworzenie czterech okresów z życia Jezusa Chrystusa, wśród których znajduje się również Jego okres dziecięctwa. Dlatego naszą posługą duszpasterską obejmujemy także dzieci i młodzież. Od początku istnienia Zgromadzenia zakładaliśmy szkoły, w których kształcono zwłaszcza ubogie dzieci. Dziś ten wymiar edukacyjny ujawnia się przede wszystkim w krajach misyjnych.

W Polskiej Prowincji praca wśród dzieci i młodzieży to przede wszystkim:

  • grupy „Młodzieży Sercańskiej”, w których działa młodzież z terenu całej Polski. Posiadają oni własne statuty, struktury i stopnie. Praca w ramach „Młodzieży Sercańskiej” przybiera rozmaite formy: stacjonarne, wędrowne, rekolekcyjne, itp. Czerpią oni mocno z naszej duchowości, a przez to w szczególny sposób są związani ze Zgromadzeniem. „Młodzież Sercańska” współpracuje także w wymiarze międzynarodowym całego Zgromadzenia.
  • działania w rozmaitych grupach, zespołach i ruchach w parafiach prowadzonych przez naszych ojców. W ramach tych działań opieką obejmuje się: liturgiczną służbę ołtarza, schole dziecięce i młodzieżowe, harcerzy, KSM, studentów, itp.
  • bursa dla studentów prowadzona w Klasztorze „Dobrego Ojca” we Wrocławiu, która ma na celu wspieranie studentów, zwłaszcza z uboższych rodzin, a także stwarza możliwość czerpania z duchowości Najświętszych Serc.
  • rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Zgromadzenie organizuje spotkania i rekolekcje dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji oraz ferii. Odbywają się także liczne rekolekcje dla maturzystów, przygotowujące ich do wejścia w dorosłe życie. Ojcowie także prowadzą rekolekcje w parafiach na terenie całej Polski dla dzieci i młodzieży w czasie Wielkiego Postu i Adwentu.
  • duszpasterstwo powołaniowe „Dobrego Ojca”. Te spotkania przeznaczone są dla młodzieży męskiej. W ramach tego duszpasterstwa młodzież może odkrywać swoje powołanie - do życia zakonnego, kapłańskiego, świeckiego, małżeńskiego, samotnego.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna