Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - MISJE


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


Nasz Założyciel ukrywając się w czasach Rewolucji Francuskiej ujrzał w wizji dwa szeregi braci i sióstr w białych habitach, którzy podążali na krańce świata, aby głosić Dobrą Nowinę. Od samego początku Zgromadzenie Najświętszych Serc za główny cel swej misji obrało sobie głoszenie Ewangelii wśród ludów w najdalszych zakątkach świata i pozostaje to zadanie nadal najważniejszym wyzwaniem naszej misji.

Spoglądając na mapę naszych obecności dzisiaj widzimy, że miłość Najświętszych Serc dociera na wszystkie kontynenty świata. Najwcześniej misje rozwinęły się w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Oceanie Spokojnym. I tam są dziś nasze najmocniejsze obecności misyjne (Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Peru, Hawaje, itd.)

W dzisiejszych czasach główne zaangażowanie misyjne Zgromadzenia skoncentrowało się na pracy w Afryce i Azji. To właśnie na tych dwóch kontynentach realizowane są dwa ogromne projekty Zgromadzenia.

Afryka

Praca w projekcie afrykańskim koncentruje się głównie w Republice Demokratycznej Kongo oraz Mozambiku. Rozpoczęto od zakładania parafii wśród najuboższych - w slumsach i obrzeżach miast. Tam również zorganizowano pomoc charytatywną, gdyż nasi bracia i siostry zetknęli się tam z dramatycznym ubóstwem i nędzą. Kolejnym krokiem była organizacja szkolnictwa na poziomie podstawowym oraz średnim. Po wielu latach obecności w Afryce cieszymy się już licznymi powołaniami spośród ludności miejscowej. Rozwój misji pozwolił także na stworzenie samodzielnej organizacji Zgromadzenia - Prowincji Afrykańskiej, która wciąż się rozwija i podejmuje nowe wyzwania.

Azja

Ten kontynent zawsze stanowił w misji Kościoła trudny teren, tym bardziej cieszy ogromny sukces misyjny naszego Zgromadzenia, które zakorzeniło się już w kilku krajach Dalekiego Wschodu. Tu również rozpoczęto wiele dzieł, które skierowane są do najuboższych i zepchniętych na margines. Na szczególną uwagę zasługują działania w Indiach, gdzie nasi ojcowie współdziałali dzisiaj Bł. Matką Teresą w pracy z trędowatymi i ubogimi.

Nasze Zgromadzenie w Azji raduje nas przede wszystkim licznymi powołaniami z Indonezji, Filipin i Indii. Można powiedzieć, że ten rejon jest w tej chwili jednym z najmocniej rozwijających się misji Zgromadzenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć z krajów misyjnych!


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna