Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


HISTORIA - ZAŁOŻYCIELE - DOBRA MATKA


| Początki | Dobry Ojciec | Dobra Matka | Pierwsze misje | O. Damian | O. Mateo | O. Eustachio | Męczennicy hiszpańscy | Sercanie w Polsce |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Ścieżka s. Henryki Aymer (1767-1834) rozpoczyna się w wysokich sferach ówczesnej Francji. Powierzchowny styl życia tej klasy, skupiający się zwłaszcza na zabawach, rozrywek i przyjemnościach, odcisnął swoje piętno na młodej kobiecie. Jednak wybuchająca Rewolucja Francuska spowodowała konieczność opowiedzenia się za jedną ze stron. Wybór wierności Kościołowi i ukrywanie poszukiwanych kapłanów spowodowało w 1793 roku aresztowanie i osadzenie w więzieniu.

Czas oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci stał się dla Henryki czasem łaski, nawrócenia i odkrycia powołania. Opatrzność Boża w cudowny sposób ochrania ją przed wykonaniem wyroku i ostatecznie w 1794 roku wyprowadza ją na wolność. Henryka pozostaje wierna otrzymanej łasce nawrócenia. Oddaje się całkowicie modlitwie, w czasie której coraz mocniej odkrywa pragnienie całkowitego oddania się Bogu.

Momentem przełomowym w jej życiu staje się spotkanie z o. Coudrin, przed którym otwiera całkowicie swoje serce. Niebawem za przyczyną o. Coudrin wstępuje do Wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie rozpoczyna się jej droga do pełnego oddania siebie Bogu.

W ten sposób Dobry Bóg złączył dwie osoby: syna wiejskiego gospodarza z małej wsi i hrabiankę z wielkich salonów szlacheckich. Jednak miłość Boga w ich sercach oraz pragnienie poświęcenia siebie Tej miłości przełamuje bariery tak różnego pochodzenia, przełamuje przeszkody i lęki czasu terroru Rewolucji Francuskiej, by pobudzić ich do męstwa w tworzeniu nowej Rodziny Zakonnej poświęconej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna