Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


HISTORIA - POSTACIE - O. MATEO CRAWLEY BOEVEY SSCC


| Początki | Dobry Ojciec | Dobra Matka | Pierwsze misje | O. Damian | O. Mateo | O. Eustachio | Męczennicy hiszpańscy | Sercanie w Polsce |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Urodził się w roku 1875 w rodzinie chłopskiej nieopodal Arequipa (Peru - Ameryka Południowa). Na chrzcie otrzymał imię Edouard. Po zdobyciu wykształcenia w Kolegium Najświętszych Serc wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc. W roku 1892 w Valparaiso złożył swoją pierwszą profesję zakonną, przyjmując imię zakonne Mateo, a w roku 1898 został wyświęcony na kapłana.

W początkowym okresie swojej pracy zajmował się między innymi: Stowarzyszeniem Najświętszych Serc w Valparaiso, prowadził wykłady, kierował studiami prawa.

W skutek nadmiaru pracy oraz trzęsienia ziemi, które nawiedziło Valparaiso w 1906 roku, o. Mateo podupadł na zdrowiu.

W 1907 roku wyrusza do Rzymu na audiencję u Piusa X, a następnie udaje się do Paray-le-Monial, by tam zawierzyć misję swojego życia - Intronizację Najświętszego Serca. Po powrocie do Chile otrzymuje pozwolenia od arcybiskupa Santiago na rozpoczęcie dzieła Intronizacji. W latach 1098-1914 dzieło Intronizacji rozszerza się w Ameryce Południowej: Chile, Peru, Argentynie, Urugwaju.

W lipcu 1914 roku o. Mateo wyrusza do Europy, by tu rozszerzać dzieło Intronizacji. Apostoł Najświętszego Serca Jezusowego kilkakrotnie nawiedza: Francję, Hiszpanię, Włochy, Holandię, Szwajcarię, Belgię, Luxemburg, Wielką Brytanię, Portugalię. 27 kwietnia 1915 roku otrzymuje osobisty list od papieża Benedykta XV, który oficjalnie powierza o. Mateo dzieło krzewienia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w całym Kościele.

W latach 1935-1940 dzieło Intronizacji dociera do Azji: Japonii, Mandżurii, na Filipiny, do Chin, Indochin, Malezji, na Hawaje i do Indii, zaś w latach 1940-1946 Serce Jezusa zaczyna królować w rodzinach w Ameryce Północnej: w USA i Kanadzie.

Choroba uniemożliwiła o. Mateo dalszą aktywną działalność w dziele Intronizacji Serca Bożego. W roku 1956 powrócił do Valparaiso - kolebki swej misji i dzieła swego życia. W wieczór 4 maja 1960 roku Pan odwołał go do wieczności. Trwa obecnie proces beatyfikacyjny o. Mateo.

Od czasów św. Franciszka Ksawerego żadna pojedyncza osoba nie uczyniła więcej na rzecz krzewienia Królestwa Bożego na całym świecie, jak Ojciec Mateo. Jego wiara w Jezusa jako Króla rodzin dotknęła życia ogromną rzeszę ludzi. Dzieło to jest nadal kontynuowane i urzeczywistniane w wielu zakątkach świata.

Dzieło Intronizacji Serca Jezusowego

Jezus jest Królem rodziny poprzez Boże pragnienie i wyjście człowiekowi na przeciw. Ale On, chce być naszym Królem przede wszystkim poprzez nasz własny wybór i decyzję. Intronizacja jest czymś więcej niż tylko poświęceniem obrazu lub figurki przedstawiających Najświętsze Serce Jezusa, lub też zwyczajnym poświęceniem się rodziny Sercu Jezusa. Ona jest DROGĄ ŻYCIA; przymierzem miłości z samym Panem Bogiem. Intronizacja Serca Jezusa jest uznaniem królewskiej mocy i władzy Jezusa Chrystusa wobec rodzin, które decydują się żyć w zjednoczeniu z Jego Sercem dzięki miłości, łasce i posłuszeństwu wobec Jego Przykazań. W ten sposób dokonana i przeżywana Intronizacja przynosi niezliczone łaski i błogosławieństwo dla rodziny i osób indywidualnych, uświęca je, a przez nie uświęca i przemienia społeczeństwo.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna