Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DUCHOWOŚĆ - EUCHARYSTIA I ADORACJA


| Poświęcenie Najświętszym Sercom | Eucharystia i Adoracja | Wspólnota | Międzynarodowość | Wynagrodzenie | Śluby zakonne |


W nasze Drodze Najświętszych Serc skupiamy się szczególnie jako wspólnota wokół Eucharystii, która stanowi źródło i szczyt naszego życia apostolskiego i wspólnotowego. Poprzez Eucharystię wchodzimy w postawy i uczucia Jezusa względem Ojca i względem świata. Ofiara Nowego Przymierza jest całkowitym darem miłości złożonym przez Jezusa Jego Ojcu. "Stajemy się uczestnikami dziękczynienie Jezusa Zmartwychwstałego, Chleba Życia, Sakramentu Miłości." W Eucharystii odnajdujemy dowód działania Jego zbawczej miłości wśród nas. Gdy Jezus ofiarowuje swe Ciało za życie świata - to jest Swe Serce - to staje się Ono dla nas źródłem nowego życia i wolności. Hostia i kielich skupiają w sobie cały sens Jego historycznego istnienia - są znakami Jego bezinteresownej miłości.

Eucharystia staje się również wyrazem nasze braterskiej jedności, gdy skupiamy się wspólnie przy ołtarzu Pana, gdy łamiemy ten sam Chleb i gdy pijemy z jednego Kielicha. Wpatrując się w Chleb życia, który jednoczy wiele ziaren, odkrywamy siłę miłości Najświętszych Serc, które jednoczą nas na wspólnej Drodze. Przełamany chleb nie tylko nas jednoczy - skłania nas, by kochać ubogich i tych, do których posyła nas Pan. W nich odkrywamy bowiem umęczone Ciało Chrystusa, przełamane, odrzucone i przebite cierpieniem. W Eucharystii odkrywamy posłanie Jezusa, by nieść miłosierdzie Bożego Serca do wszystkich, którzy zostali zaproszeni na ucztę Pana.

Dziękczynienie eucharystyczne znajduje swoje przedłużenie w adoracji, która stanowi istotną część dziedzictwa naszego Zgromadzenia i jego wynagradzającej misji w Kościele. W adoracji trwamy wraz z Jezusem i w Jezusie w postawie wdzięczności, uwielbienia i adoracji za wielkie dzieła Boże, których dokonuje w swoim umiłowanym Synu, który przyszedł, aby służyć i oddać za nas swe życie. Nasza adoracja stanowi sposób odtworzenia ukrytego życia Zbawiciela. W ciszy naszych kaplic wpatrujemy się w Żywy Sakrament, starając się wejść w najgłębsze postawy i uczucia Jego Serca do Ojca, do nas i całego świata. W adoracji łączymy się także z wstawienniczą i wynagradzającą modlitwą Jezusa do Ojca, który woła za zbawieniem całej ludzkości. W naszym cichym trwaniu zawierzamy Panu wszystkich, których napotykamy na naszej Drodze i w Nim oddajemy ich Ojcu.

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna