Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


HISTORIA - MĘCZENNICY HISZPAŃSCY


| Początki | Dobry Ojciec | Dobra Matka | Pierwsze misje | O. Damian | O. Mateo | O. Eustachio | Męczennicy hiszpańscy | Sercanie w Polsce |


Postacie Męczenników


O Męczennikach w mediach:

- Męczennicy Najświętszych Serc

- Męczeństwa w latach 30' w Hiszpanii

- Film po hiszpańsku

O. ELADIO (Leoncio) LÓPEZ RAMOS

Proces diecezjalny został zamknięty w Madrycie 13 lipca 1963. 31 stycznia 1992 r. dokonano rewizji i wydano dekret ważności.

Zamęczono go w Madrycie w dniu 8. sierpnia 1936 roku. Urodził się w Laroco (prowicja Orense) 16. listopada 1904 roku. Śluby zakonne złożył w dniu 9. września 1924 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 25. sierpnia 1929 r. w El Escorial. Po ukończeniu studiów został skierowany do kolegium w Madrycie jako nauczyciel dzieci. Później został przeznaczony do posługi w przyszkolnym kościele pw. Chrystusa Króla. W lutym 1936 roku, wstąpił do kartuzji "Aula Dei" w Saragossie, próbując życia pustelniczego. Jednak ze względu na słabe zdrowie powrócił do Madrytu i z wielką radością przystąpił ponownie do zwyczajnej posługi kapłańskiej, wykazując wielkie zamiłowanie do [prowadzenia] rekolekcji i modlitwy. Pozostawił po sobie famę człowieka o szczególnej pobożności, wiodącego głębokie życie duchowe. Miał brata, który też był kapłanem (w tym samym zgromadzeniu) oraz siostrę, będącą zakonnicą.

Po rozprzestrzenieniu się rewolucji w Hiszpanii, w lipcu 1936 r., musiał opuścić szkołę i schronić się w pewnym pensjonacie. Kiedy stało się jasne, że jest on kapłanem był gotów poświęcić swoje życie, gdyby Pan go o to prosił. Gospodyni domu, w którym zamieszkał była praktykującą katoliczką. Miała jednak na służbie dziewczynę o zapatrywaniach antyreligijnych. Ta, wiedząc o stanie kapłańskim o. Eladio, nie bała się wyrażać swych antyreligijnych pogladów, mówiąc, że wszyscy kapłani powinni być pozabijani. Zadenuncjowała pobyt o. Eladio w pensjonacie i to, że jest on kapłanem. Wtedy przyszli bojownicy z Ateneo Libertario, by go zaaresztować. Było to 7. sierpnia 1936 roku. Przedstawili się i zapytali o kapłanów, którzy się tam ukrywali. Było ich trzech. Zabrali ich, ale po chwili zwolnili. Wrócili tam następnego dnia. Kiedy udali się do pokoju o. Eladio, on prosto wyznał, że nie ma dokumentów, i że jest kapłanem oraz że mogą z nim zrobić, co zechcą. Tej nocy został skazany na śmierć i rozstrzelany, a jego zwłoki znaleziono rankiem dnia 8. sierpnia 1936 roku. Jego ciało zostało rozpoznane w depozyturze Sądu przez jego Przełożonego Prowincjalnego. Miał 32 lata.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna