Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DUCHOWOŚĆ - WSPÓLNOTA


| Poświęcenie Najświętszym Sercom | Eucharystia i Adoracja | Wspólnota | Międzynarodowość | Wynagrodzenie | Śluby zakonne |


"Przeżywamy nasze powołanie i misję we wspólnocie".

Wspólnota braci

Wzór naszego życia braterskiego czerpiemy z ideału wspólnot pierwszych chrześcijan, którzy mieli jedno serce i jednego ducha. Nasi Założyciele wpisali od samego początku w nasze wspólnoty ducha rodzinnego, którego cechuje jedność, gościnność i braterska miłość. Każdy ze współbraci ma swój wkład w budowaniu tej wspólnoty. Każdy wnosi swoje serce, talenty, własne doświadczenie Boga, by w ten sposób ubogacić wspólnotę i służyć jej w sobie właściwy sposób. Zwornikiem nasze jedności jest sam Jezus Chrystus, który w swoim Sercu wezwał nas do wspólnego podążania za Nim, do odrzucania własnego egoizmu i przyjęcia postawy sługi na wzór Syna Bożego umywającego nam nogi. We wspólnocie uczymy się więc otwartości na drugiego człowieka, umiłowania go i służenia jako bratu, z miłością i pokorą.

Wspólnota modląca się

Naszą jedność odnajdujemy i utrwalamy zwłaszcza przed obliczem Pana, gdy stajemy na modlitwie, zjednoczeni we wspólnym wołaniu o dar miłości dla nas i całego świata. W modlitwie doświadczamy naszego zjednoczenia przez dar zbawienia w Chrystusie, który zgromadził nas jako dzieci Boga w jednej Owczarni. Zarazem odczuwamy na nowo dar powołania nas na Drogę Najświętszych Serc, dzięki któremu tworzymy jedna Rodzinę jako dzieci Najświętszych Serc. Modlitwa staje się również miejscem przebaczenia i pojednania z Bogiem i z braćmi, przeciw którym wykroczyliśmy przez własny grzech i słabość.

Wspólnota apostolska

Jako Wspólnota Apostolska zostaliśmy posłani przez Pana z misją głoszenia światu Miłości Boga, objawionej w Sercu Jezusa Chrystusa. Wspólne poczucie tej misji tworzy prawdziwą jedność ducha i serca. Dlatego każdy z braci, podejmujący dzieło głoszenia Ewangelii w specyficzny dla siebie sposób, staje się wysłannikiem całej wspólnoty, która obejmuje go opieką i swoją modlitewną troską. Dzięki temu w każde dzieło włączona zostaje cała wspólnota, w sposób bezpośredni lub duchowy. Wszystkie dzieła wyrastają z nasze jednej misji do niej zmierzają. Również nasze życie wspólne, pełne prostoty, otwartości i wzajemnej miłości, objawia się światu jako żywe świadectwo miłości Boga, dla której każdy z nas gotowy jest opuścić wszystko, by pójść za Nim.

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna