Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


MATERIAŁY I POMOCE - DUCHOWOŚĆ SSCC


| Duchowość SSCC | Modlitwy | Teksty liturgiczne | Galeria |


Zamieszczone poniżej materiały udostępnione są w postaci plików PDF. Jeżeli nie posiadasz programu Adobe Acrobat Reader, to możesz go pobrać klikając w ikonkę obokZakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Eucharystia i Adoracja
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Patrick Lynch sscc
DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA DLA ZGROMADZENIA DZISIAJ
Trzy aspekty Eucharystii ukazane w świetle naszego charyzmatu: Eucharystia jako pokarm (wymiar życia rodzinnego), Eucharystia jako podejmowanie drogi Krzyża (wymiar poświęcenia i posługi), Eucharystia tworząca więź z Chrystusem i z braćmi (wymiar komunii)...

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Beltrán Villegas sscc
DUCHOWOŚĆ WYNAGRODZENIA W ZGROMADZENIU NAJŚWIĘTSZYCH SERC
Artykuł na temat duchowości "wynagrodzenia" w Zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Autor ujmuje zagadnienie w kontekście historycznym (geneza wynagrodzenia w Zgromadzeniu SSCC), po czym przechodzi do analizy Konstytucji SSCC w tym aspekcie, dając na koniec refleksje teologiczne...

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Alphonse Frabouleet sscc
DUCHOWOŚĆ WYNAGRADZAJĄCA
Artykuł o duchowości wynagrodzenia; jej kształtowaniu się na przestrzeni dziejów wraz z zaznaczeniem ważniejszych postaci w tym temacie. Uwzględniono zarówno aspekt religijny jak i społeczno - polityczny...

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

María Olga Mardones sscc
ADORACJA - DOŚWIADCZENIE WIARY I ŻYCIA
Adoracja stanowi fundamentalny wymiar naszego charyzmatu. Nasz postawa wobec adoracji, która wyrasta ze zrozumienia jej istoty i doniosłości w życiu naszego Instytutu, prowadzi do doświadczenia wiary i życia, które udzielane nam jest przez Ducha...

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Jeanne Cadiou sscc, Enrique Losada sscc
JEDNOŚĆ OBU GAŁĘZI I ICH WSPÓŁPRACA W MISJI
List przełożonych generalnych braci i sióstr, który przedstawia osobiste doświadczenia i pewną ocenę współpracy Zarządów Generalnych, w kontekście 8 artykułu Konstytucji SSCC (jedność obu gałęzi). List jest jednocześnie propozycją w kontekście przygotowania i celebracji dwusetnej rocznicy Zgromadzenia SSCC...

święty Damian de Veuster sscc
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Leopold de Reyes sscc
DAMIAN DE VEUSTER SSCC - CZŁOWIEK W ZWIĄZKACH TEOLOGICZNYCH
"Ten szkic skupia się wokół czterech wielkich osi otwartości serca jednej osoby:
1. Jej otwartość serca na środowisko fizyczne i materialne;
2. Jej otwartość serca na innych w jej związkach międzyludzkich;
3. Jej szczere otwarcie na siebie, względem swej własnej autentyczności i
4. jej otwartość serca na Boga, wobec sensu teologicznego nadanego jego życiu..."

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Katherine Francis Miller sscc
OJCIEC DAMIAN I ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
"Jest tutaj aura modlitwy, uwielbienia i adoracji, karmiona nie tylko przez majestatyczne piękno półwyspu, ale także przez osobiste cierpienia, które zostały przemienione przez cichą adorację Tego, który mieszka pośród Swego ludu. Damian, jako członek Zgromadzenia, wniósł tę wiarę, tę modlitwę, do tutejszej osady..."

Inne
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Bernard Couronne sscc
NIEPOZORNE ŻYCIE OJCA PIOTRA COUDRIN
Historyczne spojrzenie na osobę Założyciela Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi - ojca Piotra Coudrin. Fragment opisuje czasy jego młodości a potem studiów i przygotowania się do święceń kapłańskich...

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Bernard Couronne sscc i Trapista z Opactwa w Tamié
REGUŁA ŚW. BENEDYKTA JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA NASZEGO APOSTOLSKIEGO ŻYCIA ZAKONNEGO
Artykuł na temat wszczepienia Reguły św. Benedykta do Zgromadzeniu SSCC. Tekst wzbogacony przemyśleniami Trapisty z Opactwa Tamié we Francuskich Alpach, na temat tego, co odniesienie się do Benedykta mogłoby zainspirować w misyjnym zgromadzeniu...


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna