Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DROGA ZAKONNA - DOJRZAŁOŚĆ ZAKONNA


| Postulat | Nowicjat | Ceremonia ślubów | Studia/Juniorat | Dojrzałość zakonna |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

"Nasza formacja jako zakonników nie kończy się nigdy. Bóg wzywa nas każdego dnia i zaprasza nas codziennie do ponawiania naszej odpowiedzi." (Art. 85)

Ukończenie formacji początkowej zbiega się ze ślubami wieczystymi lub święceniami kapłańskimi. Następuje wtedy przejście do etapu formacji pośredniej, który trwa pięć lat. W okresie tym profesi wieczyści (zakonnicy po ślubach wieczystych) poprzez zaangażowanie apostolskie, życie wspólnotowe, specjalną formację duchową, wchodzą w dojrzałość zakonną, by w pełni odpowiedzialnie wkraczać w życie i misję Zgromadzenia.

Dojrzałość zakonna wymaga od każdego z nas i od naszych wspólnot postawy ciągłego nawracania, by naprawdę podążać za wezwaniami Serca Jezusa, do czego zostaliśmy powołani jako zakonnicy SSCC. Do każdego z nas Pan kieruje każdego dnia słowa "Duc in altum!" (Wypłyń na głębię!), by w ten sposób zaprosić nas do nieustannego pogłębiania własnego zjednoczenia z Jego Sercem.

W stałej formacji powracamy do wielu wymiarów życia zakonnego: modlitwy, duchowości SSCC, naszej misji, wartości życia wspólnotowego, znaczenia ślubów zakonnych i ich wiernej realizacji. Nawracanie oznacza powrót do tych fundamentów, które zostały położone w czasie formacji początkowej, to powrót do pierwotnej gorliwości. Prowadzi nas również formacja stała do pogłębiania tych wartości, odkrywania ich w nowym, pełniejszym świetle. Dzięki temu dojrzałość zakonna stawia wymóg ciągłego odkrywania i pogłębiania sensu i wartości własnego powołania. To nowa, a zarazem wierna odpowiedź dawana Panu, na Jego wezwanie "Pójdź za mną".

Formacja ta dokonuje się w wymiarze indywidualnym: w osobistym i intymnym zjednoczeniu z Sercem Jezusa i Sercem Jego Matki. W czasie osobistej modlitwy, sprawowania sakramentów, refleksji i medytacji możemy odkrywać wciąż nowe pokłady miłości Boga ku nam i wciąż nowe wezwania do odpowiedzi na Tę miłość poprzez własną wierność i ciągłą odnowę. Formacja ta splata się zarazem bardzo mocno z naszym zaangażowaniem apostolskim, gdyż służba Kościołowi przemienia nas samych, stawia wciąż nowe wyzwania, na które próbujemy odpowiedzieć z nową gorliwością. Codzienne bycie dla drugiego człowieka wymaga od nas nieustannego wyzwalania się z własnych słabości i ograniczeń, by czynić naszą posługę jeszcze bardziej bezinteresowną, jeszcze mocniej odzwierciedlającą miłość Boga.

Dojrzałość zakonna rozwija się zwłaszcza w życiu wspólnotowym, gdzie możemy ofiarowywać dary złożone w nas samych, a także możemy przyjmować charyzmaty, którymi zostali obdarowani współbracia. Wspólne życie i wspólna misja wymagają od nas ciągłego nawracania od egoizmu i pychy, by uczyć się postawy pełnej bezinteresownej miłości wobec braci oraz wobec tych, do których zostaliśmy posłani. To tu uczymy się postawy Chrystusa Sługi, która wymaga od nas wpatrywania się w Mistrza i stopniowego wchodzenia w Jego odczucia i postawy.

Dojrzałość zakonna to droga, którą podąża każdy z nas. Droga, na której każdy rok przynosi kolejne doświadczenia, na której każdy okres zbliża nas do Serca Jezusa i Jego Matki, tak naprawdę nigdy się nie kończy, lecz wciąż prowadzi nas wyżej i wyżej, nieustannie odkrywając nowe piękno i wspaniałość naszego powołania. Dlatego szczególny szacunek budzą w nas ojcowie starsi, którzy przez czterdzieści, pięćdziesiąt i więcej lat życia zakonnego potrafili być wierni swoim ślubom, wytrwali w służbie Najświętszym Sercom, a dziś mogą nas ubogacać swym świadectwem, doświadczeniem i mądrością życia.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna