Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


HISTORIA - POSTACIE - ŚW. O. DAMIAN de VEUSTER SSCC


| Początki | Dobry Ojciec | Dobra Matka | Pierwsze misje | O. Damian | O. Mateo | O. Eustachio | Męczennicy hiszpańscy | Sercanie w Polsce |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Urodził się 3 stycznia 1840 roku w Tremeloo w Belgii, we flamandzkiej rodzinie chłopskiej. Nadano mu przy chrzcie imię Józef. Mając 19 lat wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Louvain, przybierając imię zakonne "Damian".

Jeszcze przed ukończeniem studiów teologicznych na Uniwersytecie w Louvain, przełożeni pozwalają mu przyłączyć się do grupy misjonarzy przygotowujących się do pracy na Wyspach Hawajskich. Rok 1864 rozpoczyna nowy rozdział w życiu Damiana de Veuster - w Honolulu otrzymuje święcenia kapłańskie i rozpoczyna dziewięcioletnią ciężką pracę w misyjnych dystryktach Puna i Kohala. W maju 1873 roku przychodzi nowe wołanie, nowe pragnienie: Molokai - wyspa trędowatych!

Spełniły się porywcze pragnienia Damiana - został wysłany na Molokai - piekło na ziemi - jak nazywali to miejsce sami trędowaci. Staje się pomocnikiem ciał i dusz ludzi wzgardzonych. Dzięki jego zaangażowaniu nędzne chaty ustępują miejsca nowym domkom z drewna, powstaje prowizoryczny wodociąg z wodą zdatną do picia. Trędowaci mimo swojej choroby zaczynają uprawiać ziemię. Troszczy się o godny pogrzeb każdego, bez względu na wyznanie - często własnoręcznie robi trumny.

Poświęcenie pełne heroizmu i oddania, ofiarowanie siebie trędowatym, codzienna wytrwała praca dla uśmierzenia bólu cielesnego, a zwłaszcza duchowego, zaczęły przynosić błogosławione owoce wśród samych trędowatych oraz w opinii społecznej. Odnowione zostały nie tylko warunki socjalne, ale przede wszystkim ludzie zepchnięci na margines zaczęli powracać na łono Boga i Kościoła. Wyspa przeklęta stała się przedsionkiem Nieba, rajem na ziemi.

W 1884 roku o Damian zaraża się trądem i w ten sposób upodabnia się całkowicie do swoich owiec, staje się pasterzem gotowym oddać własne życie za owce na wzór Jezusa Chrystusa. Choroba jeszcze mocniej jednoczy go z trędowatymi - staje się ich bratem.

Mimo cierpień spowodowanych chorobą oraz problemami zewnętrznymi, 9 listopada 1887 roku, pisze do swojego brata: Uważam się za najszczęśliwszego misjonarza świata. Umierając 15 kwietnia 1889 roku w wieku 49 lat, Ojciec Damian powiedział: O jak pięknie umierać jako dziecko Najświętszych Serc! Pochowano go pod drzewem pandanowym, które było dla niego schronieniem podczas pierwszych nocy na Molokai.

Podczas swych szesnastu lat spędzonych w leprozorium na Molokai, Ojciec Damian "sam uczynił się trędowatym dla trędowatych, aby pozyskać ich dla Chrystusa". On był kapłanem, towarzyszem, doradcą, pielęgniarzem, lekarzem, cieślą, wytwórcą trumien, wprowadzającym pokój, i przyjacielem dla wszystkich, szczególnie zaś dla najmłodszych ofiar trądu.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Belgii w dniu 4 czerwca 1995 roku wyniósł o. Damiana de Veuster do chwały błogosławionych. 11 października 2009 w Rzymie, papież Benedykt XVI dokonał jego kanonizacji.

Dzisiaj przykład życia św. Ojca Damiana podjęli bracia i siostry SSCC, żyjący i pracujący na terenie Indii. W imieniu Zgromadzenia podjęli się oni dzieła pracy z trędowatymi.

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna