Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


DROGA ZAKONNA - CEREMONIA ŚLUBÓW


| Postulat | Nowicjat | Ceremonia ślubów | Studia/Juniorat | Dojrzałość zakonna |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Ceremonia złożenia ślubów zakonnych stanowi najważniejszy moment w naszym życiu zakonnym, gdyż poprzez ten publiczny akt wyrażamy naszą wolę oddania siebie samych na służbę Najświętszym Sercom. Poprzez tę ceremonię każdy z nas został włączony w naszą Rodzinę zakonną. Ten uroczysty ślub otworzył nam drogę Najświętszych Serc, na której każdego dnia ponawiamy i podejmujemy naszą konsekrację, aby jeszcze mocniej zjednoczyć się z Miłością Boga i pełniej służyć głoszeniu Ewangelii.

Proces pełnego włączenia do Zgromadzenia składa się z wielu etapów (postulat, nowicjat, śluby czasowe, itd.). W tym procesie wyłaniają się dwa najważniejsze momenty, które w szczególny sposób łączą kandydata ze Zgromadzeniem. Te wydarzenia to pierwsze śluby zakonne, które składa się po zakończeniu okresu nowicjatu; oraz ceremonia ślubów wieczystych, które w pełny sposób włączają w grono zakonników Najświętszych Serc.

Pierwsze śluby zakonne zazwyczaj odbywają się 8 września w święto Narodzenia NMP na zakończenie okresu nowicjatu. Cała ceremonia odbywa się w czasie uroczystej Mszy św., w której uczestniczą ojcowie i bracia Najświętszych Serc, najbliższa rodzina, przyjaciele, zaproszeni goście. Uroczystości tej przewodniczy Przełożony Prowincjalny, który przyjmuje śluby zakonne kandydatów w imieniu Zgromadzenia i Kościoła.

W czasie celebracji Eucharystii kandydaci zostają otoczeni szczególną modlitwą zebranych, którzy towarzyszą w ten sposób im w tym ważnym dla nich wydarzeniu. Podczas obrzędu złożenia ślubów zakonnych kandydat klęka przed Przełożonym i wypowiada następującą formułę ślubów:

"Ja, N.N., zgodnie z Konstytucjami zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską, ślubuję na trzy lata (lub ...na zawsze) czystość, ubóstwo i posłuszeństwo jako brat Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, w służbie których pragnę żyć i umierać.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".

Po złożeniu pierwszych ślubów (na okres trzech lat) zakonnicy ponawiają swoje śluby aż do momentu złożenia wieczystych ślubów zakonnych, które w pełny i ostateczny sposób włączają ich do Zgromadzenia Najświętszych Serc.

Celebracja ślubów wieczystych ma charakter szczególnej uroczystości, gdyż osoba składająca je dokonuje wyjątkowego i całkowitego aktu poświęcenia siebie Bogu. Sama ceremonia w swej formie zbliżona jest do uroczystości pierwszych ślubów zakonnych. Jednak jest ona bardziej rozbudowana i ma bardziej doniosły charakter. Dlatego szczegółowe opisywanie tego wydarzenia nie oddaje niepowtarzalnego klimatu, który towarzyszy tej celebracji. Jedynie bezpośrednie uczestniczenie w niej pozwala doświadczyć piękna i głębi tego wydarzenia.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna