Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


NASZE ŻYCIE - ARCHIWUM


| Aktualności | Archiwum | Adoracja Ciągła | Wspólnota | Misje | Młodzież | Ośrodki rekolekcyjne | Rekolekcje parafialne | Informator | Parafie | Sanktuaria |


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe i rekolekcje22-26.07.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Letnie dni wspólnotowe, już tradycyjnie zgromadziły współbraci naszej prowincji, pracujących zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tematy podejmowane podczas tegorocznego spotkania dotyczyły, m.in.: kondycji polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, nowych zaangażowań oraz sytuacji ekonomicznej.

Kończąc dni wspólnotowe, we wtorkowy wieczór, rozpoczęliśmy rekolekcje zakonne. Przewodniczył im ks. prof. Janusz Królikowski (wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie oraz profesor w Seminarium Duchownym w Tarnowie). Motywem przewodnim wygłaszanych przez rekolekcjonistę konferencji było kapłaństwo według Serca Jezusowego.


Pożegnanie: o. Paweł Molski SSCC9.07.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

We wtorek 9 lipca, nad ranem, w święto Matki Bożej Królowej Pokoju, Patronki naszych misji, w naszym domu macierzystym, w Klasztorze Chrystusa Króla, przeszedł na drugą stronę życia, nasz współbrat ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi - Ojciec Paweł Molski.

Pochodził z Podlasia. Urodził się 1 maja 1924 roku w Sokołowie Podlaskim. Tam spędził dzieciństwo i młodość, tam również w czasie wojny uczęszczał na tajne komplety i zrobił maturę. Tam wreszcie dojrzewało jego kapłańskie powołanie.

Mama miała na imię Leokadia, Tato Filip. Miał starszych braci - Zygmunta, Ryszarda i Stefana.

Rodzony brat, który po wojnie został salezjaninem i księdzem, miał na imię Zygmunt. Zmarł kilka lat po święceniach.

Stanisław, takie było chrzcielne imię Ojca Pawła, wstąpił po wojnie do seminarium w Siedlcach.

Ale Pan Bóg zaplanował inaczej drogę powołania. Na tej drodze stanął nasz Ojciec Jozafat Rytel i Ojciec Damian de Veuster.

I tak we wrześniu 1949 przyjechał do Polanicy. Pierwsze śluby złożył 11 października 1950 roku z O. Jerzym Zimolągiem i O. Bolesławem Hołubickim. 12 sierpnia 1951, biskup Jankowski z Siedlec na dziedzińcu klasztoru „Christus Rex” udzielił święceń kapłańskich. Mszę św. prymicyjną odprawił w Sokołowie Podlaskim, w Kościele św. Rocha, gdzie był chrzczony, kościół parafialny był spalony.

Po święceniach kontynuował studia w Krakowie i w Tyńcu. Swoją kapłańską posługę pełnił w: Gorzanowie, Sokołówce, Starej Łomnicy, prowadził liczne rekolekcje i misje. Później został mianowany Magistrem Nowicjatu. Po ukończeniu studiów specjalistycznych w Paryżu został wybrany Prowincjałem a po skończonej kadencji pracował w Wiedniu, Szwajcarii i Włoszech. Ostatnia parafia, w której był proboszczem przez 24 lata, do 2004 roku, to Ehingen w Bawarii.

Po powrocie do Polski, zamieszkał we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Kiełpinie pod Warszawą, a od 2008 powrócił do macierzystego klasztoru w Polanicy.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Pawła Molskiego rozpoczęły się w czwartek, 11 lipca 2013 roku o godz. 14.00, w Klasztorze „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju. O godz. 14.30 nastąpiło przewiezienie ciała do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. prowincjał Piotr Budrewicz SSCC a okolicznościową homilię wygłosił o. Mieczysław Rećko SSCC.


Zapowiedź: Rekolekcje weekendowe14-16.06.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Kolejne nasze weekendowe rekolekcje w klasztorze Christus Rex, w Polanicy Zdroju, będą miały miejsce w połowie czerwca. Temat przewodni konferencji i warsztatów brzmi: Sam żyj i daj innym odpocząć. Nauka stawiania granic.

Czasami bywa tak, że czujemy się nadużywani przez innych, brak nam prywatności a kiedy indziej to my nie szanujemy naszego bliźniego przez nadmierne kontrolowanie itd. To wszystko prowadzi nas do frustracji i złego samopoczucia. Próbujemy przed tym uciekać, ale dokąd? Granice nie są rzeczą wrodzoną. Kształtują się w trakcie naszego życia. Aby dojrzeć do prawdomówności, odpowiedzialności, wolności i pełni miłości, musimy uczyć się od dziecka wyznaczania i respektowania granic.

Można przyjąć umownie, że system granic składa się z dwóch części:

 • zewnętrznej, która pozwala nam decydować o dystansie, jaki chcemy utrzymać wobec innych
 • wewnętrznej, chroniącej nasze myśli i uczucia.

To na początek, więcej dowiemy się podczas wspólnego czasu ubogacania się nawzajem z głoszonych konferencji i praktycznych warsztatów.

Te dni z Bogiem są otwarte dla wszystkich:
osób żyjących w rodzinach, mieszkających samotnie, osoby konsekrowane, młodzież.

W atmosferze modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu wspólnie będziemy poznawać świat naszego życia duchowego, będziemy uczyć się wyznaczania granic, poddając nasze serca uzdrawiającej miłości Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Prowadzący:
o. Jerzy Grzanka SSCC i o. Sebastian Pieczeniak SSCC

ZGŁOSZENIA i KONTAKT:
o. Zdzisław Szymczycha
kom. 503 356 993; email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl

Przy zgłoszeniu podać: imię, nazwisko, telefon, email, adres


Polanica Zdrój: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa7.06.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W pierwszy piątek czerwca, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, przeżywaliśmy patronalną uroczystość Zgromadzenia. Wśród przybyłych gości znaleźli się, m.in.: współbracia z naszych placówek w kraju, członkowie sodalicji Zgromadzenia Najśw. Serc, kapłani z dekanatu, siostry zakonne, parafianie i wierni świeccy z sąsiednich parafii.

Na początku liturgii, Prowincjał o. Piotr Budrewicz SSCC dokonał poświęcenia nowo wyremontowanej kaplicy parafialnej.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczyli tegoroczni neoprezbiterzy: o. Tomasz Pawlukowski SSCC i o. Wojciech Bartnicki SSCC. Homilię wygłosił o. Ireneusz Matysiak SSCC (proboszcz parafii Christus Rex w Polanicy Zdroju). Odnosząc się do encykliki Piusa XII Haurietis Aquas przypomniał, że: nie można wprost zliczyć tych wszystkich łask, które z kultu Najświętszego Serca Jezusa spłynęły na ludzi; ile dusz oczyściły z grzechów, obdarzyły niebiańską radością, pobudziły do zdobywania wzniosłych cnót. Kaznodzieja powrócił również do obietnic i próśb Jezusa z objawień w Paray-le-Monial, uświadamiając wszystkim zgromadzonym czcicielom Najśw. Serca Jezusa o potrzebie świadectwa, modlitwy i zachęcania innych szczególnie do sakramentu pokuty i pojednania. Zwracając się do nowo wyświęconych współbraci, odnosząc się do wiersza ks. Twardowskiego, apelował o szacunek do kapłaństwa.

Bezpośrednio po Mszy Św., odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z uroczystym aktem wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Te Deum i procesja wokół klasztoru. Uczestnicy liturgii mieli również możliwość otrzymania prymicyjnego błogosławieństwa od naszych neoprezbiterów.


Stara Łomnica: Srebrny jubileusz kapłaństwa2.06.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną niedzielę, w parafii św. Małgorzaty w Starej Łomnicy, obchodziliśmy 25 lecie święceń kapłańskich o. Józefa Kucińskiego SSCC.

Mszy Św., w otoczeniu współbraci z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, zaproszonych gości, parafian Starej Łomnicy i z okolicznych miejscowości, przewodniczył o. Jubilat.

Po odczytanej ewangelii, o. Józef podzielił się z uczestnikami uroczystości najważniejszymi wydarzeniami ze swojego życia, akcentując drogę powołania i kolejne zaangażowania w Zgromadzeniu Najświętszych Serc.

Na zakończenie mszy św., przedstawiciele różnych parafialnych grup oraz w imieniu wszystkich współbraci - o. prowincjał Piotr Budrewicz SSCC, złożyli o. Jubilatowi podziękowania i życzenia wielu łask potrzebnych w dalszym życiu zakonnym i kapłańskiej posłudze.

O. Józef Kuciński SSCC, pochodzi ze Świerczyna, diecezja włocławska, obecnie trzynasty rok pełni posługę proboszcza parafii św. Małgorzaty w Starej Łomnicy.


Braniewo: Msza św. prymicyjna o. Tomasza Pawlukowskiego SSCC26.05.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W niedzielę Trójcy Świętej, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie (archidiecezja warmińska), w otoczeniu przybyłych współbraci, rodziny, kapłanów diecezjalnych z dekanatu, gości i parafian, o. Tomasz Pawlukowski SSCC odprawił Mszę św. prymicyjną.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. dr Jacek Wojtkowski (proboszcz parafii katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku). Kaznodzieja odnosząc się do licznych fragmentów ewangelicznego powołania, wskazywał na wartość i znaczenie posługi kapłańskiej, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości.

Na zakończenie Mszy św. o. Tomasz udzielił błogosławieństwa prymicyjnego: mamie, rodzeństwu, rodzinie, kapłanom, klerykom, braciom zakonnym, służbie liturgicznej i wszystkim wiernym.


Skoroszyce: Msza św. prymicyjna o. Wojciecha Bartnickiego SSCC19.05.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Skoroszycach (diecezja opolska), o. Wojciech Bartnicki SSCC odprawił swoją pierwszą mszę świętą.

Na zaproszenie nowo wyświęconego kapłana do wspólnej modlitwy i świętowania, licznie odpowiedzieli współbracia ze Zgromadzenia, rodzina o. Prymicjanta, kapłani diecezjalni z dekanatu, goście i parafianie.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Sebastian Pieczeniak SSCC. Odwołując się do postaci Założycieli i świętych Zgromadzenia Najświętszych Serc, podkreślał obraz szczęśliwego końca zakonnego i kapłańskiego życia. Życzył o. Wojciechowi, by w swoim posługiwaniu był Ewangelią, by nieustannie dziękując Bogu był wzorem modlitwy i pokoju, który z niej płynie.

Na zakończenie Mszy św. o. Wojciech udzielił błogosławieństwa prymicyjnego przybyłym kapłanom a wszystkim pozostałym uczestnikom prymicyjnej uroczystości błogosławił podczas popołudniowego nabożeństwa majowego.


Wrocław: Święcenia prezbiteratu i diakonatu18.05.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W kościele ojców franciszkanów na Karłowicach, odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Uroczystej Mszy św., w otoczeniu licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości i parafian, przewodniczył ks. arcybiskup Alfons Nossol, który udzielił święceń kapłańskich naszym współbraciom: Wojciechowi Bartnickiemu SSCC z parafii św. Jadwigi w Skoroszycach (diecezja opolska), Tomaszowi Pawlukowskiemu SSCC z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie (archidiecezja warmińska) i jednemu diakonowi franciszkańskiemu oraz święceń diakonatu dwóm akolitom z tego zakonu.

W homilii na zakończenie Mszy Św., ks. arcybiskup wskazując kontekst życia kapłańskiego, przypomniał postaci trzech ostatnich papieży: bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Na koniec ks. arcybiskup życzył wyświęconym prezbiterom i diakonom wszelkich łask potrzebnych w ich posłudze.


Stary Wielisław: Pielgrzymka gimnazjalistów19.04.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W miniony piątek, z inicjatywy o. dk. Tomasza Pawlukowskiego SSCC, 37 osobowa grupa pielgrzymów z Gimnazjum 29 we Wrocławiu, pod opieką czterech nauczycieli, brała udział w pielgrzymce autokarowej do Starego Wielisławia. Celem pielgrzymki do Matki Bolesnej było wyproszenie u Niej potrzebnych łask i opiekę w czasie egzaminów gimnazjalnych, które odbyły się od 23-25.04.2013 r.

Przed Eucharystią, młodzież mogła skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, w którym licznie uczestniczyła. O godz. 10.30 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem o. Sebastiana Pieczeniaka SSCC, w której Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli. Po skończonej Mszy Świętej, sprawowanej w intencjach, które młodzież złożyła na ołtarzu, słowo zabrał Kustosz Sanktuarium, o. Henryk Dereń SSCC, opowiadając historię tegoż miejsca pielgrzymowania.

Następnie grupa pielgrzymów udała się na obiad do klasztoru Christus Rex w Polanicy Zdrój. Po obfitym posiłku był czas na zwiedzanie muzeum Misyjnego, które wywarło niesamowite wrażenie na młodych Pielgrzymach. Nie zabrakło również czasu na zabawę. Domownicy Klasztoru przygotowali dla gości grę na spostrzegawczość, która została przyjęta przez Gimnazjalistów z wielką aprobatą.

Pielgrzymi szczęśliwie dotarli uduchowieni i pełni wrażeń do swoich domów z nadzieją, że kiedyś będą mogli wrócić do tych miejsc, w których przeżyli miłe chwile.


Zapowiedź: Rekolekcje weekendowe19-21.04.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Po okresie zimowej przerwy, wznawiamy nasze spotkania z cyklu rekolekcji weekendowych, w klasztorze Christus Rex, w Polanicy Zdroju. Hasło kwietniowych rozważań brzmi: A Kościół modlił się za Piotra nieustannie do Boga (por Dz 12, 9).

Rozpoczęcie Mszą świętą - piątek 19 kwietnia, o godz. 20.00.

Czuwanie będzie trwało bez przerw nocnych. Osoby dojeżdżające będą miały możliwość uczestnictwa w dowolnie wybranej godzinie. Podczas czuwania będą głoszone REKOLEKCJE - O WAŻNOŚCI OBECNOŚCI I POSŁUGI PASTERSKIEJ OJCA ŚWIĘTEGO DLA ŚWIATA, KOŚCIOŁA I POSZCZEGÓLNYCH WIERNYCH.

Zakończenie - Mszą świętą - niedziela 21 kwietnia, godz. 11.00

Osoby pragnące uczestniczyć w czuwaniu i rekolekcjach z zakwaterowaniem i posiłkami proszone są o zgłoszenie swojej obecności:

ZGŁOSZENIA i KONTAKT:
o. Zdzisław Szymczycha
kom. 503 356 993; email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl

Przy zgłoszeniu podać: imię, nazwisko, telefon, email, adres


Warsztaty dla młodzieży21-22.03.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach 21.-22. marca odbyły się w Lubinie i Legnicy warsztaty na temat podejmowania dojrzałych decyzji w życiu. W sumie w tych dniach około 130 licealistów spotkało się w ramach zajęć szkolnych z Duszpasterzem powołaniowym naszego Zgromadzenia. W trakcie prelekcji i dyskusji była opisywana droga wewnętrznego rozeznawania, która każdego z wierzących (nie tylko młodych) ma prowadzić do zauważenia nowej perspektywy w życiu, którą jest odkrywanie Bożego powołania. Zwieńczeniem spotkań z młodzieżą była opowieść o św. Ojcu Damianie - Apostole Trędowatych z wyspy Molokai oraz modlitwa o dobre rozeznanie drogi życiowego powołania.

W sprawie zaproszeń na warsztaty i katechezy o „rozeznawaniu drogi życiowego powołania” (licea, gimnazja i grupy formacyjne) prosimy się kontaktować z Duszpasterzem powołaniowym (dane do kontaktu w zakładce: Powołanie - kontakt).


Polanica Zdrój: „Jeden Kościół - Wiele Twarzy”24.02.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ramach cyklu spotkań wielkopostnych z okazji Roku Wiary, organizowanych przez Instytut Kultura Sacra w Polanicy Zdroju, uczestnicy mają okazję zapoznać się ze Zgromadzeniami Zakonnymi Ziemi Kłodzkiej.

Na wspólne spotkania, które odbywają się co miesiąc w klasztorze ss. Urszulanek w Polanicy Zdroju i w parafii Kudowa Zdrój Czermna, składają się, m.in.: nabożeństwo Drogi Krzyżowej / Gorzkie żale, prelekcja i dyskusja przy herbacie.

W miniony weekend, w spotkaniu zatytułowanym: „Biali zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi”, uczestniczył o. Sebastian Pieczeniak SSCC.


Zaproszenie: Wielki Post w Roku Wiary22.02.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczny Wielki Post wzywa nas do jeszcze większej gorliwości. Rok Wiary motywuje do przemiany naszej mentalności i uczynienia stylu życia jeszcze bardziej Chrystusowym. Wielką pomocą w tym duchowym zaangażowaniu są przeżywane rekolekcje.

Już w pierwszych dniach 40-dniowego przygotowania do Wielkanocy, nasi ojcowie prowadzili duchowe ćwiczenia w różnych parafiach Polski, m.in.: we Wrocławiu, Bydgoszczy, Wiązowie i innych.

W sprawie zaproszeń na rekolekcje zobacz:
http://sscc.pl/pliki/rekolekcje.pdf


Zapowiedź: Rekolekcje weekendowe22-24.02.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu rekolekcji weekendowych w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju. Tematem naszych rozważań w lutym będzie: Wiara w Jezusa Chrystusa fundamentem budowy wspólnot życia i miłości dziś i na wieczność.

Czas tych rekolekcji to możliwość spotkania się Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi i słuchania słów Matki, która szepnie: zrób wszystko, cokolwiek powie ci Jezus. Bóg na nowo ukaże nam postaci: Abrahama, Maryi, Piotra i uczniów, które prawdziwie uwierzyły Jego słowu i obietnicom, przez co życie ich stało się sensowne, pełne miłości, owocne i płodne. W domu Najświętszych Serc będziemy mieli możliwość szukania odpowiedzi, jak wiarę przekładać na codzienne życie - małżeńskie, rodzinne, zawodowe, towarzyskie oraz grup.

Rozważaniom rekolekcyjnym będzie przewodniczył o. Zdzisław Szymczycha SSCC przy współudziale osób głoszących poszczególne konferencje.

Zgłoszenia i kontakt:
kom. 503 356 993; email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl


Łomna: Wspomnienie śp. o. Bolesława Wartałowicza SSCC14.02.2013
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniu dzisiejszym przypada 70 rocznica śmierci o. Bolesława Wartałowicza SSCC.

W pierwszej połowie lat dwudziestych wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi we Francji - jako pierwszy zakonnik z Polski.

Został wyświęcony na kapłana 26 lipca 1931 r. we Francji a 11 dni później - 6 sierpnia, w kościele parafialnym w Łomnej, odprawił swoją mszę św. prymicyjną.

Wspólnota Domu Zakonnego św. Damiana w Łomiankach (6 km od Łomnej) wzięła udział w obchodach tej rocznicy. Po wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i mszy św. dziękczynnej za dar życia o. Bolesława i obecności Zgromadzenia na ziemiach polskich, współbracia wraz z grupką wiernych udali się na grób, który znajduje się w Łomnej.

Obchody zakończono zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów i wspólną modlitwą.


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe27-28.12.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Jak co roku, w dniach przypadających bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia, współbracia z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc, pracujący w Europie, spotkali się na przeżywaniu prowincjalnych dni wspólnotowych.

Był to dla nas czas wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia się życiem i zaangażowaniem poszczególnych wspólnot i braci oraz rekreacji. W dyskusjach, w grupach i na forum, poruszaliśmy kwestie: wyzwań stojących przed naszą prowincją, dotyczących form naszego życia, naszych zaangażowań obecnych i przyszłych. Część spotkania poświęciliśmy również sprawozdaniu i prezentacji z przebiegu tegorocznej Kapituły Generalnej.

Wspólnej Eucharystii w pierwszym dniu naszego spotkania przewodniczył o. Jerzy Grzanka SSCC (Wrocław) a homilię wygłosił o. Rafał Kapała SSCC (Wiedeń), natomiast w piątek, głównym celebransem był o. Ireneusz Matysiak SSCC (Polanica Zdrój) a homilię wygłosił o. Tadeusz Hojka SSCC (Polanica Zdrój).


Polanica Zdrój: Wieczerza wigilijna w klasztorze Christus Rex24.12.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tradycyjnie już, wigilia Bożego Narodzenia w naszym Macierzystym Domu w Sokołówce, zgromadziła współbraci mieszkających i pracujących w Kotlinie Kłodzkiej.

O godz. 17.00, przełożony wspólnoty - o. Tadeusz Hojka SSCC, rozpoczął nasze spotkanie od przywitania wszystkich przybyłych. Po modlitwie i odczytaniu Ewangelii przez br. dk. Tomasza Pawlukowskiego SSCC, rozpoczęliśmy łamanie się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. Ojciec Tadeusz odczytał również świąteczne życzenia nadesłane od współbraci z kraju i zagranicy oraz znajomych naszego Zgromadzenia.

Zasiadając do wigilijnego stołu, kosztując tradycyjne potrawy, przy akompaniamencie akordeonu kontynuowaliśmy wspólne kolędowanie.


Wrocław: Święcenia diakonatu9.12.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W drugą niedzielę Adwentu, w kaplicy Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu, miała miejsce uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego, podczas której br. Tomasz Pawlukowski SSCC przyjął święcenia diakonatu.

Zwracając się do wszystkich zgromadzonych, ks. biskup rozpoczął od osobistej dygresji, wieloletniej znajomości ze współbraćmi z naszego Zgromadzenia. Przechodząc do biblijnej tematyki dnia oraz tekstów obrzędowych ze święceń, przypomniał, że diakon jest osobą mocno zakorzenioną w Chrystusie Słudze, przede wszystkim we wszystkich zadaniach i posługach wynikających z mocy święceń.

Odnosząc się bezpośrednio do proroka Barucha i św. Pawła kaznodzieja mówił, że jako proroctwo można potraktować święcenia diakonatu w okresie Adwentu - oczekiwania. Wyjątkowej symboliki nabiera przyoblekanie się w szatę chwały i sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, by odtąd mieć swój udział w głoszeniu Ewangelii i posługiwaniu potrzebującym.

Przywołując słowa papieża Leona: „(...) z diakonami jestem diakonem, z prezbiterami prezbiterem, z biskupami biskupem...”, ks. biskup akcentował, że kiedy stajemy się sługą na mocy święceń diakonatu, zostajemy już nim na zawsze, niezależnie od stopnia święceń.


Wrocław: Śluby wieczyste8.12.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu, w otoczeniu współbraci, rodziny i przyjaciół, została odprawiona msza św., podczas której br. Tomasz Pawlukowski SSCC złożył swoje śluby wieczyste.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Prowincjał Piotr Budrewicz SSCC. Zwracając się do zgromadzonych uczestników tej ceremonii, przypomniał przymioty Maryi używane w Kościele od wieków, np. Maryi jako światła, pierwszego tabernakulum. Powracając pamięcią do wydarzeń z życia br. Tomasza, o. Piotr zauważył, że Maryja obejmuje Jego życie jakby klamrą - 8.09.2008 r. bowiem składał pierwsze śluby zakonne a w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia złożył profesję wieczystą.

Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że zarówno Maryja, jak i nasi święci patronowie Zgromadzenia, wyznaczają neoprofesowi szlak: Dobry Ojciec - ze swoją charyzmą, Dobra Matka - z umiłowaniem adoracji Najświętszego Sakramentu, św. Damian - okazując heroiczną miłość bliźniego, bł. Eustachio - będąc przykładem charyzmatycznej pracy i nasi męczennicy - ucząc jak nie iść w życiu na układy z wielkimi tego świata.

Odnosząc się do postawy leżenia krzyżem, przywołując w modlitwie litanijnej wszystkich świętych, o. Prowincjał zauważył, że tę postawę przyjmujemy w wyjątkowych wydarzeniach naszego życia - ślubach wieczystych, święceniach, ale również krzyż utożsamiany jest z upadkiem, słabością, kryzysem.

Na koniec o. Piotr życzył neoprofesowi, by miał silę powstawać, oraz podkreślił, że wchodząc w naszą zakonną rodzinę, może liczyć na współbraci, którzy będą towarzyszyć modlitwą, słuchać i wspierać.


Świdnica: Spotkanie spowiedników katedralnych5.12.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy odbyło się spotkanie spowiedników katedralnych z ks. bp Ignacym Decem, który we wprowadzeniu podkreślił wagę sakramentu Pokuty i Pojednania. Odwołując się do życiowych wydarzeń wspomniał o częstej postawie wdzięczności ludzi świeckich za ten sakrament oraz rolę kapłana posługującego w konfesjonale. Ks. biskup wręczył również uczestnikom spotkania dekrety o władzy spowiedników katedralnych.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. Arkadiusz Chwastyk (notariusz kurii), który od strony prawnej wyjaśnił obowiązki i prawa spowiedników katedralnych, rodzaje kar latae sententiae, okoliczności uwalniające od tych kar i procedury zwracania się do Penitencjarii Apostolskiej.

Na koniec, bieżące i przyszłe sprawy organizacyjne omówił ks. Krzysztof Ora (dyr. Wydziału Duszpasterskiego).

Kolejną inicjatywą w rozpoczętym Roku Wiary w diec. świdnickiej jest rozpoczęty od 5 listopada br. w katedrze stały dyżur spowiedniczy w ciągu całego dnia. Na prośbę ks. biskupa w tę posługę włączyli się również współbracia ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi pracujący w diec. świdnickiej.


Polanica Zdrój: Odpust Chrystusa Króla25.11.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Niedziela Chrystusa Króla zgromadziła współbraci z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, kapłanów z dekanatu, sodalicję Zgromadzenia Najświętszych Serc (której uczestnicy jak co roku uczestniczyli w 3 dniowych rekolekcjach prowadzonych przez Przełożonego klasztoru o. Tadeusza Hojkę SSCC), zaproszonych gości i wiernych parafian na uroczystościach odpustowych w parafialnej kaplicy w Polanicy Zdroju.

Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Piotr Lipski MSF (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Szczytnej - diec. świdnicka). Kaznodzieja ukazując wiernym misyjny krzyż podkreślił, że dzisiejsza uroczystość przypomina nam o królowaniu z krzyża. Odwołując się do życiowych przykładów z duszpasterstwa parafialnego, kilkakrotnie akcentował ważność obecności Chrystusa w ludzkich sercach. Kontynuował, że jeśli braknie królowania Boga w sercu, niemożliwym będzie zdrowy rozwój rodziny ani społeczeństwa. Ks. Piotr wskazywał również potrzebę wspólnej modlitwy, pogłębiania szczególnie w roku wiary, swojej duchowości przez lekturę Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Pod koniec Mszy Św., przed Najświętszym Sakramentem, wspólnie odmówiono litanię do Chrystusa Króla, odbyła się uroczysta procesja i odśpiewano dziękczynne Te Deum.


Cieszęcin: Sakrament Bierzmowania21.11.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną środę, w Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie (diec. kaliska), miała miejsce uroczysta msza św., podczas której ks. bp Stanisław Napierała udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.

Rodzice kandydatów do bierzmowania przywitali wraz z proboszczem dostojnego gościa zwracając się do niego następującymi słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Tym chrześcijańskim pozdrowieniem  witamy  księdza biskupa w naszej Cieszęcińskiej świątyni. Szczególnie serdecznie przeżywamy dzisiejszą uroczystość gdyż dokładnie dwa lata temu, również w wieczornej porze, przybyła do nas Matka Boża Częstochowska w kopii Jasnogórskiego Wizerunku. Obiecaliśmy wówczas naszej najlepszej Matce, że zadbamy -  jak nasi przodkowie o przekaz wiary następnym pokoleniom.

I oto dziś w „Roku wiary” zwracamy się do Ciebie Ojcze Biskupie, byś nam dopomógł w spełnieniu tej obietnicy. Nasze dzieci są coraz bliższe dorosłości i oprócz naszej rodzicielskiej troski potrzebują boskich łask i boskiej obecności.

Prosimy Cię byś skierował do nas wszystkich swe pasterskie słowo, byś udzielił tym młodym sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości, oraz byś otoczył swą kapłańską modlitwą ofiarując Chrystusowi naszą wiarę, nasze nadzieje i naszą miłość.

Za owocne i  długie lata posługiwania kościołowi Kaliskiemu, za szczególną pamięć o naszym Sanktuarium świętego Wojciecha  wyrażamy  wielką wdzięczność i zapewniamy o modlitewnej pamięci.

W słowie skierowanym przede wszystkim do młodzieży ale też i do ich rodziców, ks. biskup przypomniał, że naszym życiowym celem jest niebo czyli nasze zbawienie, i że wszyscy jesteśmy w trakcie realizacji tego celu, a krzyżyki - pamiątki bierzmowania będą o tym całe życie przypominać.

Nad głowami bierzmowanych unosiła się wielka papierowa gołębica i siedem płomieni - symboliczna i wymowna dekoracja mówiąca o tajemnicy wieczernika w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa.

Po przyjęciu komunii św., przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. biskupowi za sakramentalną posługę i dar modlitwy, a o. proboszcz w imieniu rodziców zaprosił ks. biskupa i obecnych kapłanów na wieczerzę - agapę.


Stary Wielisław: Uroczystość Wszystkich Świętych1.11.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Mszą świętą o godz. 14.00, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, pod przewodnictwem o. Piotra Budrewicza SSCC (Prowincjała Zgromadzenia Najświętszych Serc), rozpoczęły się obchody Uroczystości Wszystkich Świętych.

W homilii, o. Prowincjał witając wszystkich zgromadzonych zauważył, że w podobnym gronie spotykamy się tu co roku, tworząc tym samym jedną rodzinę. Mówiąc o tym, że to spotkanie jest przeżywaniem Uroczystości Wszystkich Świętych podkreślił, że dla nas ludzi wierzących to święto: młodości, radości i nadziei, w przeciwieństwie do ludzi niewierzących, dla których to święto: zmarłych, pustki i końca. O. Piotr przywołując liczne przykłady wskazywał, że świętym jest człowiek, który kocha i czyni dobro.

Po Eucharystii wyruszyła procesja do grobów naszych zmarłych współbraci przy kościele, a następnie na cmentarz parafialny. Modlitwom za zmarłych przewodniczył o. Henryk Dereń SSCC (proboszcz i kustosz sanktuarium). Na zakończenie ojcowie i bracia zgromadzili się przy grobach naszych zmarłych współbraci, odśpiewali Anioł Pański i naszą tradycyjną zakonną pieśń „Salve Regina”.

We wspólnej modlitwie udział wzięli: współbracia z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, parafianie i przyjezdni goście odwiedzający groby swoich bliskich.


Zapowiedź: Rekolekcje weekendowe26-28.10.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

„Sam żyj i daj innym odpocząć” - o pracy nad emocjami.

Rekolekcje weekendowe, to czas poświecony Panu Bogu i sobie samemu na pracę nad doskonaleniem swojego charakteru.

Zapraszamy wszystkich, którzy w swoim codziennym życiu nie radzą sobie z własnymi emocjami i uczuciami, co prowadzi do pogarszania się relacji w rodzinie, we wspólnocie, miejscu pracy. Ucieczka od tego typu trudności może doprowadzić także do różnego rodzaju uzależnień.

Te dni z Bogiem są otwarte dla wszystkich: osób żyjących w rodzinach, mieszkających samotnie, osoby konsekrowane.

W atmosferze modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas prowadzonych konferencji i praktycznych wspólnych ćwiczeń-warsztatów, będziemy poznawać świat naszego życia duchowego, emocjonalnego i oddawać je uzdrawiającej łasce Bożej.

Prowadzący:
o. Jerzy Grzanka i o. Sebastian Pieczeniak
Zgłoszenia i kontakt:
kom. 503 356 993; email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl


Kotlina Kłodzka i Kiełpin: Multimedialna prezentacja o sercańskich męczennikach hiszpańskich9-10.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

We wrześniu i październiku o. Marek Kosendiak SSCC (Duszpasterz Powołaniowy) uczestniczył w serii prezentacji naszych kandydatów na ołtarze. Spotkania obejmowały Mszę świętą z modlitwą za wstawiennictwem naszych Męczenników hiszpańskich oraz prezentację multimedialną, przybliżającą ich życie i okoliczności męczeństwa. W spotkaniach uczestniczyło w sumie ok. 400 osób.

Okazją do propagowania postaci Męczenników z okresu wojny domowej w Hiszpanii była wiadomość o zbliżającej się beatyfikacji. Według wstępnych informacji odbędzie się ona w Madrycie, w ramach obchodów Roku Wiary, dnia 27 października 2013 r.

Zgodnie z szacunkami Kościoła hiszpańskiego można stwierdzić, że lata 30' przyniosły nawet ok. 10 000 męczenników świeckich i duchownych za wiarę. Ponad 1 000 z nich zostało już wyniesionych do godności błogosławionych przez papieży bł. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Wśród tej licznej rzeszy Świadków Wiary znajduje się też 14 braci i ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Pięciu z nich zostanie beatyfikowanych pod koniec Roku Wiary w stolicy Hiszpanii.


Rzym: 38 Kapituła Generalna Sercanów Białych31.08-27.09.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Od 31 sierpnia, w Rzymie trwa 38. Kapituła Generalna Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. W dniu dzisiejszym Przełożonym Generalnym Zgromadzenia został ponownie wybrany o. Javier Álvarez-Ossorio sscc (Andaluzja).

45 uczestników Kapituły pracuje nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przyszłości Zgromadzenia i jego misji w Kościele i w świecie. Wśród poruszanych tematów, znalazły się m.in.: wspólna misja gałęzi męskiej i żeńskiej Zgromadzenia, wspólne międzynarodowe projekty apostolskie, praca nad konstytucjami, formacja, finanse.

Zgromadzenie Najświętszych Serc liczy około 800 braci posługujących na wszystkich kontynentach. Zakończenie Kapituły przewidziane jest na 27 września.


Stary Wielisław: Uroczystość Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu14-16.09.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ostatnich dniach, grupy pielgrzymów, gości, sióstr zakonnych, parafian, gromadziły się w Starym Wielisławiu (diec. świdnicka), by poprzez uczestnictwo w triduum przygotować się do Uroczystości Matki Bożej Bolesnej - patronki sanktuarium, prowadzonego przez Sercanów Białych.

W piątek (diecezjalny dzień życia konsekrowanego) konferencję wygłosił ks. Jacek Kiciński CMF (wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w archidiecezji wrocławskiej). Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź a na zakończenie odprawiona została msza św.

Sobota to dzień poświęcony chorym i osobom w podeszłym wieku. Po koronce do siedmiu boleści Matki Bożej i adoracji Najśw. Sakramentu, była możliwość skorzystania z sakramentu chorych i otrzymania błogosławieństwa lourdzkiego. Konferencję wygłosił i mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Sakaluk (dyr. Domu Księży Emerytów w Polanicy Zdroju).

W niedzielę odbyła się uroczysta suma odpustowa. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Vokal (ordynariusz diecezji Hradec Králové).


Polanica Zdrój: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa15.06.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W miniony piątek, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, przeżywaliśmy patronalną uroczystość Zgromadzenia. Wśród przybyłych gości znaleźli się, m.in.: współbracia z naszych placówek w kraju, członkowie sodalicji Zgromadzenia Najśw. Serc, kapłani z dekanatu, siostry zakonne, parafianie i wierni świeccy z sąsiednich parafii.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Prowincjalny o. Piotr Budrewicz SSCC, który podkreślał potrzebę nie tylko miłowania Boga ale również wchodzenia do Serca Jezusa i trwania w Nim. Kaznodzieja ukazywał potrzebę tzw. Bożego dopingu, świadectwa wiary i prawdziwej miłości na kanwie mistrzostw Europy 2012 i książki o tym właśnie tytule. Nawiązując do tegorocznego hasła duszpasterskiego: „Kościół naszym domem”, o. Piotr zwrócił także naszą uwagę na atmosferę Jezusowego Serca i potrzebę upodabniania ludzkiego serca do Bożego, m.in. przez trwanie w Nim jak w domu.

Bezpośrednio po Mszy Św., odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z uroczystym aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i procesja wokół klasztoru.


Polanica Zdrój: Kapituła Prowincjalna Sercanów Białych10-13.04.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach 10 - 13 kwietnia, w Polanicy Zdroju, odbywała się X Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc. Udział w niej wzięło 15 współbraci: 5 z urzędu i 10 z wyboru. Obecny był również Przełożony Generalny Zgromadzenia o. Javier Álvarez-Ossorio SSCC z Rzymu.

W oparciu o przedstawione sprawozdania i projekty z działalności poszczególnych duszpasterstw i komisji, ojcowie kapitulni starali się dokonać podsumowania i oceny funkcjonowania Polskiej Prowincji Zgromadzenia od ostatniej kapituły i wypracować wizję rozwoju na kolejne trzy lata.

Główne zagadnienia, omawiane podczas tych dni, dotyczyły m.in.: duszpasterstwa powołaniowego, ustalenia priorytetów apostolskiej misji Zgromadzenia, aktualizacji dokumentów prowincjalnych, oraz najważniejszych wewnętrznych spraw prowincji.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo EustachioOprócz podejmowanych tematów, ojcowie kapitulni dokonali również wyboru nowego zarządu prowincji. O. Leszek Gólczyński SSCC (wikariusz prowincjalny), o. Zbigniew Zalewski SSCC, o. Zdzisław Świniarski SSCC i o. Wojciech Kotowski SSCC, przez okres trzech lat, będą wspierali o. Prowincjała Piotra Budrewicza SSCC w kierowaniu Polską Prowincją Zgromadzenia.

W przedostatnim dniu kapituły, miała też miejsce ceremonia złożenia ślubów wieczystych przez br. Wojciecha Bartnickiego SSCC. Podczas uroczystej mszy św., której przewodniczył o. Andrzej Łukawski SSCC (ustępujący Prowincjał), w otoczeniu współbraci i zaproszonych gości, br. Wojciech poświęcił na zawsze swoje życie służbie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Okolicznościową homilię wygłosił o. Javier Álvarez-Ossorio SSCC.


Wrocław: Wybory Przełożonego Prowincjalnego19.03.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W trzeciej turze wyborów powszechnych, Przełożonym Prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, został wybrany o. Piotr Budrewicz SSCC. Urząd Prowincjała będzie sprawował przez okres trzech lat.

O. Piotr Budrewicz SSCC urodził się 14 listopada 1964 roku w Sobótce. Dwa lata po złożeniu egzaminu dojrzałości w Technikum Elektrycznym we Wrocławiu, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Studia ukończył w 1993 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i 22 maja 1993 przyjął święcenia kapłańskie.

Od tego czasu pracował jako formator w nowicjacie i klerykacie, a po uzyskaniu tytułu licencjata teologii (z historii Kościoła) na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, pracował w duszpasterstwie parafialnym w Austrii.

Pełnił również funkcje: wikariusza prowincjalnego, ekonoma prowincjalnego, magistra prenowicjatu, prezesa zarządu Fundacji im. Bł. O. Damiana de Veuster we Wrocławiu, przewodniczącego Komisji Formacji Stałej i Komisji Duchowości Polskiej Prowincji SSCC.


Wrocław: Film o posłudze wśród bezdomnych4.01.2012
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

O. Krzysztof Wasiuk SSCC, posługujący jako duszpasterz w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu, został poproszony o wzięcie udziału w odcinkowym filmie fabularnym na temat pracowników socjalnych, pt. „Głęboka woda”, którego producentem jest Telewizja Polska. Odcinek ten będzie emitowany 8.01.2011 w drugim programie telewizji polskiej o godz. 21.10.

Film ten pokazuje problem ludzi bezdomnych, a o. Krzysztof występuje tam w swojej roli, czyli duszpasterza, który udziela ślubu parze mieszkańców. Jako Zgromadzenie Najświętszych Serc otaczamy opieką duszpasterską ten dom od roku 2003.


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe Sercanów Białych28-29.12.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczne zimowe dni wspólnotowe, zgromadziły współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, pracujących w Polsce, Niemczech, Norwegii i Rzymie.

Tematem przewodnim spotkania była: Kapituła Generalna 2012. Wprowadzenia w zagadnienia i wyzwania nadchodzącej Kapituły dokonał o. Radosław Zięzio (radny generalny).

W naszych dyskusjach na forum, poruszaliśmy również kwestie: Kapituły Prowincjalnej 2012, duszpasterstwa powołań, tematyki przewodniej - Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w głoszonych przez nas rekolekcjach i misjach parafialnych, sytuacji finansowej, sprawozdania z życia i zaangażowań poszczególnych wspólnot w kraju i za granicą, oraz wyników wyborów na kandydatów na Przełożonego Prowincjalnego, Kapitułę Generalną i Kapitułę Prowincjalną.

Wspólnej Eucharystii w pierwszym dniu naszego spotkania przewodniczył o. Dariusz Warchoł SSCC (Cieszęcin) a homilię wygłosił o. Jerzy Grzanka SSCC (Wrocław), natomiast w czwartek, głównym celebransem był o. Krzysztof Wanat SSCC (Norwegia) a homilię wygłosił o. Krzysztof Wasiuk SSCC (Wrocław).


Polanica Zdrój: Wieczerza wigilijna w klasztorze Christus Rex24.12.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Odczytaniem fragmentu ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, rozpoczęła się wspólna wieczerza wigilijna w naszym Macierzystym Domu w Sokołówce. O. Ireneusz Matysiak SSCC (proboszcz parafii Chrystusa Króla w Polanicy) poprowadził krótką modlitwę za różne stany Kościoła a w chwilę później o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru) uroczyście przywitał zgromadzonych na wigilii współbraci i gości. Odczytał również przesłane dla całej wspólnoty klasztoru życzenia świąteczne.

Po łamaniu się opłatkiem i złożonych życzeniach, zasiedliśmy do wigilijnego stołu, kosztując tradycyjnych potraw, a później przy akompaniamencie pianina kontynuowaliśmy wspólne kolędowanie.


Stary Wielisław: Uroczystość wniesienia relikwii bł. Jana Pawła II22.10.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, w sanktuarium MB Bolesnej w Starym Wielisławiu, miała miejsce uroczysta Msza Św., podczas której dokonano przekazania relikwii bł. papieża.

Mszy Św., w otoczeniu współbraci z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, kapłanów i sióstr zakonnych oraz parafian i gości z dekanatu Polanica, przewodniczył i homilię wygłosił Prowincjał Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o. Andrzej Łukawski SSCC.

Kaznodzieja wskazując relikwie bł. papieża (kropli krwi), nawiązał do słów wiersza Karola Wojtyły, pt. Stanisław, zadedykowany świętemu męczennikowi z Krakowa: Słowa nie nawróciły, nawróci krew, oraz do wydarzenia z 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie.

O. Prowincjał wyraził nadzieję, że znak relikwii bł. Jana Pawła II będzie skutecznym narzędziem ewangelizacji wszystkich nawiedzających sanktuarium w Starym Wielisławiu. Zaapelował również, przywołując na pamięć słowa błogosławionego, sprzed 33 laty w Rzymie: Nie lękajcie się…, abyśmy nie lękali się otworzyć na oścież drzwi naszych serc Jezusowi Chrystusowi! Byśmy pośród coraz bardziej oddalającego się od Boga świata nie lękali się dawać świadectwo naszej wiary.

W programie uroczystości znalazły się również: koronka do MB Bolesnej, zamyślenia o Janie Pawle II (przygotowane przez młodzież z parafii) oraz nabożeństwo do bł. Jana Pawła II z ucałowaniem relikwii.


Stary Wielisław: Uroczystość Matki Bożej Bolesnej9-11.09.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Już po raz kolejny, grupy pielgrzymów, gości, sióstr zakonnych, parafian, gromadziły się w Starym Wielisławiu (diec. świdnicka), by poprzez uczestnictwo w triduum przygotować się do Uroczystości Matki Bożej Bolesnej - patronki sanktuarium.

W tym roku piątek był diecezjalnym dniem życia konsekrowanego. Konferencję wygłosił ks. dr Marek Korgul (odpowiedzialny z ramienia biskupa świdnickiego za kontakty z osobami konsekrowanymi). Poruszał temat świadectwa i posłania, wyborach i odpowiedzi na wezwanie dzisiejszej rzeczywistości. Nawiązał do wywiadu Petera Seewalda z Benedyktem XVI, oraz do zagrożeń płynących z mediów. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Na zakończenie odprawiona została Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch (biskup pomocniczy diecezji świdnickiej). Kaznodzieja wskazywał na mistyczną relację Maryi i Jana, która rozchodzi się na wszystkich wierzących i oczyszczoną miłość, która rodzi się pod krzyżem. Przytoczył również słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty do sióstr, mówiąc, aby składając śluby, wiedziały, że wyrażają zgodę na taki sam los, którego doświadczył Jezus.

Sobota to dzień poświęcony chorym i osobom w podeszłym wieku. Po koronce do siedmiu boleści Matki Bożej i adoracji Najśw. Sakramentu, była możliwość skorzystania z sakramentu chorych i otrzymania błogosławieństwa ludzkiego. Konferencję do osób chorych wygłosił ks. Edward Szajda (wikariusz biskupi do spraw formacji stałej kapłanów). O 15.00 została odprawiona Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec (ordynariusz diecezji świdnickiej).

W niedzielę odbyła się uroczysta suma odpustowa. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adam Bałabuch.


Polanica Zdrój: Śluby czasowe br. Michała Wiślińskiego8.09.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się ceremonia ślubów czasowych br. nowicjusza Michała Wiślińskiego.

Mszy Św., w otoczeniu przybyłych współbraci, gości i parafian, przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Łukawski SSCC (Prowincjał Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi). Kaznodzieja, przywołując słowa św. Pawła z listu do Rzymian: Wiemy że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra, wskazywał na zagadnienie dobra i jego rozumienie w dzisiejszej rzeczywistości. Odwołał się również do słów listu Romualda Traugutta z cytadeli warszawskiej, podkreślając wiarę i zaufanie Bogu i płynące z tego poczucie spokoju i wdzięczności.

Na koniec, o. Prowincjał życzył br. Michałowi, by dobro najwyższe zawsze przybierało w Nim formę służenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.


Polanica Zdrój: Sierpniowe rekolekcje weekendowe2-28.08.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ostatnią niedzielę sierpnia, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu rekolekcji weekendowych, którego głównym mottem było: Wezwanie do miłości Ojczyzny w świetle nauczania i życia bł. Jana Pawła II.

Wybór czasu rekolekcji nie był przypadkowy, rozpoczęły się w dniu Uroczystości NMP Częstochowskiej, kiedy serca Polaków kierują się w stronę Matki i Królowej naszego Narodu, której bł. Papież Jan Paweł II zawierzył losy naszej Ojczyzny.

Wśród zaproponowanych tematów znalazły się, m.in.: Wiara w Chrystusa korzeniem tożsamości i dziejów Polski; macierzyńska obecność i opieka Maryi naszej Matki i Królowej; pojęcie Ojczyzny, Narodu; patriotyzm, jako miłość odpowiedzialna za losy Ojczyzny; rola kultury narodowej; modlitwa, praca i poświęcenie dla Ojczyzny; zagadnienie wolności wewnętrznej-osobistej i suwerenności narodowej; odpowiedzialne postawy obywatelskie w demokracji; budzenie i kształtowanie patriotyzmu w młodym pokoleniu; wezwanie do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Na zakończenie rekolektanci uczestniczyli we Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu. Wśród uczestników widoczne było coraz większe otwieranie się na szersze horyzonty odpowiedzialności za Ojczyznę i chęć podejmowania Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, na wzór Węgier. www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Zapraszamy na kolejny cykl rekolekcji, w dniach 14-16 października 2011, których temat brzmi: Różaniec drogą do serca Jezusowego przez serce Maryi oraz ratunkiem dla rodziny i narodu.

kontakt i informacje o rekolekcjach:
kom. 503-356-993; tel. 74/868-15-26
email: o.zdzislawszymsscc@wp.pl


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe Sercanów Białych25-29.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczne dni prowincjalne to przede wszystkim czas na spotkania i dyskusje w komisjach - mających na celu pogłębienie i usprawnienie życia i zaangażowania Prowincji.

Był to dla nas też czas wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia się życiem i zaangażowaniem poszczególnych wspólnot i braci, oraz rekreacji.

Wysłuchaliśmy również bardzo ciekawego wykładu s. dr Władysławy Krasiczyńskiej CSSJ, zatytułowanego: Wypalenie w życiu zakonnym.

We wtorek wieczorem rozpoczęliśmy nasze zakonne rekolekcje, którym przewodniczył ks. prof. Waldemar Irek (rektor PWT we Wrocławiu). W swoich naukach rekolekcjonista prowadził nas w oparciu o zagadnienie homo viator.


Wrocław: Zaproszenie - Rekolekcje letnie u Sercanów Białych18-21.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy młodzież męską do uczestnictwa w wakacyjnych rekolekcjach powołaniowych. W tym roku spotykamy się w klasztorze Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu. Temat przewodni, który będzie nam towarzyszył w czasie naszych spotkań brzmi: „Jezus przemienia moje życie”.

W programie, m.in.: wspólna modlitwa, zwiedzanie Wrocławia, gry i zabawy sportowe, projekcja filmu.

Na zgłoszenia czekamy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Zaczynamy pierwszego dnia o godz. 10 a kończymy ostatniego przed południem.

Koniecznie zabierz ze sobą: Pismo Św., rzeczy osobiste, śpiwór, buty na zmianę. Koszt rekolekcji: 50 zł.

Zgłoszenia przyjmuje:
o. Krzysztof Wasiuk SSCC,
ul. Snopkowa 5
52-225 Wrocław
tel. 662-043-015
e-mail: kris.wasiuk@wp.pl


Polanica Zdrój: Przeniesienie relikwii św. Rity3.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Na zakończenie Mszy Św. porannej, w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, zostały przeniesione i umieszczone we wcześniej przygotowanym miejscu relikwie św. Rity z Cassi.

Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył i przeniesienia relikwii dokonał Prowincjał Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi o. Andrzej Łukawski SSCC.

Relikwie św. Rity (II stopnia - cząstka tuniki świętej), uzyskane za pośrednictwem o. Ferdinandusa Rojo Martinez OSA (Postulatora Generalnego Zakonu Św. Augustyna), oraz relikwiarz, ofiarowała rodzina z Poznania (czciciele i propagatorzy kultu św. Rity).


Polanica Zdrój: Konsekracja kościoła2.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W święto Niepokalanego Serca Maryi, podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. biskupa Ignacego Deca (ordynariusza diec. świdnickiej), odbyła się ceremonia konsekracji kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju.

Podczas liturgii ks. biskup poświęcił i okadził ściany kościoła i ołtarz. W obrzędzie, wyrażającym wspólnotę Chrystusa z żyjącym Kościołem, hierarcha namaścił olejem krzyżma świętego ołtarz i wyznaczone miejsca świątyni.

W homilii, odnosząc się do tekstu z Księgi Nehemiasza, ks. biskup podkreślił, że tak jak niegdyś lud Jerozolimy zebrał się u pisarza Ezdrasza, by wysłuchać proklamacji prawa Bożego, tak i wierni na przestrzeni wieków gromadzą się właśnie w świątyni dla tego samego celu. Zaakcentował również wartość wspólnej modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych a zwłaszcza sprawowanej Eucharystii.

Biskup zaapelował do zgromadzonych wiernych, by pamiętać o modlitwie, zarówno tej osobistej, jak i tej wspólnotowej w świątyni, jako jedna wspólnota parafialna. Wspomniał również, że dzisiejsza konsekracja jest już 7 ceremonią od momentu utworzenia diecezji świdnickiej.

W sobotniej uroczystości licznie wzięli udział: kapłani z dekanatu, współbracia ze Zgromadzenia, lokalne władze samorządowe, członkowie Sodalicji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi i mieszkańcy okolicznych parafii. Wśród nich byli również: projektant, architekt, wykonawcy i budowniczy konsekrowanej dziś świątyni, którzy przez ks. biskupa zostali uhonorowani medalami św. Stanisława dla zasłużonych dla diecezji świdnickiej.


Polanica Zdrój: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa1.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W pierwszy piątek miesiąca lipca, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, przeżywaliśmy patronalną uroczystość Zgromadzenia. Wśród przybyłych gości znaleźli się, m.in.: współbracia z naszych placówek w kraju, członkowie sodalicji Zgromadzenia Najśw. Serc, kapłani z dekanatu, siostry zakonne, parafianie i wierni świeccy z sąsiednich parafii.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył o. Kamil Wawro SSCC (neoprezbiter, pracujący w parafii MB Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu). Homilię wygłosił o. Henryk Dereń SSCC (kustosz sanktuarium MB Bolesnej w Starym Wielisławiu), który podkreślał zagrożenie życia duchowego grzechem, osłabiającym serce oraz wskazywał na pogubienie współczesnego człowieka, odrzucającego wartości a szukającego własnej filozofii życia. Zachęcał do powrotu i trwania przy Najświętszym Sercu Jezusa, które wielu z nas praktykuje przede wszystkim przez adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa.

Bezpośrednio po Mszy Św., odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z uroczystym aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i procesja wokół klasztoru.


Kraków: Sympozjum naukowe na Ignatianum1.07.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, o. Prowincjał Andrzej Łukawski SSCC i o. Zbigniew Zalewski SSCC, uczestniczyli w sympozjum naukowym w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum”, poświęconym tematowi kultu Serca Bożego.

O. Andrzej Łukawski wygłosił referat na temat: „O. Mateo i jego dzieło społecznego panowania Serca Jezusa w rodzinach chrześcijańskich”, a o. Zbigniew Zalewski: „Wielkie postacie czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego w Zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.”

Specjalnym gościem spotkania był prowincjał jezuitów o.Wojciech Ziółek SJ, sympozjum zorganizował i prowadził o. prof. Władysław Kubik SJ. W czasie sympozjum odbyła się też prezentacja filmu produkcji irlandzkiej: „Najświętsze Serce Jezusa na przestrzeni dziejów” w reżyserii Phila Mullally'ego, w którym były obszerne wzmianki, ilustrowane zdjęciami archiwalnymi o życiu i działalności bł. o. Damiana de Veuster SSCC, oraz ojca Mateo Crawley-Boevey SSCC.

Sesja była elementem obchodów 90. rocznicy konsekracji bazyliki i poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w Krakowie, w roku 1921.

Ojcowie uczestniczyli również w Mszy św. koncelebrowanej z udziałem J. E. ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, J. E. ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a także przedstawicieli Episkopatu Polski. Po Mszy św. odbyło się uroczyste nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie którego został ponowiony Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


Polanica Zdrój: Rekolekcje dla zniewolonych i zainteresowanych17-19.06.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną niedzielę zakończyło się kolejne spotkanie z cyklu rekolekcji weekendowych w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju.

W programie rekolekcji, których motywem przewodnim było zniewolenie człowieka, znalazły się następujące tematy: rachunek sumienia, proces uzdrawiania zranionych uczuć, leczenie uzależnionego umysłu, analiza środowiska rodzinnego, uzdrawianie relacji rodzinnych wg opowieści biblijnych.

Rozważaniom rekolekcyjnym przewodniczył o. Sebastian Pieczeniak SSCC, przy współudziale o. Zdzisława Szymczychy SSCC (organizatora i koordynatora weekendowych rekolekcji).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniach 24-28.08. 2011 r. Tematem głównym rekolekcji będzie: Miłość Ojczyzny w życiu i nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II.

Pożegnania: W 59 roku życia zakonnego zmarł br. Rafał Naprawca SSCC31.05.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W święto Nawiedzenia NMP, w wieku 86 lat, odszedł do Pana br. Rafał (Marian) Naprawca, sercanin biały. W Zgromadzeniu Najświętszych Serc przeżył 59 lat.

Urodził się 25 stycznia 1925 roku w miejscowości Wymysłów, woj. świętokrzyskie (dawniej kieleckie). Na chrzcie św. otrzymał imię Marian. Jego rodzicami byli: Stanisław i Katarzyna.

Do Zgromadzenia Najświętszych Serc wstąpił w 1952 roku. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Sokołówce, 8 grudnia 1953 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 6 stycznia 1957 roku - śluby wieczyste.

Większość swego życia związany był z Klasztorem „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju (1953-1989), gdzie pracował na gospodarstwie. W latach 1989-2002 służył posługą w Klasztorze „Dobrego Ojca Piotra Coudrin” we Wrocławiu, a w latach 2002-2010 w Domu zakonnym w Mielniku n/Bugiem. Ostatnie miesiące życia spędził ponownie w Klasztorze „Christus Rex”.

Uroczystości pogrzebowe śp. br. Rafała Naprawcy rozpoczęły się w czwartek, 2 czerwca 2011 roku o godz. 14.00, w Klasztorze „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju. O godz. 14.30 nastąpiło przewiezienie ciała do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył o. prowincjał Andrzej Łukawski SSCC a okolicznościową homilię wygłosił o. Bonawentura Goluch SSCC. Nawiązując do wspólnie przeżytych wielu lat w Zgromadzeniu i jednym klasztorze, kaznodzieja wskazał na postawę pokornego, prostego współbrata, który wyróżniał się pracowitością i modlitwą. Podkreślił również, że to rozmodlenie znajdowało wyraz w codziennym życiu śp. br. Rafała, zarówno w pracy, jak i w relacjach z każdym człowiekiem. Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, w całym jego życiu zaowocowało również tym, że moment przejścia do życia wiecznego przypadł w święto Nawiedzenia NMP.


Mielnik: Msza św. prymicyjna o. Kamila Wawro SSCC22.05.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W piątą niedzielę wielkanocną, w kościele Przemienienia Pańskiego w Mielniku (diec. drohiczyńska), w otoczeniu przybyłych współbraci, rodziny, gości i parafian, o. Kamil Wawro SSCC odprawił Mszę św. prymicyjną.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Kazimierz Jasielczuk SSCC (proboszcz parafii pod wezwaniem MB Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju). Kaznodzieja wskazał na hasło, z którym o. Kamil pragnie iść w życie, i według którego pragnie postępować a które umieścił na swoim prymicyjnym obrazku: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Słowa te odniósł również do uczestników Mszy prymicyjnej, mówiąc, że: „Jak przyjmiemy te słowa, tak też będziemy się modlić za tego kapłana - zakonnika, który wyszedł spośród nas”.

Wspominając Patronkę parafii w Mielniku, Matkę Bożą Wspomożenie Wiernych, kaznodzieja uświadamiał, że o. Kamil przez prawie dwadzieścia lat często bywał w tej świątyni, w której Ona przy swym Synu wysłuchuje nas w rozlicznych trudach życia.

O. Kazimierz przywołał również postać patrona o. Prymicjanta - św. Kamila de Lellis oraz wskazywał na wartość Chrystusowego kapłaństwa i zadania zeń wynikające.

Na zakończenie Mszy św. o. Kamil udzielił błogosławieństwa prymicyjnego rodzicom, rodzeństwu, rodzinie, kapłanom, klerykom, braciom zakonnym, służbie liturgicznej i wszystkim wiernym.


Wrocław: Święcenia prezbiteratu i diakonatu14.05.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W kościele ojców franciszkanów na Karłowicach, odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Uroczystej Mszy św., w otoczeniu licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości i parafian, przewodniczył ks. biskup Edward Janiak, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, który udzielił święceń kapłańskich naszemu współbratu Kamilowi Wawro SSCC oraz pięciu diakonom franciszkańskim oraz święceń diakonatu sześciu akolitom z tego zakonu.

W homilii na zakończenie Mszy Św., ks. biskup uwrażliwiał neoprezbiterów, by zawsze byli przyjaciółmi Chrystusa, świadomi swoich słabości ale i bycia narzędziami w Jego dłoniach. Przywołał słowa św. Augustyna, że kapłaństwo jest amoris oficjum - urzędem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje życie za owce. Odniósł się również do postaci bł. Jana Pawła II, wskazując, że przyjmują oni święcenia w pięknym miesiącu, który rozpoczął się beatyfikacją naszego papieża rodaka; jednocześnie wezwał nowo wyświęconych do naśladowania tegoż błogosławionego.

Na koniec ks. biskup życzył wyświęconym prezbiterom i diakonom wszelkich łask potrzebnych w ich posłudze.


Polanica Zdrój: Obłóczyny br. Michała Wiślińskiego10.05.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W liturgiczne wspomnienie św. o. Damiana de Veuster (Apostoła Trędowatych), w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się ceremonia obłóczyn br. nowicjusza Michała Wiślińskiego.

Uroczystej Mszy Św., w otoczeniu przybyłych współbraci, gości i parafian, przewodniczył i homilię wygłosił delegat o. Prowincjała, o. Tadeusz Hojka. Kaznodzieja przedstawił znaczenie i sens ceremonii obłóczyn w oparciu o Pismo Św. i teologię Kościoła. Podkreślił znaczenie świadectwa i służby Bogu i człowiekowi. Życzył również, by kolejne etapy życia zakonnego, które ceremonia obłóczyn otwiera, obfitowały we wzrastanie w łasce.


Wrocław: X Przegląd Piosenki Religijnej „Damian Dziś”7.05.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną sobotę, na terenie naszej parafii NMP Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu, już po raz X zorganizowano Przegląd Piosenki dziecięco - młodzieżowej „Damian dziś”. W programie znalazły się, m.in.: konkursowe prezentacje zgłoszonych zespołów, występ zespołu „Shandon Bells” z Wrocławia, który gra folkową muzykę irlandzką, konkursy i atrakcje dla całej rodziny.

Na zakończenie festynu odprawiona została Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Smołka (przełożony wspólnoty przy ul. Świątnickiej).


Warszawa: Prezentacja książki o św. Damianie de Veuster7.03.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ubiegły poniedziałek, w przedstawicielstwie Flandrii przy Ambasadzie Belgii w Polsce, odbyła się prezentacja książki o św. Damianie de Veuster - Apostole Trędowatych.

Publikacja zatytułowana: Święty Damian de Veuster - człowiek, który zmienił świat, wydana w wersji polsko - angielskiej, jest zbiorem materiałów z sympozjum naukowego poświęconemu postaci tego świętego, a które zorganizowane zostało przez Zgromadzenie Najświętszych Serc i Sekcję Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W prezentacji książki wzięli udział, m.in.: Kris Peeters (Minister - Prezydent Rządu Flandrii), Arcybiskup Celestino Migliore (Nuncjusz Apostolski w Polsce), Raoul Delcorde (Ambasador Królestwa Belgii w Polsce), Koen Haverbeke (przedstawiciel Rządu Flandrii), Piotr Stachańczyk (Podsekretarz Stanu w MSWiA), ks. prof. Stanisław Urbański (kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW), o. Andrzej Łukawski (Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc).


Rzym: Spotkanie formatorów profesów czasowych8-17.02.2011

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach, od 8 do 17 lutego, w Domu Generalnym w Rzymie, miało miejsce spotkanie wychowawców profesów czasowych Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Uczestnikami byli: Leopoldo Antolín (Prowincja Iberyjska), Jerzy Grzanka (Prowincja Polska), Pearse Mullen (Prowincja Angielsko - Irlandzka), Willy Mpia Makila (Prowincja Afrykańska), Enrique Moreno (Prowincja Chilijska), Dedi A. Prasetia (Prowincja Indonezyjska), Noel Flaviano (Prowincja Filipińsko - Japońska), Raja Sebastian (Region Indii), William Tepa (Wiceprowincja Polinezji Francuskiej).

Z ramienia Zarządu Generalnego spotkanie koordynowali: Felipe Félix Lazcana i Eduardo Pérez-Cotapos.

Podejmowano dyskusję nad następującymi tematami: prezentacja życia i stylów formacji profesów czasowych w poszczególnych prowincjach i regionach Zgromadzenia, dokumenty Kościoła na temat formacji po ślubach czasowych, osobiste doświadczenia formatorów i towarzyszenie formowanym, życie charyzmatem i duchowością Zgromadzenia - sukcesy i trudności, wspólne sercańskie elementy formacji, wolne wnioski.


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe Sercanów Białych28-29.12.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczne zimowe dni wspólnotowe, zgromadziły współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, pracujących w Polsce, Norwegii, Niemczech i Austrii.

Tematem przewodnim spotkania była: Formacja stała w Zgromadzeniu Najświętszych Serc. W naszych dyskusjach posiłkowaliśmy się dokumentem wydanym przez Zarząd Generalny w 2009 r., zatytułowany: Orientacje dla Formacji Stałej.

Zarówno podczas pracy w grupach, jak i na forum, poruszaliśmy kwestie: formacji stałej każdego z nas, szczególnie w rzeczywistości Kościoła lokalnego i naszej prowincji, oraz wyzwania stojące zarówno przed polską prowincją ale i całym Zgromadzeniem w aspekcie międzynarodowym.

Już tradycyjnie dni wspólnotowe były również czasem wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia się życiem i zaangażowaniem poszczególnych wspólnot i braci, oraz rekreacji.


Polanica Zdrój: Wieczerza wigilijna w klasztorze Christus Rex24.12.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Odczytaniem fragmentu ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, przez dk. Andrzeja Kostrowickiego SSCC rozpoczęła się wspólna wieczerza wigilijna w naszym Macierzystym Domu w Sokołówce. O. Ireneusz Matysiak SSCC (proboszcz parafii Chrystusa Króla w Polanicy) poprowadził krótką modlitwę za różne stany Kościoła a w chwilę później o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru) uroczyście przywitał zgromadzonych współbraci, którzy przybyli na wigilię. Odczytał również otrzymane życzenia świąteczne.

Po łamaniu się opłatkiem i złożonych życzeniach, zasiedliśmy do wigilijnego stołu, kosztując tradycyjnych potraw, a później przy akompaniamencie akordeonów i gitary kontynuowaliśmy wspólne kolędowanie.


Cieszęcin: Peregrynacja kopii cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej21.11.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną niedzielę w parafii p.w. św. Wojciecha w Cieszęcinie (diec. kaliska) miała miejsce peregrynacja kopii cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej.

Uroczystej Mszy Św., w otoczeniu przybyłych kapłanów i braci ze Zgromadzenia Najświętszych Serc, kapłanów pochodzących z parafii Cieszęcin, księży z dekanatu, zaproszonych lokalnych władz samorządowych oraz parafian, przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Teofil Wilski (bp pomocniczy diec. kaliskiej).

Czuwanie modlitewne w godzinie Apelu Jasnogórskiego, ubogacone pokazem multimedialnym, poprowadził ojciec paulin (kustosz Świętego Wizerunku Nawiedzenia).

Mszy Św. o północy, przed pożegnaniem obrazu, przewodniczył o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru Christus Rex w Polanicy Zdroju).


Polanica Zdrój: Odpust Chrystusa Króla21.11.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Rekolekcje Sodalicji Najświętszych Serc Jezusa i Maryi stanowiły bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Chrystusa Króla przeżywanej w naszym Domu Macierzystym w Polanicy Zdroju. Tegoroczne rekolekcje odbywały się pod hasłem: „Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa”, a przewodniczył im o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru Christus Rex i duchowy opiekun sodalicji).

Niedziela Chrystusa Króla zgromadziła współbraci z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, kapłanów z dekanatu, sodalicję Zgromadzenia Najświętszych Serc, zaproszonych gości i wiernych parafian na uroczystościach odpustowych w parafialnej kaplicy w Polanicy Zdroju.

Mszy Św. przewodniczył o. Henryk Dereń SSCC (kustosz sanktuarium M.B. Bolesnej w Starym Wielisławiu) a homilię wygłosił o. Jerzy Grzanka SSCC (rektor naszego seminarium zakonnego we Wrocławiu). Kaznodzieja wykorzystując opowiadanie Bruno Ferrero, jako motto obrał zdanie małej dziewczynki:: „(...) za uprzejmość się nie płaci...”. Przypomniał o potrzebie spoglądania i naśladowania serca Jezusa w naszym codziennym życiu. W dobie kryzysu autorytetów, również w naszej ojczyźnie, potrzebne są: zatrzymanie się, dokonanie refleksji nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Opierając się na historii niewidomej kobiety, która na gest pomocy i zadośćuczynienia pyta: „(...) czy to Ty Jezu...?”, kaznodzieja życzył wszystkim, by inni potrafili dostrzec w nas Jezusa.

Pod koniec Mszy Św., przed Najświętszym Sakramentem, wspólnie odmówiono litanię do Chrystusa Króla i odśpiewano dziękczynne Te Deum.


Stary Wielisław: Uroczystość Wszystkich Świętych1.11.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Mszą świętą o godz. 14.00, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, pod przewodnictwem o. Andrzeja Łukawskiego SSCC (Prowincjała Zgromadzenia Najświętszych Serc), rozpoczęły się obchody Uroczystości Wszystkich Świętych.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Sebastian Pieczeniak SSCC, w której przypomniał sens świętości i potrzebę ufnej modlitwy. Kaznodzieja przestrzegał przed szukaniem szczęścia bez Boga a jednocześnie wskazując przykład świętych zaakcentował miłość, jako nieodzowną cechę błogosławionego człowieka.

Po Eucharystii wyruszyła procesja do grobów naszych zmarłych współbraci przy kościele, a następnie na cmentarz parafialny. Modlitwom za zmarłych przewodniczył o. Henryk Dereń SSCC (proboszcz i kustosz sanktuarium). Na zakończenie ojcowie i bracia zgromadzili się przy grobach naszych zmarłych współbraci, odśpiewali Anioł Pański i naszą tradycyjną zakonną pieśń „Salve Regina”.

We wspólnej modlitwie udział wzięli: współbracia z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, parafianie i przyjezdni goście odwiedzający groby swoich bliskich.


Polanica Zdrój: Rozpoczęcie wizytacji kanonicznej18.10.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Mszą Św. wotywną o Duchu Świętym, sprawowaną w kaplicy klasztoru Christus Rex, rozpoczęła się kanoniczna wizytacja Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

O. Andrzej Łukawski SSCC (przełożony prowincjalny) przypomniał ideę wizytacji, kładąc nacisk na: wymiar modlitewny, apostolski i braterski naszego życia. W homilii odniósł się do słów papieża Benedykta XVI o potrzebie dawania świadectwa jako wspólnota, doskonale zdając sobie sprawę z naszych słabości i ograniczeń a jednocześnie nie zatrzymując się na nich, zwracając się ku naszym zadaniom apostolskim, wynikającym z charyzmatu Zgromadzenia.

Wizytacja kanoniczna odbywa się raz na 3 lata i jest uprzywilejowanym czasem braterskich spotkań i refleksji nad naszym życiem zakonnym i posługą apostolską w wymiarze osobistym i wspólnotowym. Swym zasięgiem obejmuje braci pracujących w kraju, w Niemczech, Austrii, Norwegii, Włoszech, Ukrainie i Indiach.


Trzebnica: Jadwiżański dzień skupienia15.10.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W miniony piątek, w Trzebnicy odbył się coroczny dzień skupienia powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Program spotkania, które odbywało się pod hasłem: „Świadectwo wzbudza powołanie”, zawierał m.in.: konferencje (wygłoszone przez ks. Czesława Parzyszka SAC - wiceprowincjał pallotynów, przewodniczący Krajowej Rady Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wieloletni wychowawca i wykładowca), adorację Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach, nabożeństwo ku czci św. Jadwigi Śląskiej.

Zwieńczeniem dnia skupienia była Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec (ordynariusz diecezji świdnickiej).

W spotkaniu udział wzięli klerycy seminariów diecezjalnych i zakonnych, członkowie postulatów, nowicjatów i junioratów z terenu archidiecezji wrocławskiej.


Mielnik: Dziękczynna Msza św. za kanonizację o. Damiana de Veuster SSCC (Apostoła Trędowatych)10.10.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Konferencja dotycząca życia i apostolskiej pracy św. o. Damiana de Veuster (wygłoszona przez o. Tadeusza Hojkę SSCC - przełożonego klasztoru Christus Rex w Polanicy Zdroju) rozpoczęła obchody dziękczynienia za dar kanonizacji naszego współbrata. Jednocześnie dziękowaliśmy Bogu i ludziom za 60 letnią obecność Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w parafii Mielnik n. Bugiem.

Następnie młodzież ze szkoły w Mielniku zaprezentowała bogaty program słowno - muzyczny o życiu św. o. Damiana na Molokai oraz przypomniała w historycznym zarysie obecność i apostolską pracę Zgromadzenia w parafii Mielnik i diecezji drohiczyńskiej.

Punktem centralnym obchodów była uroczysta Msza Św., której w otoczeniu przybyłych kapłanów i braci ze Zgromadzenia, księży z pobliskich dekanatów, zaproszonych lokalnych władz samorządowych oraz parafian, przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Dydycz (ordynariusz diecezji drohiczyńskiej).

Odwołując się do ewangelii o uzdrowieniu 10 trędowatych, kaznodzieja podkreślił postawę miłości i wdzięczności św. o. Damiana de Veuster, wyrażaną szczególnie wobec trędowatych na Molokai. Pytał zgromadzonych: „Jaką postawę przybrałby o. Damian dzisiaj w Mielniku? Jak uświęciłby dzisiejszą młodzież?” I konkludował, że to już w dużej mierze zależy od świadectwa ojców Sercanów. Zaakcentował potrzebę miłosierdzia, modlitwy i poświęcenia - tak charakterystycznych dla wspominanego świętego. Ks. biskup przypomniał również wiele bardzo ciekawych szczegółów historycznych z życia i apostolskiej pracy w Mielniku pierwszych Sercanów - szczególnie o. Jozafata Rytla SSCC i o. Bolesława Hołubickiego SSCC.

Na zakończenie Mszy Św. o. Andrzej Łukawski SSCC (przełożony prowincjalny Zgromadzenia Najświętszych Serc) zwracając się do ks. biskupa i wszystkich biorących udział w uroczystości, skierował słowa wdzięczności za przyjęcie Sercanów w Mielniku, jak i w całej diecezji drohiczyńskiej, za bardzo dobrą współpracę i spotykaną życzliwość. Przeprosił również za słabości współbraci, poprzez które ktoś mógł poczuć się skrzywdzonym. Wreszcie prosił o modlitwę w intencji rozwoju Zgromadzenia i dalszej owocnej służby Kościołowi powszechnemu i lokalnemu.

Uroczystością w Mielniku zakończyliśmy całoroczne obchody pokanonizacyjne w polskiej prowincji Zgromadzenia.


Stary Wielisław: Uroczystość odpustowa M.B. Bolesnej10.-12.09.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Obchody uroczystości ku czci Matki Bożej Bolesnej rozpoczęliśmy w piątek. W tym dniu, w naszym sanktuarium szczególnie gościliśmy chorych i osoby w podeszłym wieku. Po drodze krzyżowej w krużgankach, adoracji Najśw. Sakramentu i spowiedzi, odprawiona została msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Łukawski SSCC (Prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc). O. Prowincjał zaakcentował potrzebę wnoszenia krzyża do naszych domów i rodzin. Wskazał również na rolę wyjątkowego świadectwa osoby cierpiącej, która często mimo swojej choroby spokojem i radością pokazuje prawdziwy sens ludzkiego życia. Podczas mszy św., wierni mieli okazję skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych a na zakończenie, celebrans udzielił błogosławieństwa z Lourdes.

Sobotę przeżywaliśmy jako Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego. Konferencję wygłosił o. Zbigniew Zalewski SSCC z Kiełpina, w której przypomniał nam wartość cierpienia i choroby w naszym życiu a jednocześnie uwrażliwiał na ciągłe budowanie naszych zakonnych wspólnot, poprzez wspólną modlitwę, rozmowy i znoszenie wzajemnych słabości. W tym dniu miała miejsce również Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza Św., koronka do siedmiu boleści Matki Bożej i poczęstunek dla wszystkich pielgrzymów.

W niedzielę odbyła się uroczysta suma odpustowa. Mszy św. w imieniu bp. Ignacego Deca, przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Józef Strugarek (dziekan, prob. parafii Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju). Wspominając osoby ks. kardynała Bertrama i ks. kardynała Kominka, kaznodzieja podkreślił ogromny wpływ pobożności maryjnej w historii pojedynczego człowieka, narodu i świata. Odwołując się do litanijnego wezwania: Panno wierna - módl się za nami, wezwał do zawierzenia Matce Boga.


Polanica Zdrój: Przyjęcie do nowicjatu7.09.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w kaplicy Domu Nowicjatu, prenowicjusz Michał Wiśliński rozpoczął kanoniczny nowicjat w Zgromadzeniu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Ceremonia w otoczeniu współbraci z Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej odbyła się podczas nieszporów. Przyrzeczenia: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa przyjął ojciec Prowincjał Andrzej Łukawski SSCC, który w krótkim wprowadzeniu odniósł się do słów listu św. Pawła do Rzymian; podkreślił potrzebę podążania za dobrem, okazywania nieobłudnej, życzliwej miłości i wykazywania się gorliwością oraz wytrwałości w modlitwie.


Paryż: Spotkanie profesów czasowych z Europy16.-24.08.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Z inicjatywy dyrektorów formacji początkowej, w drugiej połowie sierpnia, miało miejsce tygodniowe spotkanie profesów czasowych z europejskich prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Odbywało się ono w dwóch głównych miejscach historycznych Zgromadzenia: w Paryżu (Picpus) oraz w Poitiers i miało przede wszystkim charakter formacyjno - integracyjny.

Codziennie, do południa miały miejsce wykłady dotyczące miedzy innymi historii Zgromadzenia i źródeł naszej duchowości. Popołudnia przeznaczone były na wspólne zwiedzanie Paryża oraz miejsc związanych ze Zgromadzeniem tj. Seminarium Irlandzkie (miejsce święceń Założyciela Zgromadzenia), klasztor na Picpus (Dom Macierzysty Zgromadzenia), Coussay-les-Bois (miejsce narodzin Założyciela).

Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich współbraci była piesza pielgrzymka do la Motte d' Usseau (kryjówka Założyciela podczas prześladowań Rewolucji Francuskiej), zwiedzanie Poitiers i domu Grand' Maison.

Chwilami, które szczególnie łączyły profesów w duchu Zgromadzenia, były: wspólne modlitwy, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu i dzielenie się wzajemnym doświadczeniem.


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe Sercanów Białych26.-30.07.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Hasłem naszych tegorocznych letnich dni wspólnotowych było: Nasze przeżywanie Roku kapłańskiego.

We wzajemnym dzieleniu się tym tematem, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania dotyczące: zafascynowania kapłaństwem, wskazywać przykłady kapłanów, którzy są dla nas wzorem i autorytetem, wysłuchać lęków lub obaw dotyczących naszej starości, podkreślać cechy kapłana - zakonnika Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Wysłuchaliśmy również bardzo ciekawego wykładu dr Agnieszki Makarewicz (katechetka, wykładowca w WSD w Świdnicy) zatytułowanego: Kapłan, jakiego oczekują wierni świeccy.

Był to również czas wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia się życiem i zaangażowaniem poszczególnych wspólnot i braci, oraz rekreacji - między innymi rozegraliśmy mecz: zakonnicy kontra policja, zakończony wspólną kolacją.

We wtorek wieczorem rozpoczęliśmy nasze zakonne rekolekcje, którym przewodniczył o. Fabian Kaltbach, franciszkanin (proboszcz z Dusznik Zdroju). Rekolekcjonista dzielił się z nami zagadnieniami dotyczącymi: harmonii życia modlitwy i pracy apostolskiej, zagrożeniem wypalenia w życiu intelektualnym, duchowym i duszpasterskim, spowiedzi, zmian w życiu, dawania siebie i czystości intencji.


Polanica Zdrój: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela! (Łk 7, 28)19.-23.07.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, zakończyły się letnie rekolekcje powołaniowe. Tematem przewodnim były słowa z Ewangelii św. Łukasza dotyczące św. Jana Chrzciciela.

W programie naszych spotkań, oprócz wspólnej modlitwy, konferencji na tematy dotyczące: postaci św. Jana Chrzciciela, symboli odwagi, znaczenia naszych imion, szukania cech Boga Ojca, pisaniu listu do Boga, znalazły się również wędrówki po górach, nocna przygoda z busolą i zadaniami do wykonania w grupach oraz ognisko z grami i zabawami.


Polanica Zdrój: Rekolekcje powołaniowe u Sercanów Białych19.-23.07.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy młodzież męską do uczestnictwa w wakacyjnych rekolekcjach powołaniowych. W tym roku spotykamy się w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju. Temat przewodni, który będzie nam towarzyszył w czasie naszych spotkań brzmi: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela! (Łk 7, 28)”

W programie, m.in.: wędrówki po Górach Stołowych, wspólna modlitwa, nocna przygoda, gry i zabawy, projekcja filmu.

Na zgłoszenia czekamy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Zaczynamy pierwszego dnia o godz. 18 a kończymy ostatniego przed południem.

Koniecznie zabierz ze sobą: Pismo Św., rzeczy osobiste, śpiwór, buty na zmianę. Koszt rekolekcji to dobrowolna ofiara.

Zgłoszenia przyjmuje:
o. Sebastian Pieczeniak,
ul. Staffa 41
57-320 Polanica Zdrój
tel. 074 868-17-86, e-mail: powolanie@sscc.pl


Olkusz: Msza Św. prymicyjna o. Mateusza Czerwińskiego SSCC30.05.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W niedzielę Trójcy Świętej, w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, diec. sosnowiecka, w otoczeniu przybyłych współbraci, rodziny, gości i parafian, o. Mateusz Czerwiński SSCC odprawił Mszę św. prymicyjną.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Leszek Gólczyński SSCC, duszpasterz akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Kaznodzieja wskazywał na miłość, która jest życiem i owocem Trójcy Świętej i odwieczny plan Boga w odniesieniu do każdego człowieka. Podkreślił również najistotniejsze cechy kapłana, które pomagają w osiągnięciu świętości i byciu autentycznym świadkiem miłości. Przypominał o potrzebie modlitwy kapłana na kolanach, o szafowaniu miłosierdziem w konfesjonale oraz o otwieraniu szeroko swojego serca na potrzebne łaski, by być przyjacielem Jezusa i wciąż wychodzić do ludzi.

Na zakończenie Mszy św. o. Mateusz udzielił błogosławieństwa prymicyjnego rodzicom, braciom, rodzinie, kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym, służbie liturgicznej i wszystkim wiernym.


Polanica Zdrój: Srebrny jubileusz kapłaństwa23.05.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, obchodziliśmy 25 lecie święceń kapłańskich: o. Tadeusza Hojki SSCC, o. Kazimierza Papciaka SSCC i o. Janusza Fury SSCC.

Mszy Św. przewodniczył o. Tadeusz, , a homilię wygłosił o. Andrzej Łukawski SSCC, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc.

O. Prowincjał podkreślił, że kapłaństwo jest wielkim darem a jednocześnie tajemnicą, w obliczu której potrzeba nam pokory. Przypomniał również najważniejsze wydarzenia z życia jubilatów, ich drogę powołania i zaangażowania w Zgromadzeniu. Na koniec, składając podziękowania za srebrny jubileusz naszych ojców, życzył im wielu łask potrzebnych w dalszym życiu zakonnym i posłudze kapłańskiej.

O. Tadeusz Hojka SSCC, pochodzi z Pstrążnej, archidiecezja katowicka, obecnie pełni posługę przełożonego i ekonoma klasztoru Christus Rex w Polanicy Zdroju.

O. Kazimierz Papciak SSCC, pochodzi z Kokoszyc, archidiecezja katowicka, obecnie pracuje jako wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

O. Janusz Fura SSCC, pochodzi z Wrocławia, obecnie pracuje jako duszpasterz w Drammen w Norwegii.


Wrocław: Święcenia diakonatu i prezbiteratu22.05.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W kościele ojców franciszkanów na Karłowicach, odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Uroczystej Mszy św., w otoczeniu licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości i parafian, przewodniczył ks. biskup Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, który udzielił święceń kapłańskich naszemu współbratu Mateuszowi Czerwińskiemu SSCC oraz święceń diakonatu bratu Kamilowi Wawro SSCC i pięciu braciom z zakonu franciszkanów.

Ks. biskup życzył nowo wyświęconym diakonom i kapłanowi wszelkich łask potrzebnych w ich posłudze, podkreślając, że otrzymali łaskę święceń w ustanowionym przez papieża Benedykta XVI Roku Kapłańskim.

Ojciec Mateusz pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, diecezja sosnowiecka.

Brat Kamil jest studentem piątego roku studiów seminaryjnych, pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Mielniku, diecezja drohiczyńska.


Polanica Zdrój: Rekolekcje przed święceniami16.-21.05.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach od 16 do 21 maja, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, miały miejsce rekolekcje przed święceniami kapłańskimi i diakonatu.

Temat rekolekcyjnych rozważań, które wygłosił o. Zacheusz Waldemar Drążek OFM, brzmiał: Czy wierzymy w Boże obietnice? W ramach modlitewnego skupienia było również pisanie Ikony Rublowa Trójca Święta.

W rekolekcjach uczestniczyli: Teofil Maciej Niewiński OFM, Ezechiel Michał Adamski OFM, Kamil Mariusz Tymecki OFM, Oskar Michał Maciaczyk OFM, Kajetan Jerzy Uliasz OFM, Kamil Wawro SSCC, dk. Mateusz Norbert Czerwiński SSCC.


Cootehill: Spotkanie Komisji Formacji Stałej26.-29.04.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach od 26 do 29 kwietnia, w Cootehill (Irlandia), miało miejsce spotkanie Komisji Formacji Stałej. Udział w nim wzięli przedstawiciele następujących Prowincji: Hiszpańskiej, Irlandzko - Angielskiej, Belgijsko - Holenderskiej, Niemieckiej i Polskiej, przedstawicielka Sióstr SSCC oraz Przedstawiciel Zarządu Generalnego.

Spotkanie miało następujący przebieg:

 1. Refleksje i podsumowanie spotkania Komisji Formacji Stałej, które miało miejsce w roku 2009 w Polanicy Zdroju, w Polsce.
 2. Raporty każdej prowincji na temat przebiegu Formacji Stałej.
 3. Inicjatywy dla formacji stałej podjęte po kanonizacji O. Damiana.
 4. Wytyczne Zarządu Generalnego dla Formacji Permamentnej.
 5. Stan przygotowań spotkania Braci i Sióstr poniżej 45 lat.
 6. Informacje z Centrum Picpus i Komisji Liturgicznej.
 7. Podsumowanie spotkania i zaplanowanie kolejnego na 26-29 IV 2011 w Werne, w Niemczech.


Warszawa: Sympozjum naukowe na UKSW28.04.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W minioną środę, w auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyło się sympozjum naukowe na temat: św. Damian z Molokai, człowiek, który zmienił świat.

Rozpoczęło się ono powitaniem uczestników sympozjum i modlitwą w intencji tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka i wszystkich ofiar tej tragedii. Słowo wstępne śp. ks. Rektora odczytał o. Zdzisław Świniarski SSCC, następnie słowo wygłosił p. Koen Haverbeke (Przedstawiciel Rządu Flamandzkiego). W następnej kolejności, o. Andrzej Łukawski SSCC (Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc) odczytał list o. Javiera Álvarez-Ossorio SSCC (Przełożonego Generalnego Zgromadzenia) i wygłosił przygotowany przez siebie referat: Życie i działalność św. o. Damiana.

Następnie były przedstawiane następujące referaty:

 • Duchowość św. o. Damiana - ks. prof. Stanisław Urbański (UKSW)
 • Kościół w służbie chorych - J. E. ks. abp Zygmunt Zimowski
  (Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia)
 • św. o. Damian wzorem dla działalności charytatywnej - J. E. ks. bp Grzegorz Balcerek
  (Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski)
 • św. Damian de Veuster - człowiek swoich czasów, który stał się przykładem dla następnych pokoleń - o. Juliaan Vandekerkhove SSCC
  (Przełożony Flamandzkiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc)

Podsumowania i zakończenia sympozjum dokonał o. Andrzej Łukawski SSCC (Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc).

W sympozjum uczestniczyli m.in.: licznie przybyli współbracia z Polski, duchowieństwo diecezjalne na czele z biskupami i profesorami wyższych uczelni, jak również studenci UKSW i wiele osób świeckich.

Materiały z sympozjum będą dostępne w najbliższych miesiącach w języku polskim i angielskim.


Rzym: Spotkanie mistrzów nowicjatu22.04.-1.05.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach 22 kwietnia - 1 maja, w Domu Generalnym w Rzymie, odbywa się spotkanie mistrzów nowicjatu Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Biorą w nim udział: o. Franck Mukendi (Afryka), o. Jose Luis Castaneda (Andaluzja - Hiszpania), o. Sebastian Pieczeniak (Polska), o. Sandro Mancilla (Chile), o. Pancratius Olak Kraeng (Filipiny - Japonia), o. Raul Valverde (Afryka), o. Patrisius Mudaj (Indonezja), o. Roche Thiruchiluvai (Indie), o. Jose Vicente Odriozola (Chile), o. Julio Gracia (Andaluzja).

Główne tematy spotkania to: prezentacja poszczególnych nowicjatów Zgromadzenia, nowicjat w dokumentach Kościoła, rzeczywistość kandydatów do Zgromadzenia, osobiste doświadczenia formatorów, wprowadzenie w charyzmat Zgromadzenia, osobiste towarzyszenie formowanym, sercański charakter nowicjatu, wolne wnioski.


Polanica Zdrój: Dziękczynna Msza św. za kanonizację o. Damiana de Veuster SSCC (Apostoła Trędowatych)19.04.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniu dzisiejszym, w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, uroczystość dziękczynna za kanonizację o. Damiana de Veuster SSCC.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania o. Piotra Andrukiewicza CSsR z przedstawicielami okolicznych kół i biur Radia Maryja. Po powitaniu uczestników i odśpiewaniu Modlitwy Regina caeli, miało miejsce spotkanie ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości, a po nim audycja słowno - muzyczna dla młodzieży, pt.: „Gdzie miłość leczy...”, przygotowana przez Oazową Grupę Studencką.

Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Bałabuch (biskup pomocniczy diecezji świdnickiej), a homilię przygotowaną przez ks. bp Antoniego Dydycza OFM Cap. ( biskupa ordynariusza diecezji drohiczyńskiej), wygłosił o. Andrzej Łukawski SSCC (przełożony prowincjalny Zgromadzenia Najświętszych Serc).

Kaznodzieja przypominając postać św. o. Damiana, wskazał na potrzebę świętowania nadziei, i że wszystko zaczyna się od miłości, a ona sama ma wiele postaci. Przywołując miejsce apostolskiej pracy św. Damiana - Molokai (wyspę trędowatych), kaznodzieja nazwał ją wyspą miłosierdzia a jednocześnie uświadomił, że trędowaci są wśród nas - wszędzie tam, gdzie: trąd uderza w małżeńską wierność i miłość rodzinną, zabija nienarodzone dzieci, prowadzi do eutanazji i uderza w wychowanie dzieci i młodzieży. Jednocześnie powracając do nadziei podkreślił stanowczo, że zwycięstwo nad trądem jest w nas!

Bezpośrednio po Mszy św. rozważaliśmy tajemnice światła różańca, odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i rozpoczęły się rozmowy niedokończone na temat: „Powołanie i misja Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi na przykładzie posługi św. Damiana z Molokai”.

W rozmowach udział wzięli: o. Zdzisław Świniarski SSCC (sekretarz prowincjalny), o. Jan Forma SSCC (misjonarz w Indiach), o. Andrzej Smołka SSCC (były misjonarz w Afryce), o. Henryk Dereń SSCC (kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu) i p. Irena Gwóźdź (przedstawicielka Sodalicji Najświętszych Serc).

Uroczystości zakończono wspólnym odmówieniem Komplety.


Mielnik: Śluby wieczyste br. Kamila Wawro SSCC10.04.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W sobotę, o godz. 11.00, odbyła się uroczysta Msza św., podczas której nasz współbrat Kamil Wawro SSCC, na ręce Prowincjała Zgromadzenia Najświętszych Serc o. Andrzeja Łukawskiego SSCC, złożył swoje wieczyste śluby zakonne.

W wygłoszonej homilii o. Prowincjał wskazał potrzebę bycia znakiem sprzeciwu wobec świata, stawania w obronie najświętszych symboli naszej wiary i bycia świadkiem miłości dla współczesnego człowieka. Składając serdeczne życzenia neoprofesowi, o. Prowincjał podziękował również rodzicom br. Kamila za poświęcenie i trud włożony w Jego wychowanie.

Na zakończenie Mszy św. dokonano poświęcenia odrestaurowanego pomnika o. Bolesława Hołubickiego SSCC, długoletniego proboszcza parafii w Mielniku.


Kiełpin: Ogłoszenie wyników konkursu10.04.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W sobotę, 10 kwietnia, w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Najświętszych Serc w Kiełpinie, odbyło się spotkanie jury w celu przeglądu prac nadesłanych na ogólnopolski konkurs, pt. Św. o. Damian de Veuster - Apostoł Trędowatych.

Jury w składzie: Anna Popek, Przemysław Babiarz, (Maciej Iwański), o. Zdzisław Świniarski SSCC, przedstawiło do wyróżnienia cztery prace.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Sympozjum naukowego „Św. Damian z Molokai - człowiek, który zmienił świat” w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ul. Dewajtis, dnia 28 kwietnia.

Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi dziękuje serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie.

Protokół z posiedzenia jury konkursu


Wrocław: Patronalna Uroczystość św. Józefa19.03.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W uroczystość św. Józefa, w domu studiów, miał miejsce uroczysty obiad z okazji wspomnienia patrona domu. Obecni byli bracia ze wspólnoty lokalnej.

Tego samego dnia po południu, z okazji kanonicznej wizytacji parafii św. Antoniego, na terenie której znajduje się Dom Studiów, gościł w naszej wspólnocie ks. bp Edward Janiak, biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji wrocławskiej.


Wrocław: Wielkopostne rekolekcje szkolne18-19.02.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach 18-19 lutego, na terenie parafii MB Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu, odbyły się wielkopostne rekolekcje szkolne. Naukom rekolekcyjnym zatytułowanym: „Tajemniczy obraz Kościoła” i „Tajemniczy obraz kapłana”, przewodniczył o. Krzysztof Kulawiec SSCC (przełożony domu studiów) wraz z braćmi klerykami.

Oprócz spotkań w szkolnej sali i klasach, dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym i Drodze Krzyżowej.


Polanica Zdrój: Aby być najszczęśliwszym misjonarzem świata3-6.02.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, zakończyły się zimowe rekolekcje powołaniowe. Tym razem towarzyszyły nam słowa św. o. Damiana de Veuster, które wypowiedział u schyłku swojego życia: Jestem najszczęśliwszym misjonarzem świata. Jak słodko jest umierać jako dziecko Najświętszych Serc.

W programie naszych spotkań, oprócz wspólnej modlitwy, spotkania z misjami w Afryce i na Filipinach, rozważań dotyczących szczęścia, znalazły się również wędrówki po górach i kulig.

Atmosfera i doświadczenie wspólnej radości na pewno pozostanie w nas jeszcze długi czas.


Świat: 57 Światowy Dzień Chorych na Trąd31.01.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Sekretariat Misyjny Jeevodaya wspierający Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Indiach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka wspierające kolonię dla trędowatych w Puri zachęcają do modlitwy i pamięci o osobach dotkniętych trądem w dniu ich dorocznego święta.

31 stycznia 2010 r. zapraszamy do katedry warszawsko-praskiej na modlitwę za wstawiennictwem św. Damiana de Veuster, ogłoszonego świętym w 2009 r., patrona trędowatych. Homilię wygłosi prowincjał polskich sercanów białych - współbraci świętego - o. Andrzej Łukawski SSCC. Przypomnimy historię założonego przed 40. laty przez polskich misjonarzy i nieprzerwanie wspieranego przez Polaków Ośrodka Jeevodaya. Po Mszy świętej będzie możliwość obejrzenia filmu o ojcu Marianie Żelazku, zwiedzenia wystawy „Przełam bariery” na temat Puri i Jeevodaya, skosztowania indyjskiej herbaty i słodyczy oraz rozmowy z organizatorami (w tym z wychowankami Jeevodaya z Indii).

Pełny tekst (pdf)


Wrocław: Spotkanie Prowincjalnych Dyrektorów Formacji Początkowej Sercanów Białych21-25.01.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W dniach 21-25 stycznia, w klasztorze Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu, odbyło się spotkanie Dyrektorów Formacji Początkowej, Europejskich Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Wzięli w nim udział: o. Alfonso Fraboulet (Francja), o. Derek Laverty (Irlandia - Anglia), o. Jeremias Kuesta (Hiszpania), o. Julio Gracia (Andaluzja) i o. Jerzy Grzanka (Polska).

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy: formacja formatorów, sytuacja powołaniowa, decyzje poszerzonej Rady Generalnej z El Escorial - dotyczące formacji początkowej, List Generalnego Koordynatora Formacji Początkowej, jego refleksje i polecone zadania do omówienia, zagadnienia związane z przygotowaniem spotkania profesów czasowych z Prowincji Europejskich w sierpień 2010 r., w Paryżu oraz relacje z prac Komisji Prowincjalnych Formacji Początkowej nad Kwestionariuszem dotyczącym Tożsamości, Charyzmatu i Misji SSCC.


Watykan: Podziękowanie za kanonizację o. Damiana de Veuster13.01.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ubiegłą środę, pod koniec papieskiej audiencji, Przełożony Generalny - o. Javier Álvarez-Ossorio SSCC i Postulator Generalny - o. Alfred Bell SSCC, mieli okazję osobiście powitać Ojca Świętego i przekazać list oraz prezent, jako wyraz wdzięczności za kanonizację św. Damiana de Veuster a także znak komunii Zgromadzenia z Następcą Piotra.


Polanica Zdrój: Zimowe rekolekcje powołaniowe3-6.02.2010

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy młodzież męską do uczestnictwa w zimowych rekolekcjach powołaniowych. W tym roku spotykamy się w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju. Tegoroczny temat naszego spotkania brzmi: „Aby być najszczęśliwszym misjonarzem świata...”

W programie, m.in.: wędrówki po Górach Stołowych, wspólna modlitwa, szukanie szczęścia, gry i zabawy, projekcja filmu.

Na zgłoszenia czekamy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Zaczynamy pierwszego dnia o godz. 18 a kończymy ostatniego po południu.

Koniecznie zabierz ze sobą: Pismo Św., rzeczy osobiste, śpiwór, buty na zmianę. Koszt rekolekcji to dobrowolna ofiara.

Zgłoszenia przyjmuje:
o. Sebastian Pieczeniak,
ul. Staffa 41
57-320 Polanica Zdrój
tel. 74/868-17-86, e-mail: powolanie@sscc.pl


Polanica Zdrój: Prowincjalne dni wspólnotowe Sercanów Białych28-29.12.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczne zimowe dni wspólnotowe, zgromadziły współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, pracujących w Polsce, Norwegii, Niemczech i Austrii.

Temat przewodni spotkania brzmiał: Świecka przynależność do Zgromadzenia Najświętszych Serc. W naszych dyskusjach poruszaliśmy kwestie: sodalicji, gałęzi świeckiej, różnych grup świeckich towarzyszących Zgromadzeniu oraz środków zapewniających tym grupom żywe uczestnictwo w życiu i misji Zgromadzenia. Był to również czas wspólnej modlitwy, wzajemnego dzielenia się życiem i zaangażowaniem poszczególnych wspólnot i braci, rekreacji.

Na zakończenie spotkania, podczas uroczystej Mszy św., o. Andrzej Łukawski SSCC - prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia, udzielił posługi lektoratu dwóm naszym klerykom: br. Wojciechowi Bartnickiemu SSCC - ze Skoroszyc (diecezja opolska) i br. Tomaszowi Pawlukowskiemu SSCC z Braniewa (archidiecezja warmińska).


Polanica Zdrój: 20 lecie pierwszej Mszy św. w kościele Królowej Pokoju27.12.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Niedzielną Eucharystią o godz. 9.30, rozpoczęliśmy obchody 20 lecia pierwszej Mszy św. w kościele Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju. Pasterka w 1989 roku, zgromadziła rzesze parafian, którzy w świątyni będącej jeszcze w surowym stanie, z nielicznymi ławkami, dziękowali Bogu za ten wyjątkowy dar.

Mszy św. przewodniczył o. Henryk Dereń SSCC - budowniczy świątyni, obecnie kustosz Sanktuarium M.B. Bolesnej w Starym Wielisławiu. Niestety ze względów zdrowotnych, zabrakło wśród nas o. Ireneusza Matysiaka SSCC - obecnie proboszcz parafii Chrystusa Króla w Sokołówce, który pomagał w budowie kościoła i plebani.

Po życzeniach złożonych o. Henrykowi i o. Ireneuszowi na końcu Mszy św. przez przedstawicieli parafii, o. Kazimierz Jasielczuk SSCC - obecny proboszcz, wraz radą parafialną, zorganizowali małe przyjęcie na plebanii. Łamiąc się opłatkiem, składając życzenia, długo wspominano wydarzenia sprzed 20 lat, w wielu przypadkach bardzo osobiste.


Polanica Zdrój: Wieczerza wigilijna w klasztorze Christus Rex24.12.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tradycyjnie już, wigilia Bożego Narodzenia w naszym Macierzystym Domu w Sokołówce, zgromadziła współbraci mieszkających i pracujących w Kotlinie Kłodzkiej.

O godz. 17.00, przełożony wspólnoty - o. Tadeusz Hojka SSCC, rozpoczął nasze spotkanie od przywitania wszystkich przybyłych. Po modlitwie i odczytaniu Ewangelii, rozpoczęliśmy łamanie się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia i prosząc o wybaczenie popełnionych win. Zasiadając do wigilijnego stołu, kosztując tradycyjne potrawy, przy akompaniamencie akordeonów i gitary kontynuowaliśmy wspólne kolędowanie.


Częstochowa: „Powołani i posłani w miłości i prawdzie”5-6.12.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Tegoroczna sesja misjologiczna i modlitewne czuwanie na Jasnej Górze zgromadziły około 300 osób - duchownych i świeckich z: Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Indonezji, Senegalu i Kamerunu. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Powołani i posłani w miłości i prawdzie”.

W programie znalazły się m.in.: konferencje: ks. Grzegorza Krzyżostaniaka OMI („Powołani i posłani w miłości i prawdzie - być dzisiaj świadkiem Ewangelii w świecie kultury malgaskiej”), o. Sebastiana Pieczeniaka SSCC („świeci w posłudze misyjnej Kościoła - św. Damian de Veuster, misjonarz na Molokai”), ks. Stanisława Wojdak („Przesłanie listu Ojca świętego Benedykta XVI na rok kapłański - misyjne nadzieje i wyzwania”), świadectwa misjonarzy i misjonarek, montaż słowno - muzyczny kleryków WSD z Rzeszowa.

Spotkaniu cały czas towarzyszyła oprawa modlitewna. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Jeż, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Kaznodzieja wskazał wielką pasję i miłość, która towarzyszyła misjonarzom, np. w XIX w. Afryce, którzy wyruszali ze świadomością, że niedługo umrą, z powodu tropikalnych chorób, i które powinny towarzyszyć misjonarzom również dzisiaj.

Nocne czuwanie zakończyło się wspólnym Aktem zawierzenia Matce Bożej i błogosławieństwem.


Polanica Zdrój: II tura Kapituły Prowincjalnej24.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

24 listopada, w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju, odbyła się II tura XV Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc. Udział w niej wzięło 15 współbraci: 5 z urzędu i 10 z wyboru. Obecny był również przedstawiciel Zarządu Generalnego o. Felipe Lazcano z Rzymu.

Tym razem, prace Kapituły koncentrowały się na: zatwierdzeniu wypracowanych przez Zarząd Prowincjalny propozycji, dotyczących zagadnień zleconych przez Kapitułę w kwietniu, m.in.: sercańskiego profilu pracy parafialnej, systemu ekonomicznego Prowincji, struktur wg komisji oraz na aktualizacji niektórych zapisów naszych Dokumentów Prowincjalnych.

Podczas Kapituły miała również miejsce Msza św. w intencji śp. o. Włodzimierza Zimoląga SSCC (założyciela Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc) w 10 rocznicę śmierci.


Polanica Zdrój: Niedziela Chrystusa Króla Wrzechświata22.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Niedziela Chrystusa Króla zgromadziła współbraci z Kotliny Kłodzkiej, Kiełpina i Wrocławia, kapłanów z dekanatu, sodalicję Zgromadzenia Najświętszych Serc, zaproszonych gości i wiernych parafian na uroczystościach odpustowych w parafialnej kaplicy w Polanicy Zdroju.

Mszy Św. przewodniczył ks. Piotr Lipski MSF (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Szczytnej - diec. świdnicka) a homilię wygłosił o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru Chrystusa Króla w Polanicy). Kaznodzieja przypomniał zgromadzonym postać Króla, który, chociaż nigdy nie miał własnego państwa, to jednak łączy ludzi ze wszystkich pokoleń, wszystkich czasów i wszystkich narodów. Podkreślił również konieczność dawania świadectwa Prawdzie, na wzór Jezusa, św. o. Damiana i wszystkich, którzy w imię Prawdy oddali swoje życie.

Pod koniec Mszy Św., przed Najświętszym Sakramentem, nastąpił akt oddania Chrystusowi Królowi Wszechświata, litania do Najświętszego Serca Jezusa i uroczysta procesja.


Wrocław: Dziękczynna Eucharystia z okazji kanonizacji o. Damiana de Veuster5.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Pierwszy czwartek miesiąca to dzień, w którym katedra wrocławska gromadzi wszystkich, którym szczególnie bliska jest troska o powołania kapłańskie i zakonne.

W listopadzie to modlitewne spotkanie miało podwójny charakter. Dziękowaliśmy również Bogu za dar kanonizacji o. Damiana de Veuster SSCC, która odbyła się w Rzymie 11 października.

Uroczystej mszy św., w otoczeniu biskupów, kapłanów, wykładowców Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, sióstr zakonnych, parafian, zaproszonych gości i słuchaczy radia „Rodzina”, przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Marian Gołębiewski.

Homilię wygłosił o. Kazimierz Papciak SSCC (wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej na PWT we Wrocławiu), w której wspomniał m.in. o wyjątkowej symbolice wrocławskiej katedry dla wielu ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc, których kapłańskie życie tu się rozpoczęło. Kaznodzieja, przypominając postać św. o. Damiana de Veuster, podkreślił również wyzwanie dla każdego z nas do większej miłości, zaangażowania i poświęcenia na rzecz współczesnych trędowatych.

Pełny tekst homilii.


Polanica Zdrój: Wizytacja kanoniczna ks. bp Ignacego Deca5.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W pierwszy czwartek miesiąca listopada, w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się kanoniczna wizytacja przeprowadzona przez ks. bp Ignacego Deca (ordynariusza diec. świdnickiej).

W godzinach południowych miało miejsce spotkanie z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły podstawowej i gimnazjum Stowarzyszenia „Edukator”. Ks. biskup miał okazję wysłuchania programu słowno - muzycznego, upamiętniającego postać papieża Jana Pawła II, a po nim, odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci i młodzież.

W programie wizytacji, znalazła się również krótka wizyta w przedszkolu, działającym przy naszym domu zakonnym.

Na koniec, ks. biskup spotkał się z kapłanami, parafianami i przybyłymi gośćmi na mszy św. W swojej homilii przypomniał słowa św. Pawła o życiu i umieraniu dla Chrystusa, które zilustrował przykładem 2 nawróceń: Dobrego łotra na krzyżu i francuskiego zbrodniarza z XX w. skazanego na śmierć.

Życząc mocnej wiary, Pasterz diecezji podziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kościoła MB Królowej Pokoju i nadal troszczą się o dobro całego Kościoła.


Polanica Zdrój: Wizytacja kanoniczna ks. bp Ignacego Deca4.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W ubiegłą środę, w parafii Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju, odbyła się kanoniczna wizytacja przeprowadzona przez ks. bp Ignacego Deca (ordynariusza diec. świdnickiej).

Uwieńczeniem wizytacji była uroczysta msza św., której, w otoczeniu przybyłych kapłanów, parafian i gości, przewodniczył ks. biskup. W homilii wspomniał na potrzebę zawierzenia Chrystusowi - zwłaszcza w parafii, która poświęcona jest Chrystusowi Królowi. Kaznodzieja zwrócił również uwagę, że z tego zawierzenia wynika konieczność miłowania bliźniego, zwłaszcza przez wzajemną pomoc w niesieniu krzyża i znoszeniu cierpienia.


Stary Wielisław: Uroczystość Wszystkich Świętych1.11.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

O godz. 14.00, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył o. Andrzej Łukawski SSCC, Prowincjał Zgromadzenia Najświętszych Serc.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Zdzisław Szymczycha SSCC, w której wskazał na potrzebę ciszy i refleksji człowieka nad swoim życiem i konieczności zmiany mentalności z używania życia na jego ofiarowanie. Kaznodzieja przypomniał maksymę Chrystusową, zapisaną przez św. Pawła, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Podkreślił również potrzebę mocnej wiary i nadziei na osiągniecie nieba u kresu naszej ziemskiej pielgrzymki.

Po Eucharystii wyruszyła procesja do grobów naszych zmarłych współbraci przy kościele, a następnie na cmentarz parafialny. Modlitwom za zmarłych przewodniczył o. Henryk Dereń SSCC (proboszcz i kustosz sanktuarium). Na zakończenie ojcowie i bracia zgromadzili się przy grobach naszych zmarłych współbraci, odśpiewali Anioł Pański i naszą tradycyjną zakonną pieśń „Salve Regina”.

We wspólnej modlitwie udział wzięli: współbracia z Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia, parafianie i przyjezdni goście odwiedzający groby swoich bliskich.


Stary Wielisław: Wizytacja kanoniczna ks. bp Ignacego Deca29.10.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W miniony czwartek, w parafii św. Katarzyny w Starym Wielisławiu, odbyła się kanoniczna wizytacja przeprowadzona przez ks. bp Ignacego Deca (ordynariusza diec. świdnickiej). W programie znalazły się m.in.: modlitwa za zmarłych w kościele i na cmentarzu, wizyta w domu Caritasu, wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia, spotkanie z różami różańcowymi i radą parafialną. Uwieńczeniem wizytacji była uroczysta msza św., podczas której ks. biskup, w otoczeniu przybyłych kapłanów, parafian i gości, udzielił sakramentu bierzmowania 20 młodym ludziom.


Zamość: Audycja „Ecclesia”, pt. „Nowi święci - św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński i św. o. Damian de Veuster”12.10.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Postaci nowych świętych: abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (założyciela Franciszkanek Rodziny Maryi) i o. Damiana de Veuster (belgijskiego Apostoła Trędowatych) wyniesionych na ołtarze 11 października przez papieża Benedykta XVI, stały się tematem cyklicznej audycji „Ecclesia” w Katolickim Radiu Zamość, przygotowanej przez Małgorzatę Godzisz.

Zapraszamy do wysłuchania audycji


Rzym: Kanonizacja bł. o. Damiana de Veuster SSCC11.10.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości Kanonizacji bł. o. Damiana de Veuster SSCC.

Fotoreportaż


Stary Wielisław: Uroczystość Matki Bożej Bolesnej13.09.2009
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Już po raz kolejny, grupy pielgrzymów, gości, sióstr zakonnych, parafian, gromadziły się w Starym Wielisławiu (diec. świdnicka), by poprzez uczestnictwo w triduum przygotować się do Uroczystości Matki Bożej Bolesnej - patronki sanktuarium.

Piątek był dniem poświęconym w sposób szczególny chorym i osobom w podeszłym wieku. Po drodze krzyżowej w krużgankach, adoracji Najśw. Sakramentu i spowiedzi, odprawiona została msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Ireneusz Matysiak (proboszcz parafii Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju). Podczas mszy św., wierni mieli okazję skorzystać z sakramentu namaszczenia chorych a na zakończenie, celebrans udzielił błogosławieństwa z Lourdes.

Sobota to tradycyjnie dzień, w którym spotykają się przede wszystkim osoby konsekrowane, ale również pielgrzymi, parafianie i goście. Po koronce do siedmiu boleści Matki Bożej i adoracji Najśw. Sakramentu, została odprawiona msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Tadeusz Hojka SSCC (przełożony klasztoru Chrystusa Króla w Polanicy-Zdroju).

W niedzielę odbyła się uroczysta suma odpustowa. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Antoni Kopacz (proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju).

Polanica: Śluby czasowe br. Przemysława Roli8.09.2009
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się ceremonia ślubów czasowych br. nowicjusza Przemysława Roli.

Uroczystej Mszy Św., w otoczeniu przybyłych współbraci, gości i parafian, przewodniczył i homilię wygłosił delegat o. Prowincjała, o. Piotr Budrewicz SSCC. Kaznodzieja przypomniał słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI w Wiedniu: Nie jesteś sam, kto wierzy nigdy nie jest samotny... Podkreślił również wyjątkową przyjaźń osoby konsekrowanej z Chrystusem.

Wspominając przykład życia naszych współbraci, szczególnie tych, którzy wpisani zostali w poczet świętych i błogosławionych, o. Piotr zaznaczył, że i nowy profes wchodzi w ponad dwusetną tradycję Zgromadzenia Najświętszych Serc, pod szczególną opieką Patronki dnia - Matki Bożej. Na koniec, kaznodzieja życzył br. Przemysławowi odważnego kroczenia za Chrystusem.

Kiełpin: Ogólnopolski konkurs o bł. o. Damianie de Veuster SSCC3.09.2009
Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

11 października 2009 r. (dzień kanonizacji o. Damiana) rozpoczynamy ogólnopolski konkurs zatytułowany: o. Damian de Veuster - Apostoł Trędowatych.

Ma on na celu przede wszystkim promocję wartości, życia i apostolskiej działalności tego zakonnika i kapłana Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

W jury konkursu zasiądą m.in.: Anna Popek (dziennikarka i prezenterka telewizyjna), Przemysław Babiarz (dziennikarz i komentator sportowy) i Maciej Iwański (komentator sportowy).

Zapraszamy serdecznie wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2010 r.

Regulamin konkursu.

Wrocław: List duszpasterski Przełożonego Prowincjalnego z okazji kanonizacji bł. Damiana z Molokai30.08.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zbliżający się termin uroczystości kanonizacyjnych bł. o. Damiana de Veuster SSCC, przypomina nam o różnych inicjatywach związanych z tym wydarzeniem. Korzystając z tej okazji, o. Andrzej Łukawski SSCC skierował do wszystkich zainteresowanych list duszpasterski.

Przybliżając w nim życie i apostolską działalność naszego współbrata, jednocześnie pyta o naszą osobistą wierność Bogu i otrzymanemu powołaniu.

Pożegnania: w 51 roku kapłaństwa zmarł o. Piotr Lach SSCC6.08.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W święto Przemienienia Pańskiego, w wieku 77 lat, odszedł do Pana o. Piotr (Stanisław) Lach, sercanin biały. W Zgromadzeniu Najświętszych Serc przeżył 59 lat, z czego 51 w kapłaństwie.

O. Piotr Lach Urodził się 19 sierpnia 1932 roku we wsi Zagajów, woj. świętokrzyskie. Na chrzcie św., który otrzymał w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Górach Pińczowskich (diecezja kielecka) nadano mu imiona: Stanisław Jan. Kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Do Zgromadzenia Najświętszych Serc wstąpił w październiku 1950 roku. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Sokołówce, 14 października 1951 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie studiował w Seminarium Duchownym Zgromadzenia Najświętszych Serc w Sokołówce. 8 września 1955 roku złożył profesję wieczystą. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1958 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. bpa Bolesława Kominka.

Większość swego życia związany był z Klasztorem i Parafią „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju, gdzie pełnił następujące funkcje: wikariusza parafialnego, administratora parafii i proboszcza. W latach 1982-1988 był przełożonym Domu Macierzystego Polskiej Prowincji SSCC. Poza Polanicą-Zdrój pracował w: Mielniku n/Bugiem, Starym Wielisławiu, Starej Łomnicy, w Lubawce.

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W polskiej Prowincji Zgromadzenia pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: Socjusza Mistrza Nowicjatu, Mistrza Nowicjatu, Ojca duchownego braci kleryków we Wrocławiu, Ekonoma Prowincjalnego, Sekretarza Prowincjalnego oraz Radnego Prowincjalnego. Jesienią 1991 roku, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w sobotę, 8 sierpnia 2009 roku, o godz. 10.30 w klasztorze „Chrystusa Króla” w Polanicy-Zdroju. Mszy św. pogrzebowej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu, przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił o. prowincjał Andrzej Łukawski SSCC. Nawiązując do tajemnicy Przemienienia Pańskiego i historii życia śp. o. Piotra, kaznodzieja wskazał potrzebę cierpliwego oczekiwania, rozumianego jako podtrzymywanie żaru miłości w naszych sercach. Podkreślił również rolę cierpienia i ofiarnej miłości skierowanej ku drugiemu człowiekowi.

Polanica Zdrój: Dni wspólnotowe i rekolekcje27-31.07.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Letnie dni wspólnotowe, po raz kolejny zgromadziły współbraci naszej prowincji, pracujących zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tematem tegorocznego spotkania była Kapituła Prowincjalna 2009, i wyzwania, przed którymi stajemy jako prowincja i jako Zgromadzenie międzynarodowe.

Bezpośrednio po dniach wspólnotowych, rozpoczęliśmy rekolekcje zakonne. Naszym tegorocznym rozważaniom patronowała postać bł. o. Damiana de Veuster.

Przez kolejne dni przypominaliśmy sobie życie naszego współbrata i na nowo czerpaliśmy z Jego duchowości. Bez wątpienia umocnieniem dla każdego była ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólne modlitwy, Eucharystia i braterskie rozmowy.

Polanica Zdrój: Rekolekcje powołaniowe u Sercanów Białych20-25.07.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Zapraszamy młodzież męską do uczestnictwa w wakacyjnych rekolekcjach powołaniowych. W tym roku spotykamy się w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju. Temat przewodni, który będzie nam towarzyszył w czasie naszych spotkań brzmi:

W poszukiwaniu życia, o jakim marzyliśmy...

W programie, m.in.: wędrówki po Górach Stołowych, wspólna modlitwa, szukanie pragnień, gry i zabawy, projekcja filmu.

Na zgłoszenia czekamy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Zaczynamy pierwszego dnia o godz. 18 a kończymy ostatniego przed południem.

Koniecznie zabierz ze sobą: Pismo Św., rzeczy osobiste, śpiwór, buty na zmianę. Koszt rekolekcji to dobrowolna ofiara.

Zgłoszenia przyjmuje:
o. Sebastian Pieczeniak,
ul. Snopkowa 5
52-225 Wrocław
tel. 071/364 49 06, e-mail: powolanie@sscc.pl

Polanica Zdrój: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa19.06.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Po raz kolejny, patronalną uroczystość Zgromadzenia, przeżywaliśmy w klasztorze Christus Rex w Polanicy Zdroju. Wśród przybyłych gości znaleźli się, m.in.: współbracia z kraju i z zagranicy, członkowie sodalicji Zgromadzenia Najśw. Serc, , kapłani z dekanatu, siostry zakonne, parafianie i wierni świeccy z sąsiednich parafii, którzy na uroczystości dotarli w pieszej pielgrzymce.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył o. Jan Forma (pracujący w Indiach a obecnie przebywający na urlopie). Homilię wygłosił ks. Wiesław Rusin (ojciec duchowny seminarium diecezjalnego w Świdnicy), który przypomniał nam znaczenie i wartość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Oprawie liturgicznej towarzyszył chór z Tychów. Bezpośrednio po Mszy Św., odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z uroczystym aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Wrocław: Święcenia diakonatu br. Mateusza Czerwińskiego15.05.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W kościele ojców franciszkanów na Karłowicach, odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Uroczystej Mszy św., w otoczeniu licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości i parafian, przewodniczył ks. Arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, który udzielił święceń kapłańskich trzem braciom z zakonu franciszkanów i święceń diakonatu naszemu współbratu Mateuszowi Czerwińskiemu.

Brat Mateusz jest studentem piątego roku studiów seminaryjnych, pochodzi z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, diecezja sosnowiecka.

Wrocław: Spotkanie z reżyserem filmu „Skopani”15.05.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

Z inicjatywy o. Krzysztofa Wasiuka (kapelana schroniska dla bezdomnych im. św. brata Alberta), w klasztorze Dobrego Ojca Piotra Coudrin we Wrocławiu, odbyło się spotkanie młodzieży i studentów z reżyserem filmu „Skopani”, panem Dariuszem Dobrowolskim. Inspiracją dla napisanego przez niego scenariusza były tragiczne wydarzenia sprzed prawie trzech lat, kiedy dwóch młodych wrocławian skatowało dwóch bezdomnych. Jeden zmarł, drugi, po leczeniu, trafił do schroniska.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć materiał o powstawaniu ekranizacji „Skopani”, jak i sam film. Po pokazie była również możliwość zadawania pytań, dotyczących zarówno samego filmu, aktorów, jak i pracy z bezdomnymi w ogóle.

Pan Dariusz Dobrowolski jest szefem schroniska dla bezdomnych im. brata Alberta we Wrocławiu. Od ponad trzech lat zajmuje się pisaniem scenariuszy i kręceniem filmów. Pierwszy jego film, zatytułowany „Sie masz Wiktor”, poświęcony ludziom wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, trafił na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Polanica Zdrój: Obłóczyny br. Przemysława Roli10.05.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W liturgiczne wspomnienie bł. o. Damiana de Veuster (Apostoła Trędowatych), w parafii pw. MB Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju, odbyła się ceremonia obłóczyn br. nowicjusza Przemysława Roli. Uroczystej Mszy Św., w otoczeniu przybyłych współbraci, gości i parafian, przewodniczył i homilię wygłosił delegat o. Prowincjała, o. Sebastian Pieczeniak. Kaznodzieja przypomniał słowa o. Damiana wyrażające troskę o dobre przygotowanie nowicjuszy, zarówno pod względem sił fizycznych, jak i duchowych oraz wskazał na wciąż aktualną potrzebę dawania świadectwa. Na końcu Mszy Św., w imieniu o. Prowincjała i wszystkich współbraci, o. Sebastian złożył br. Przemysławowi serdeczne życzenia.

Polanica Zdrój: Europejskie spotkanie koordynatorów formacji stałej27-30.04.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W klasztorze Christus Rex, w Polanicy Zdroju, odbyło się spotkanie koordynatorów europejskich prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc, odpowiedzialnych za formację stałą. Udział wzięli: s. Maria Paloma Aguirre z Hiszpanii, s. Jose Vivys z Belgii, o. Vicente Arnes z Hiszpanii, o. Raul Cesteros z Hiszpanii, o. Leopoldo Antolin z Andaluzji, o. Bernard Couronne z Francji, o. Rogier van Rossum z Holandii, o. Gabriel Simon z Niemiec, o. Kieran Kurtha z Anglii i o. Piotr Budrewicz z Polski.

Główne tematy spotkania dotyczyły: sprawozdań z działalności koordynatorów i komisji w poszczególnych prowincjach, struktur formacji stałej w Europie, wyzwań i trudności związanymi z formacją stałą, planowania i możliwości korzystania z „roku szabatowego”.

Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Cootehill w Irlandii.

Wrocław: VIII Przegląd Piosenki Dziecięco - Młodzieżowej „Damian Dziś”26.04.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio Sercanie Biali z parafii NMP Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu, już po raz VIII organizują Przegląd Piosenki dziecięco - młodzieżowej „Damian dziś”. W tym roku, festiwal wpisany został również w program przygotowań do obchodów uroczystości kanonizacyjnych bł. o. Damiana de Veuster SSCC (Apostoła Trędowatych), która odbędzie się 11.10.2009 w Rzymie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu.

Więcej szczegółów na stronie: Parafii NMP Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu

Cieszęcin: Odpust ku czci św. Wojciecha26.04.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W patronalną uroczystość św. Wojciecha, świętowaliśmy jubileusz 220 rocznicy powstania kościoła i 10 lat posługi w parafii Cieszęcin (diec. kaliska) ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc. Uroczystej Mszy Św., w otoczeniu współbraci ze Zgromadzenia, zaproszonych gości, duchowieństwa i wiernych z Cieszęcina i okolic, przewodniczył ks. biskup Teofil Wilski. W homilii, ks. biskup przypomniał rolę wspomnianego Patrona Polski, wskazał potrzebę ciągłego dawania świadectwa, mimo doświadczanych trudności a nawet cierpienia. Wymienił również postać ks. Jerzego Popiełuszki i ogromnej roli dobra w przezwyciężaniu zła. Pod koniec Mszy Św., ks. biskup, na ręce Ojca Prowincjała Andrzeja Łukawskiego, złożył serdeczne życzenia i podziękowania dla wszystkich współbraci Polskiej Prowincji Zgromadzenia.

Wałbrzych: I Kongres Powołań - „Wezwani Miłością”25.04.2009

W liturgiczne wspomnienie św. Marka ewangelisty, w parafii pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu, bracia klerycy wraz z o. Sebastianem Pieczeniakiem, wzięli udział w I Kongresie Powołań, zatytułowanym: „Wezwani Miłością”. Swoim zasięgiem objął on najbliższe parafie i dekanaty tej części diecezji świdnickiej.

Głównym celem Kongresu było budzenie powołań kapłańskich i zakonnych, kształtowanie właściwej wizji życia małżeńskiego i rodzinnego, oraz umacnianie rodziny katolickiej. Bogaty program spotkania obejmował, m.in.: świadectwa życia zebranych zgromadzeń zakonnych, katolickiej rodziny z Domowego Kościoła, konkurs religijnych zespołów muzycznych z diecezji, wspólną modlitwę, uwieńczoną uroczystą Mszą Św., której przewodniczył ks. biskup Adam Bałabuch.

Wrocław: Posługa akolitatu19.04.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W dniu 19 kwietnia 2009 r. br. Kamil Wawro został wprowadzony w posługę akolitatu. Uroczystość miała miejsce w parafii NMP Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu. Mszy św. o godz. 12.00, przewodniczył i homilię wygłosił o. Prowincjał Andrzej Łukawski SSCC. Obecni byli również współbracia z Rzymu, Polanicy i Wrocławia. Br. Kamil jest alumnem czwartego roku, pochodzi z Mielnika nad Bugiem w diecezji drohiczyńskiej.

Polanica Zdrój: Kapituła Prowincjalna Sercanów Białych14-17.04.2009

Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio W dniach 14 - 17 kwietnia, w Polanicy Zdroju, odbywała się pierwsza tura XV Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc. Udział w niej wzięło 15 współbraci: 5 z urzędu i 10 z wyboru. Obecny był również przedstawiciel Zarządu Generalnego o. Felipe Lazcano z Rzymu (radny generalny).

W oparciu o przedstawione sprawozdania i projekty z działalności poszczególnych duszpasterstw i komisji, ojcowie kapitulni starali się dokonać podsumowania i oceny funkcjonowania Polskiej Prowincji Zgromadzenia od ostatniej kapituły i wypracować wizję rozwoju na kolejne trzy lata.

Główne zagadnienia, omawiane podczas tych dni, dotyczyły m.in.: sercańskiego profilu pracy parafialnej, grup osób świeckich związanych ze Zgromadzeniem, Intronizacji Najśw. Serca Jezusa, duszpasterstw: powołaniowego i młodzieżowego, rekolekcji i misji, struktur prowincji oraz nowych projektów pracy apostolskiej w kraju i za granicą.

Oprócz podejmowanych tematów, ojcowie kapitulni dokonali również wyboru nowego zarządu prowincji. O. Piotr Budrewicz (wikariusz prowincjalny), o. Tadeusz Hojka, o. Sebastian Pieczeniak i o. Paweł Wiech, przez okres trzech lat, będą wspierali o. Prowincjała Andrzeja Łukawskiego w kierowaniu Polską Prowincją Zgromadzenia.

W ostatnim dniu kapituły, miała też miejsce ceremonia złożenia ślubów wieczystych przez br. Mateusza Czerwińskiego. Podczas uroczystej mszy św., której przewodniczył o. Prowincjał Andrzej Łukawski, w otoczeniu współbraci i zaproszonych gości, br. Mateusz poświęcił na zawsze swoje życie służbie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Druga tura Kapituły odbędzie się w dniach 24 - 25 listopada br. w Polanicy Zdroju.

Wrocław: Nowy numer CO SIĘ DZIEJE?31.03.2009

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, 7 już numerem biuletynu, redagowanego przez naszych braci kleryków. W kolejnym siódmym numerze biuletynu pragną podzielić się tym wszystkim, co się wydarzyło w naszej wspólnocie w pierwszych 3 miesiącach 2009 roku.

Wrocław: Wybory Przełożonego Prowincjalnego23.02.2009

W drugiej turze wyborów powszechnych, Przełożonym Prowincjalnym Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, został wybrany o. Andrzej Łukawski. Urząd Prowincjała będzie sprawował drugą kadencję, przez okres trzech lat.

O. Andrzej Łukawski urodził się w 1969 r. w Świebodzicach. W 1988 r. zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegomiu i 7 września 1988 r. rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Najświętszych Serc w Polanicy Zdroju. Studia ukończył w 1995 r. na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i 27 maja 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od tego czasu pracował jako: wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Mielniku (diecezja drohiczyńska), duszpasterz powołaniowy Polskiej Prowincji. W 2000 r. ukończył studia specjalistyczne na ATK w Warszawie, w zakresie liturgiki. Pełnił również funkcje: radnego prowincjalnego, mistrza nowicjatu, superiora domu nowicjatu w Polanicy Zdroju, dyrektora Formacji Początkowej, socjusza magistra kleryków i ekonoma domu studiów we Wrocławiu.

Rzym: Apostoł Trędowatych - świętym21.02.2009

21 lutego, odbył się w Watykanie zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego kardynałowie zebrani z Ojcem Św., ogłosili daty kanonizacji 10 błogosławionych. Wśród nich, znajduje się bł. o. Damian de Veuster, zwany Apostołem Trędowatych. Uroczystości kanonizacyjne będą miały miejsce 11 października br. w Rzymie.

Bł. o. Damian de Veuster, Flamand z pochodzenia, zm. w 1889 r., po 16 latach posługi na Molokai (zwanej Wyspą trędowatych) w Archipelagu Hawaje. Jest członkiem Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, założonego w 1800 r. podczas Rewolucji Francuskiej. Zgromadzenie ma wymiar kontemplacyjno - czynny o charakterze misyjnym, mającym na celu szerzyć cześć i nabożeństwo do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi na całym świecie. Bł. o. Damian został wyniesiony na ołtarze przez Ojca Św. Jana Pawła II w 1995 r. w Belgii.

Kiełpin: Księga Jubileuszowa Polskiej Prowincji14.02.2009

W ostatnich dniach, dotarła do nas prosto z wydawnictwa, Księga Jubileuszowa Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Księga jest symbolicznym podsumowaniem 25 lat istnienia Prowincji Polskiej. Zamieszczone w niej: informacje, zdjęcia i ilustracje, obrazują pracę i zaangażowanie współbraci, żyjących i pracujących apostolsko w kraju i wielu miejscach za granicą.

O. Javier Alvarez-Ossorio - Przełożony Generalny Zgromadzenia, wystosował z tej okazji, do Braci Polskiej Prowincji SSCC uroczysty list, w którym napisał m.in.: Świętując 25 lat istnienia Prowincji, składamy Bogu dzięki za posłanie apostolskie, które nam powierzył, aby dawać pokorne i żywe świadectwo miłości miłosiernej, w sposób niezmierzony objawionej w Sercu Jezusa, tak czule przyjętym przez Niepokalane Serce Maryi. Radość Prowincji Polskiej jest również radością całego Zgromadzenia, jako jednego organizmu, w którym wszyscy są braćmi.

Pracami nad wydaniem Księgi przewodniczył i koordynował o. Andrzej Łukawski - Prowincjał Polskiej Prowincji. Dziękujemy wszystkim współbraciom i życzliwym osobom, towarzyszącym Zgromadzeniu, które przyczyniły się do powstania tego albumu.

Kilka zdjęć z Księgi znajduje się w Galerii

Wrocław: Spotkanie Prowincjałów Konferencji Europy Północnej06.02.2009

Spotkanie odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2009 r. w klasztorze „Dobrego Ojca Piotra Coudrin” we Wrocławiu. Wezmą w nim udział prowincjałowie: Irlandii-Anglii - Michael Ruddy SSCC, Holandii - Jan Wouters SSCC, Flandrii - Frits Gorissen SSCC, Niemiec - Peter Egenolf SSCC i Polski - Andrzej Łukawski SSCC.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy: przygotowanie spotkania całej Konferencji w maju w Paryżu, przygotowanie Poszerzonej Rady Generalnej, problemy finansowe i pomoc w formacji początkowej, kanonizacja O. Damiana de Veuster, propozycje Zarządu Generalnego dotyczące struktur, raporty nt. bieżącej sytuacji naszych Prowincji i planów na przyszłość.

Rzym: Oficjalne otwarcie dokumentów w sprawie beatyfikacji Założycielki02.02.2009

W poniedziałek 2.02.br., w Kongregacji ds. Świętych, odbędzie się ceremonia, podczas której, w obecności braci i sióstr z Zarządów Generalnych Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, zostaną oficjalnie otwarte i sprawdzone dokumenty dotyczące beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia: Henriette Aymer de la Chevalerie. Po krótkie ceremonii, która jest głównie aktem prawnym, w Domu Generalnym Sióstr sprawowana będzie Msza Św. a po niej uroczysty obiad.

Rzym: Spotkanie Generalnej Komisji Formacji Początkowej26.01.2009

W poniedziałek, w Domu Generalnym w Rzymie, rozpoczęło się cykliczne spotkanie Generalnej Komisji Formacji Początkowej. Udział biorą: o. Lambert Enga - koordynator Formacji Początkowej Rejonu Azji, o. David de la Torre - Ameryka Łacińska, o. Clyde Guerreiro - USA, o. Jerzy Grzanka - Europa, o. Muwanda Paulin - Afryka oraz s. Alicia Mamani - z ramienia Zarządu Generalnego sióstr. Spotkaniu przewodniczy o. Felipe Lazcano - Radny Generalny odpowiedzialny za Formację Początkową w całym Zgromadzeniu.

Główne tematy spotkania to: dzielenie się refleksjami na temat sytuacji Formacji Początkowej w Zgromadzeniu, ocena i dalsza praca nad dokumentami wypracowanymi podczas ostatniego spotkania Komisji, ustalenie nowego planu działania na nadchodzące lata.

Wrocław: Nowy numer CO SIĘ DZIEJE?18.12.2008

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, 4 już numerem biuletynu, redagowanego przez naszych braci kleryków. W numerze m.in.: relacje z pielgrzymki do Trzebnicy, spotkania prowincjalnego, podsumowującego kanoniczną wizytację generalną, przedstawienia mikołajkowego, ilustrowane ciekawymi zdjęciami oraz świąteczno - noworoczne życzenia.

Polanica: Spotkanie Prowincjalne1.12.2008

Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie wizytacji generalnej w Polskiej Prowincji Zgromadzenia. O. Richard McNally i o. Felipe Lazcano z Rzymu, wskazali na wyzwania, które stoją zarówno przed naszą Polską Prowincją, jak i całym Zgromadzeniem. Nie zabrakło również dzielenia się aktualnymi wydarzeniami z życia Prowincji.

Kempten: Nowy numer COMMUNICANTES30.11.2008

Prosto z redakcji dotarł do nas kolejny numer biuletynu Polskiej Prowincji naszego Zgromadzenia. A w nim, m.in.: słowo o. Prowincjała, 85 lat CHRISTUS REX, spotkanie z Damianem, pogłębianie charyzmatu, relacja z Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, o Królowej Pokoju, oraz o nowym apostolskim zaangażowaniu w diecezji Augsburg.

Kiełpin: Rozpoczęcie kanonicznej wizytacji generalnej2.11.2008

Po spokojnym locie z Rzymu i krótkim odpoczynku w Domu Prowincjalnym, o. Richard McNally - Wikariusz Generalny oraz o. Felipe Lazcano - Radny Generalny, rozpoczęli kanoniczną wizytację generalną w Polskiej Prowincji. Zakończy się ona 1.12.2008 spotkaniem całej Wspólnoty Prowincjalnej w Polanicy Zdroju.Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna