Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


POWOŁANIE - 100 PYTAŃ DO... SERCANINA


| Witaj | Gadu-gadu | Spotkania | 100 pytań | Świadectwa | Kontakt |


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane nam pytania w listach, mailach, na rekolekcjach i w rozmowach indywidualnych. Może nasze odpowiedzi na te pytania dadzą ci już pierwsze wskazówki. Oczywiście oczekujemy także na twoje pytania, które możesz tu postawić anonimowo.

Kto pyta, nie błądzi!

Ile lat trzeba się uczyć i przygotowywać?

Cały proces formacji początkowej podzielony jest na cztery etapy:

 1. Postulat - trwa 1 rok - to okres wstępnego rozeznania
 2. Nowicjat - to okres 1 roku, który jest próbą życia zakonnego
 3. Okres między ślubami czasowymi a wieczystymi - 5 lat
 4. Przygotowania do święceń kapłańskich - 1 rok

Jak być pewnym, że ma się powołanie?

Niestety nigdy nie będziemy pewni na 100%. Powołanie związane jest z wiarą, która nigdy nie jest pewnością. Dlatego powołanie zawsze łączy się z odwagą. Oczywiście Bóg przemawia do każdego powołanego poprzez znaki i trzeba umieć te znaki odczytać. Reszta zaś dokonuje się już na modlitwie i osobistym spotkaniu z Chrystusem.

Czy ciężko jest żyć w celibacie?

Zakonnicy Najświętszych serc ślubują nawet coś więcej niż tylko celibat - składamy ślub czystości, to znaczy pragniemy oddać swe serce całkowicie Bogu i drugiemu człowiekowi. Czy jest to trudne? I tak, i nie. Dla kogoś, kto kocha, wszystko staje się proste, choć wymagające. Ten, co kocha, przenosi góry. Na tej samej zasadzie działa małżeństwo. Gdy mąż kocha swą żonę, to nigdy nie będzie szukał okazji do zdrady i pozostanie jej wierny. Również nasze życie w czystości zależy od naszej miłości do Boga i naszej z Nim bliskości. Gdy przenika nas Jego miłość, a my próbujemy odpowiedzieć na tę Jego miłość, to nasze serce przepełnione jest szczęściem, spełnieniem i radością. I to właśnie sprawia życie w czystości - życie pełnią miłości i szczęścia. Nie jest to łatwe, gdyż wymaga ciągłej czujności, aby nie zgubić sprzed oczu Bożej miłości, ale potrafi dodawać nam skrzydeł.

Jak wygląda życie codzienne zakonnika?

Życie w Zgromadzenie Najświętszych Serc jest niezwykle urozmaicone. W zasadzie nie można powiedzieć, że wszędzie w każdym Domu mamy ten sam plan. Każda wspólnota sama doprecyzowuje swoją rytmikę dnia. Mamy oczywiście elementy wspólne: modlitwy zakonne, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin, wspólne posiłki i rekreacje. W mojej wspólnocie dzień wygląda następująco:
7.00 - modlitwa, Eucharystia, Jutrznia
8.30 - śniadanie i kawa
9.15 - każdy biegnie do swych zajęć
13.00 - obiad, kawa i modlitwa południowa
14.00 - podejmujemy dalsze prace
17.30 - modlitwy wieczorne i kolacja
19.00 - zajęcia wieczorne własne i we wspólnocie
Każdy z nas indywidualnie ma jeszcze: adorację, rozmyślanie, itp.

Czy można po wstąpieniu spotykać się jeszcze z rodziną?

Oczywiście, że tak. Zgromadzenie Najświętszych Serc nie jest zakonem kontemplacyjnym, czyli całkowicie odizolowanym od świata, lecz Zgromadzeniem misyjnym, działającym w świecie. W związku z tym utrzymujemy bliskie relacje z naszymi domami rodzinnymi, odwiedzamy naszych bliski, a także oni odwiedzają nas w naszych Domach.

Czy ojciec był kiedykolwiek zakochany przed wstąpieniem do Zgromadzenia?

Naturalnie. Oczywiście nie zostałem zakonnikiem dlatego, że się zakochałem nieszczęśliwie, albo że zostałem porzucony J. Doświadczenie zakochania pomaga nawet w wyborze życia zakonnego, gdyż pozwala bardziej świadomie zrezygnować z jednej drogi, a podjąć inną. Bowiem życie zakonne nie jest ucieczką, azylem, portem schronienia dla ludzi, którzy nie potrafią nawiązywać z innymi relacji, nie umieją żyć z drugim człowiekiem, dla drugiego. Zakonnik żyje dla Boga i dla drugiego człowieka - we wspólnocie, w duszpasterstwie, w modlitwie. I zakochanie jest także symptomem, że kandydat potrafi otwierać się na drugiego. Oczywiście nie jest to wymóg i nie przesądza o wszystkim, gdyż miłość jest dużo głębszym doświadczeniem niż zakochanie, a to ona jest miarą naszego życia.

Czym różnią się zakonnicy od księży pracujących w parafii?

Na pierwszy rzut oka w dziedzinie zaangażowania duszpasterskiego można powiedzieć, że działają podobnie, ale w zasadzie istnieje więcej różnic niż podobieństw. To, co zdecydowanie odróżnia zakonników Najświętszych Serc od księży diecezjalnych to:

 1. Śluby zakonne - składamy w uroczysty sposób trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które sprawiają, że w mocniejszy sposób pragniemy naśladować Chrystusa.
 2. Charyzmat Najświętszych Serc - to szczególna łaska Ducha Św., która została nam dana poprzez naszych Założycieli. Dzięki temu każdy Sercanin na świecie jest złączony tą samą więzią Ducha Św. W taki sam sposób przeżywamy naszą bliskość z Sercem Jezusa i Maryi, choć różnią nas kultury, język, ras i kolor skóry.
 3. Życie braterskie we wspólnocie - to jeden z filarów, który nas odróżnia. Księża diecezjalni nie tworzą wspólnoty braterskiej, natomiast dla nas to jeden z najważniejszych wymiarów - być braćmi, którzy razem się wspierają, modlą się i służą Bogu.
 4. Poza tym istnieje wiele odrębnych detali: np. habit, formacja, itp.

Co należy zrobić, aby być przyjętym do Zgromadzenia Najświętszych Serc?

Przede wszystkim musimy się wspólnie poznać. W tym poznaniu ważnym jest ukazanie motywacji, dlaczego chce się być zakonnikiem Najświętszych Serc. Dlatego proces przyjmowania do Zgromadzenia nie obywa się bez osobistych spotkań i rozmów.

Owszem istnieją stałe wymagania:

 1. podanie o przyjęcie do Zgromadzenia
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej ze zdaną maturą (na kapłana) lub ukończona szkoła zawodowa (na brata zakonnego),
 3. zaświadczenie o przyjętych sakramentach (chrzest, Komunia św., bierzmowanie)
 4. opinia od ks. Proboszcza,
 5. kwestionariusz,
 6. zaświadczenie o stanie zdrowia (jak na studia)
 7. zdrowie psychiczne,
 8. niekaralność, itp.

O wszystkich wymaganiach informujemy podczas wizyty u nas.

Jak pracują Sercanie?

Zgromadzenie Najświętszych Serc ma bardzo wszechstronną misję w Kościele: od nauczania dzieci i młodzieży, przez pracę parafialną, rekolekcje i misje parafialne, po pracę z ubogimi i odepchniętymi na margines, aż skończywszy na zaangażowaniu misyjnym na wszystkich kontynentach świata. Jesteśmy do dyspozycji Kościoła, odczytujemy znaki czasu i włączamy się w to dzieło, w którym w danym momencie potrzebuje nas Kościół.

Jednak zakonnicy mają również swoje bardzo specyficzne zadanie, które objawia się we wszystkich tych podanych wyżej zaangażowaniach. Tą misją jest życie w bliskości z Sercem Jezusa i Jego Matki i wynagradzanie tym Sercom zła poprzez swoją miłość. Mówiąc prosto: zakochać się w miłości Boga, przeżywać Ją w swym sercu, a potem nieść Ją innym tak, by Bożą miłość królowała w ludzkich sercach.


Zakonnicy Najświętszych Serc Jezusa i Maryji Ojcowie Sercanie Warszawa Łomianki Rolnicza Wrocław Snopkowa Polanica Damian de Veuster Polanica Mielnik Wiedeń Kempten Norwegia Mateo Eustachio
strona główna